Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

Thế lực thiên hạ

Từ 26-09-14

26/9 - RA MẮT PHIÊN BẢN MỚI CÔNG THÀNH CHIẾN

GIỚI THIỆU HỆ THỐNG THẾ LỰC THIÊN HẠ

Thời thế loạn lạc, thiên hạ rộng lớn phân chia thành 3 quốc gia lớn, gọi là thời Tam Quốc: Ngụy – Thục - Ngô. Hệ Thống Thiên Hạ là hệ thống phân chia lãnh địa của 3 quốc gia lớn và 1 vùng nhỏ là Trung Lập.

Hệ thống thiên hạ

Hệ Thống Thiên Hạ bao gồm những gì?

TẠO PHÒNG CÔNG THÀNH CHIẾN: Khi đến thời gian diễn ra Quốc Chiến, từ giao diện thiên hạ có thể tạo phòng Công Thành Chiến.

Nhấn vào nút tham gia hoặc nhấn vào thành để tham gia Công Thành Chiến

Phòng chờ để tham gia Công Thành Chiến

XEM HƯỚNG DẪN THAM GIA CÔNG THÀNH CHIẾN: Ở giao diện Thiên Hạ có thể nhấn vào nút Hướng Dẫn để xem hướng dẫn tham gia Công Thành Chiến.

Hướng dẫn tham gia Công Thành Chiến

ĐẢM BẢO CÔNG BẰNG TRONG QUỐC CHIẾN: Hệ thống thiên hạ tặng phúc lợi cho người chơi khi tham gia nước yếu.

Quân Đoàn gia nhập quốc gia yếu khi kết thúc map Công – Thủ Thành Chiến sẽ nhận được các phúc lợi cộng thêm bao gồm: Tăng Tích Lũy, Điểm Kinh Nghiệm, Binh Sĩ, Quân Lương và Điểm Vinh Dự.

Ảnh minh họa: Gia nhâp Quốc gia yếu (Ngụy)
sẽ tặng thêm 250% tích lũy, EXP, binh sĩ, quân lương và vinh dự

ĐỔI HOẶC GIA NHẬP QUỐC TỊCH QUÂN ĐOÀN: Ở giao diện thiên hạ có thể đổi Quốc Tịch của cả quân đoàn.

Nhấn đổi quốc tịch cả quân đoàn

Mua thẻ Đổi Nước – Đoàn

Hiện lên giao diện đổi quốc tịch, chọn nước để tham gia

Xác nhận để chuyển đổi quốc tịch

Đổi quốc tịch thành công

ĐỔI HOẶC GIA NHẬP QUỐC TỊCH CÁ NHÂN: Người chơi chưa có quốc tịch khi mở giao diện thiên hạ sẽ hiện lên bảng hướng dẫn đổi Quốc Tịch.

Chọn nước để gia nhập quốc tịch

MUA SẮM TRANG BỊ VIP Ở CỬA HÀNG VINH DỰ: Dùng Điểm Vinh Dự mua sắm các trang bị bày bán trong cửa hàng.

Nhấn nút "Vinh Dự" để mở Cửa Hàng Vinh Dự

Cửa Hàng Vinh Dự