Từ 27-05-2016 đến 31/12/2016

Phần Thưởng Nạp Củ Lần Đầu

Nhận Thưởng Nạp Củ Lần Đầu là quà tặng dành riêng cho các Tướng Quân thỏa 2 điều kiện:

+ Từ trước đến nay chưa từng nạp Củ.

+ Lần đầu nạp từ 200 Củ trở lên.

 • 300x Trang Bị Tinh Nguyên Chương 1 Trang Bị Tinh Nguyên Chương 1
 • 1x Túi Đạo Cụ Sử Thi Tự Chọn (7 Ngày) Túi Đạo Cụ Sử Thi Tự Chọn (7 Ngày)
 • 1x Thẻ Tướng Truyền Thuyết Thẻ Tướng Truyền Thuyết
 • 1x Chìa Sao  Chìa Sao (30 Ngày)
 • 3xThẻ Anh Hùng-Mê (Chuyên thuộc)Thẻ Anh Hùng Mê Chuyên Thuộc
 • 1x Túi Đá Quý Túi Đá Quý
 • 3x Hộp Tinh Diệu Hộp Tinh Diệu (30 Ngày)
 • 5x Thảo Phạt Lệnh Thảo Phạt Lệnh
 • 5x Thẻ Binh Sĩ Thẻ Binh Sĩ
 • 5x Thẻ Quân Lương Thẻ Quân Lương

Phần Thưởng Các Mốc Nạp Củ Tiếp Theo

500 999 Tháng 2 - Nạp từ 500 đến 999
 • 5x Tích Lũy Hoàn-Lục Tích Lũy Hoàn-Lục
 • 3xBình Bạch Kim Cao Cấp (30 Ngày)Bình Bạch Kim Cao Cấp (30 Ngày)
 • 5x Quản Hợi-Khiêu Chiến Lệnh Quản Hợi-Khiêu Chiến Lệnh
 • 1xThẻ Anh Hùng-Mê (Chuyên thuộc)Thẻ Anh Hùng Mê (Chuyên Thuộc)
 • 1x Viêm Đế-Khiêu Chiến Lệnh Viêm Đế-Khiêu Chiến Lệnh
 • 10x Đá Tinh Luyện-Tím Đá Tinh Luyện Tím
 • 3xTrương Giác Khiêu Chiến Lệnh
 • 1xPhiếu Giảm Giá Cửa HàngPhiếu Giảm Giá Cửa Hàng
 • 2x Thảo Phạt Lệnh Thảo Phạt Lệnh
 • 1xHoàng Kim ChùyHoàng Kim Chùy (30 Ngày)

1000 1999 Tháng 2 - Nạp từ 1000 đến 1999
 • 2xTích Lũy Hoàn-LamTích Lũy Hoàn-Lam
 • 5x Bình Bạch Kim Cao Cấp(30 ngày) Bình Bạch Kim Cao Cấp(30 ngày)
 • 1xLữ Bố-Khiêu Chiến LệnhLữ Bố-Khiêu Chiến Lệnh
 • 3xĐổng Trác- Khiêu Chiến Lệnh
 • 5x Hoa Hùng-Khiêu Chiến Lệnh Hoa Hùng-Khiêu Chiến Lệnh
 • 5x Đá Tinh Luyện-Cam Đá Tinh Luyện-Cam
 • 2x Hoàng Kim ChùyHoàng Kim Chùy (30 ngày)
 • 2xThẻ Anh Hùng-Mê (Chuyên thuộc)Thẻ Anh Hùng Mê( Chuyên Thuộc)
 • 1x Đá May MắnĐá May Mắn
 • 5xThảo Phạt LệnhThảo Phạt Lệnh

2.000 4.999 Tháng 2 - Nạp từ 2.000 đến 4.999
 • 3x Tích Lũy Hoàn-Lam Tích Lũy Hoàn-Lam
 • 10xBình Bạch Kim Cao Cấp (30 ngày)Bình Bạch Kim Cao Cấp (30 ngày)
 • 2xThẻ Thủ HộThẻ Thủ Hộ
 • 3xViên Đế-Khiêu Chiến LệnhViêm Đế-Khiêu Chiến Lệnh
 • 3x Lữ Bố-Khiêu Chiến Lệnh Lữ Bố-Khiêu Chiến Lệnh
 • 10x Đá Tinh Luyện-Cam Đá Tinh Luyện-Cam
 • 1xBạch Kim Chùy (30 ngày)Bạch Kim Chùy (30 ngày)
 • 10xThảo Phạt LệnhThảo Phạt Lệnh
 • 3xSổ Thẻ HiếmSổ Thẻ Hiếm
 • 2x Đá May Mắn Đá May Mắn

5.000 9.999 Tháng 2 - Nạp từ 5.000 đến 9.999
 • 5x Tích Lũy Hoàn-Lam Tích Lũy Hoàn-Lam
 • 20xBình Bạch Kim Cao Cấp (30 ngày)Bình Bạch Kim Cao Cấp (30 ngày)
 • 5x Lữ Bố-Khiêu Chiến Lệnh Lữ Bố-Khiêu Chiến Lệnh
 • 5xViên Đế-Khiêu Chiến LệnhViêm Đế - Khiêu Chiến Lệnh
 • 5xĐá Tinh Luyện-VàngĐá Tinh Luyện-Vàng
 • 5x Sổ Thẻ Hiếm Sổ Thẻ Hiếm
 • 3x Thẻ Thủ Hộ Thẻ Thủ Hộ
 • 2x Bạch Kim Chùy(30 ngày) Bạch Kim Chùy(30 ngày)
 • 20xThảo Phạt LệnhThảo Phạt Lệnh
 • 3x Đá May Mắn Đá May Mắn

