Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

Cửa Hàng Vinh Dự

Từ 26-09-14

26/9 - RA MẮT PHIÊN BẢN MỚI CÔNG THÀNH CHIẾN

CỬA HÀNG VINH DỰ- CƠ HỘI SỞ HỮU TRANG BỊ VIP MIỄN PHÍ!

CỬA HÀNG VINH DỰ: Người chơi dùng điểm Vinh Dự (có được khi tham gia bản đồ công/thủ quốc chiến) để mua các vật phẩm VIP và độc đáo trong trò chơi.

Hướng dẫn mua sắm Cửa Hàng Vinh Dự

- Để mở Cửa Hàng Vinh Dự có 2 cách:

+ Cách 1: Nhấn vào nút “Cửa Hàng” , sau đó chọn mục “Vinh Dự”.

+ Cách 2: Trong giao diện Quân Đoàn, chọn “Thiên Hạ”.

- Khi giao diện mới xuất hiện, bấm vào nút “Vinh Dự” để mở Cửa Hàng Vinh Dự.

- Để mua vật phẩm trong Cửa Hàng Vinh Dự, chọn nút “Mua”, giao diện mua sẽ hiện ra.

- Điều chỉnh số lượng cần mua bằng cách nhấp vào nút tăng hoặc giảm, điểm vinh dự sẽ điều chỉnh tương ứng với số lượng đó.

- Sau khi điều chỉnh đúng số lượng mong muốn, nhấn “Mua” để mua vật phẩm. Điểm vinh dự sẽ bị khấu trừ và vật phẩm sẽ được chuyển vào hành trang. Nếu điểm vinh dự không đủ sẽ hiển thị thông báo “Mua thất bại, vinh dự không đủ!”.

Lưu ý:

- Các vật phẩm trong cửa hàng vinh dự đều là khóa, không thể giao dịch được.