Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

Hệ Thống Càn Khôn Đỉnh MỚI

Từ 26-09-14

26/9 - RA MẮT PHIÊN BẢN MỚI CÔNG THÀNH CHIẾN

HỆ THỐNG CÀN KHÔN ĐỈNH MỚI

CÀN KHÔN ĐỈNH- Sắt vụn hóa thần binh! Tính năng độc đáo cho phép người chơi biến các món đồ vô dụng thành trang bị hữu ích.

Giới thiệu

- Càn Khôn Đỉnh dùng để phân hủy (dung giải) trang bị không sử dụng thành Điểm Tinh Nguyên. Từ Tinh Nguyên người chơi có thể chế tạo thành các vật phẩm trong Càn Khôn Đỉnh.

- Càn Khôn Đỉnh cấp càng cao thì phẩm chất vật phẩm chế được càng cao, đồng thời có thể dung giải các trang bị cấp cao.

- Dung giải trang bị nhận được số Điểm Tinh Nguyên tương ứng ghi trên trang bị.

Hướng dẫn

- Ở giao diện Quân Đoàn nhấn Càn Khôn Đỉnh để mở giao diện Càn Khôn Đỉnh.

Giao diện Càn Khôn Đỉnh

Cấp Càn Khôn Đỉnh
Cấp Càn Khôn ĐỉnhĐiều kiện nâng cấpDung giảiTinh luyện
Cấp 1 : Bích Ngọc Đỉnh

- Cấp quân Đoàn 1

- Binh Sĩ: 500.000

- Quân Lương: 500.000

- Dung giải vật phẩm có phẩm chất Trắng và Lục.

- Có thể luyện Đá Tinh Luyện – Trắng , Đá Tinh Luyện – Lục.

Cấp 2 : Sư Vương Đỉnh

- Cấp quân Đoàn 3

- Binh Sĩ: 1.000.000

- Quân Lương: 1.000.000

- Dung giải vật phẩm có phẩm chất Lam.

Có thể luyện Đá Tinh Luyện – Lam , Trứng Thú Cưng - Sơ.

Cấp 3 : Tử Phượng Đỉnh

- Cấp quân Đoàn 3

- Binh Sĩ: 1.500.000

- Quân Lương: 1.500.000

- Dung giải vật phẩm có phẩm chất Tím.

Có thể luyện Đá Tinh Luyện – Tím  , Trứng Thú Cưng – Trung.

Cấp 4: Thần Long Đỉnh

- Cấp quân Đoàn 1

- Binh Sĩ: 3.000.000

- Quân Lương: 3.000.000

- Dung giải vật phẩm có phẩm chất Cam.

Có thể luyện Trứng Thú Cưng – Cao , Pháo Hoa.

Dung giải

Người chơi nhấp chuột phải để đưa vật phẩm (không sử dụng) từ hành trang vào Càn Khôn Đỉnh, nhấn "Dung giải" để chuyển vật phẩm đó thành Điểm Tinh Nguyên.

Đưa vật phẩm vào Càn Khôn Đỉnh

Nhận Điểm Tinh Nguyên

HOT: Dung giải vật phẩm Cam

Phiên bản Càn Khôn Đỉnh mới có thể dung giải vật phẩm tính chất Cam. Tiến hành dung giải sau 7 ngày vật phẩm sẽ mất đi và nhận được điểm tinh nguyên. Trong 7 ngày đó có thể lấy lại vật phẩm đang dung giải.

Dung giải vật phẩm cam

Hình minh họa: Sau 7 ngày sẽ nhân được 440 Điểm Tinh Nguyên

Trong 7 ngày có thể lấy lại vật phẩm Cam đang dung giải

Tinh luyện

- Sau khi có Tinh nguyên, người chơi tiến hành chế tạo các vật phẩm. Mỗi tuần chỉ có thể luyện số lượng giới hạn. Tạo mới số lượng luyện vật phẩm vào 23h59 chủ nhật hàng tuần.

Các vật phẩm tinh luyện

Luyện vật phẩm

Luyện thành công số lượng luyện sẽ giảm xuống

Hết số lượng không thể tinh luyện

Đặc biệt:

- Dựa theo Điểm Cống Hiến, người chơi được thêm số lượng tinh luyện.

Điểm Cống HiếnTăng % số lượng luyện
3.000 Điểm Tăng 20%
9.000 Điểm Tăng 40%
18.000 Điểm Tăng 60%
36.000 Điểm Tăng 80%
72.000 Điểm Tăng 100%