10.000 19.999 Tháng 2 - Nạp từ 10.000 đến 19.999
 • 1xTích Lũy Hoàn-TímTích Lũy Hoàn-Tím
 • 10xLữ Bố-Khiêu Chiến LệnhLữ Bố - Khiêu Chiến Lệnh
 • 10x Đá Tinh Luyện-Vàng Đá Tinh Luyện-Vàng
 • 30xThảo Phạt LệnhThảo Phạt Lệnh
 • 3x Tử Hoàng-Khiêu Chiến Lệnh Tử Hoàng-Khiêu Chiến Lệnh
 • 1xThẻ Tướng Truyền ThuyếtThẻ Tướng Truyền Thuyết
 • 2xBạch Kim Chùy (30 ngày)Bạch Kim Chùy (30 ngày)
 • 40x Bình Bạch Kim Cao Cấp (30 ngày) Bình Bạch Kim Cao Cấp (30 ngày)
 • 5x Thẻ Thủ Hộ Thẻ Thủ Hộ
 • 5x Đá May Mắn Đá May Mắn

20.000 39.999 Tháng 2 - Nạp từ 20.000 đến 39.999
 • 2x Tích Lũy Hoàn-Tím Tích Lũy Hoàn-Tím
 • 1xCâu Hồn Thủy TinhCâu Hồn Thủy Tinh
 • 5xViên Thiệu Khiêu Chiến LệnhViên Thiệu Khiêu Chiến Lệnh
 • 20x Đá Tinh Luyện-Vàng Đá Tinh Luyện-Vàng
 • 5x Tử Hoàng-Khiêu Chiến Lệnh Tử Hoàng-Khiêu Chiến Lệnh
 • 50xThảo Phạt LệnhThảo Phạt Lệnh
 • 3xBạch Kim Chùy (30 ngày)Bạch Kim Chùy (30 ngày)
 • 2x Thẻ Tướng Truyền Thuyết Thẻ Tướng Truyền Thuyết
 • 10x Thẻ Thủ Hộ Thẻ Thủ Hộ
 • 10x Đá May Mắn Đá May Mắn

40.000 99.999 Tháng 2 - Nạp từ 40.000 đến 99.999
 • 1xTích Lũy Hoàn-CamTích Lũy Hoàn-Cam
 • 10x Viên Thiệu-Khiêu Chiến Lệnh Viên Thiệu-Khiêu Chiến Lệnh
 • 3x Câu Hồn Thủy Tinh Câu Hồn Thủy Tinh
 • 10xTử Hoàng-Khiêu Chiến LệnhTử Hoàng Khiêu Chiến Lệnh
 • 5x Thẻ Tướng Truyền Thuyết Thẻ Tướng Truyền Thuyết
 • 40x Đá Tinh Luyện-Vàng Đá Tinh Luyện-Vàng
 • 5xBạch Kim Chùy (30 ngày)Bạch Kim Chùy (30 ngày)
 • 100xThảo Phạt LệnhThảo Phạt Lệnh
 • 20x Thẻ Thủ Hộ Thẻ Thủ Hộ
 • 20x Đá May Mắn Đá May Mắn

Ghi chú

 • Nhận Thưởng Nạp Củ Lần Đầu là quà tặng dành riêng cho các Tướng Quân thỏa 2 điều kiện:
  • Từ trước đến nay chưa từng nạp Củ.
  • Lần đầu nạp từ 200 Củ trở lên.
 • Các mốc chuyển đổi Củ từ 200 trở lên dành cho tất cả các Tướng Quân.
 • Tướng Quân chuyển đổi sang Củ ở mốc nào thì nhận thưởng tương ứng. Cụ thể:
  • Từ 200 đến 499 Củ: phần thưởng mốc 200.
  • Từ 500 đến 999 Củ: Nhận phần thưởng mốc 500.
  • Từ 1.000 đến 1.999 Củ: Nhận phần thưởng mốc 1.000.
  • Từ 2.000 đến 4.999 Củ: Nhận phần thưởng mốc 2.000.
  • Từ 5.000 đến 9.999 Củ: Nhận phần thưởng mốc 5.000.
  • Từ 10.000 đến 19.999 Củ: Nhận phần thưởng mốc 10.000.
  • Từ 20.000 đến 39.999 củ: Nhận phần thưởng mốc 20.000.
  • Từ 40.000 đến 99.999: Nhận phần thưởng mốc 40.000.
 • Số Củ nạp vào không tích lũy để tính cộng dồn, hệ thống tự động thưởng riêng cho mỗi lần nạp Củ.
 • Trong một lần nạp bất kỳ, hệ thống tự động phát thưởng ở mốc nạp Củ cao nhất mà người chơi có thể đạt được.
 • Một mốc phần thưởng có thể nhận nhiều lần.
 • Tất cả các phần thưởng nhận được là VẬT PHẨM KHÓA.