Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

THU THẬP KẸO TRÁI CÂY

Thời gian sự kiện

 • Bắt đầu: 06:00 ngày 29/05/2015
 • Kết thúc: 06:00 ngày 26/06/2015
 • Đối tượng tham gia: Nhân vật 3Q Củ Hành từ cấp 2 trở lên.

Nguyên liệu sự kiện

Vật phẩmGhi chú
3Q Củ Hành
Hộp Kẹo Trái Cây
 • Nguồn gốc nhận được từ:
  • Túi Sự Kiện Tháng 6-Lớn
  • Túi Sự Kiện Tháng 6-Nhỏ
 • Công dụng: Mở ra nhận được 1 trong 5 vật phẩm:
  - Kẹo Dâu*1
  - Kẹo Cam*1
  - Kẹo Nho*1
  - Kẹo Táo*1
  - Kẹo Chanh*1
 • Tính chất: Không Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, có thể hủy. Phẩm chất Tím. Hạn dùng 30 ngày.

Mở Hộp Kẹo Trái Cây ngẫu nhiên nhận được 1 vật phẩm

Vật phẩmGhi chú
3Q Củ Hành
Kẹo Dâu
 • Công dụng: Thu thập đủ Kẹo Trái Cây để nhận phần thưởng hấp dẫn trong Nhiệm Vụ Sự kiện.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy, phẩm chất Tím. Hạn dùng 30 ngày.
3Q Củ Hành
Kẹo Cam
 • Công dụng: Thu thập đủ Kẹo Trái Cây để nhận phần thưởng hấp dẫn trong Nhiệm Vụ Sự kiện.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy, phẩm chất Tím. Hạn dùng 30 ngày.
3Q Củ Hành
Kẹo Nho
 • Công dụng: Thu thập đủ Kẹo Trái Cây để nhận phần thưởng hấp dẫn trong Nhiệm Vụ Sự kiện.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy, phẩm chất Tím. Hạn dùng 30 ngày.
3Q Củ Hành
Kẹo Táo
 • Công dụng: Thu thập đủ Kẹo Trái Cây để nhận phần thưởng hấp dẫn trong Nhiệm Vụ Sự kiện.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy, phẩm chất Tím. Hạn dùng 30 ngày.
3Q Củ Hành
Kẹo Chanh
 • Công dụng: Thu thập đủ Kẹo Trái Cây để nhận phần thưởng hấp dẫn trong Nhiệm Vụ Sự kiện.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy, phẩm chất Tím. Hạn dùng 30 ngày.

Phần thưởng Bao Củ Hành Phát Tài

Vật phẩmGhi chú
3Q Củ Hành
Bao Củ Hành Phát Tài
 • Nguồn gốc: Nhiệm vụ đổi 1 Kẹo Dâu + 1 Kẹo Cam + 1 Kẹo Nho
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. phẩm chất Tím. Hạn dùng 30 ngày.
 • Mỗi ngày có thể đổi tối đa 10 lần.
Dùng Bao Củ Hành Phát Tài ngẫu nhiên nhận được 1 vật phẩm khóa
3Q Củ Hành
Tích Lũy Hoàn-Lục*1
3Q Củ Hành
Thẻ kinh nghiệm x2 (10 trận)*1
3Q Củ Hành
Thẻ tích lũy x 2 (10 trận)*1
3Q Củ Hành
Hấp Dẫn Đơn-Lục*1

Phần thưởng Túi Quà Kẹo Ngọt

Vật phẩmGhi chú
3Q Củ Hành
Túi Quà Kẹo Ngọt
 • Nguồn gốc: Phần thưởng khi tiêu hao 1 Kẹo Dâu + 1 Kẹo Cam+ 1 Kẹo Nho + 1 Kẹo Táo + 12 Giấy Gói Kẹo Bạc
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy, phẩm chất Tím. Hạn dùng 30 ngày.
 • Mỗi ngày có thể đổi tối đa 10 lần.
Dùng Túi Quà Kẹo Ngọt sẽ ngẫu nhiên nhận được 1 phần thưởng
STTPhần thưởngHình ảnhSố lượngThời hạnTính chất
1 Thẻ Anh Hùng-Mê (Chuyên thuộc) 1 Vĩnh Viễn Khóa
2 Bạch Kim Chùy (7 ngày) 1 7 ngày Khóa
3 Viêm Đế-Khiêu Chiến Lệnh 1 Vĩnh Viễn Khóa
4 Túi Đá Quý 1 Vĩnh Viễn Khóa
5 Hoàng Kim Chùy (7 ngày) 1 7 ngày Khóa
6 Phiếu Giảm Giá Cửa Hàng 1 14 Ngày Khóa
7 Thẻ Tích Lũy x2.5 (10 bàn) 1 Vĩnh Viễn Khóa
8 Yêu Hồ Đồ Ma Lệnh (1 ngày) 1 1 Ngày Khóa
9 Hán Lăng-Khiêu Chiến Lệnh (1 ngày) 1 1 Ngày Khóa
10 Tiểu Trương Giác-Khiêu Chiến Lệnh (7 ngày) 1 7 Ngày Khóa
11 Thẻ Binh Sĩ 1 Vĩnh Viễn Khóa
12 Thẻ Quân Lương 1 Vĩnh Viễn Khóa
13 Quà Dũng Sĩ (Tím) (3 ngày) 1 3 ngày Khóa
14 Quà Dũng Sĩ (Lam) (3 ngày) 1 3 ngày Khóa
15 Quà Dũng Sĩ (Lục) (3 ngày) 1 3 ngày Khóa

Phần thưởng Rương Củ Hành Phát Tài

 • Tiêu hao 1 Kẹo Dâu + 1 Kẹo Cam + Kẹo Nho + 1 Kẹo Chanh + 1 Giấy Gói Kẹo Vàngnhận được Rương Củ Hành Phát Tài*1Tích Lũy Hoàn-Lam*1.
 • Mỗi ngày có thể đổi tối đa 10 lần.
Phần thưởng
3Q Củ Hành
Rương Củ Hành Phát Tài*1
(30 ngày, khóa)
3Q Củ Hành
Tích Lũy Hoàn-Lam*1
(khóa)
DùngRương Củ Hành Phát Tài sẽ ngẫu nhiên nhận được 1 phần thưởng
STTPhần thưởngHình ảnhSố lượngThời hạnTính chất
1 Củ Hành Dê 1 60 ngày Khóa
2 Sách Vũ Khí Thần 1 Vĩnh Viễn Khóa
3 Mảnh Lăng Tiêu*Thiên Thời 1 Vĩnh Viễn Khóa
4 Vạn Tượng Thần Đơn*Địa Lợi 1 Vĩnh Viễn Khóa
5 Linh Thạch Ngũ Sắc*Nhân Hòa 1 Vĩnh Viễn Khóa
6 Sách Chế Tạo Bộ Thế Tử 1 Vĩnh Viễn Khóa
7 Tụ Linh Thạch (Vĩnh Viễn) 1 Vĩnh Viễn Khóa
8 500 Củ Khóa 1 15 Ngày Khóa
9 Trang Bị Tinh Nguyên-Cao 1 Vĩnh Viễn Khóa
10 Tích Lũy Hoàn-Tím 1 Vĩnh Viễn Khóa
11 Tử Hoàng-Khiêu Chiến Lệnh 1 Vĩnh Viễn Khóa
12 100 Củ Khóa 1 15 Ngày Khóa
13 Đá Tinh Luyện-Vàng 1 Vĩnh Viễn Khóa
14 Song Hùng-Khiêu Chiến Lệnh 1 Vĩnh Viễn Khóa
15 Thẻ Thủ Hộ 1 Vĩnh Viễn Khóa
16 Đá May Mắn 1 Vĩnh Viễn Khóa
17 10 Củ Khóa 1 15 Ngày Khóa
18 Đá Tinh Luyện-Cam 1 Vĩnh Viễn Khóa
19 Tích Lũy Hoàn-Lam 1 Vĩnh Viễn Khóa
20 Tiểu Trương Giác-Khiêu Chiến Lệnh (7 ngày) 1 7 Ngày Khóa