Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

 

Cách Thức Tham Gia

 

Điều kiện tham gia

 • Số lượng người tham gia: Có đủ 20 người vào phòng cùng tham gia.
 • Điều kiện thắng:
  • Đối với Phe Công: Trong thời gian quy định tiêu diệt căn cứ Phe Thủ.
  • Đối với Phe Thủ: Giữ vững căn cứ trong thời gian quy định.
 • Thời gian tham gia:
Thứ 6Chủ nhật
13h00 đến 14h00 13h00 đến 14h00
19h00 đến 20h00 19h00 đến 20h00

Cách thức tham gia

Cách thứ 1
 • Đến giờ mở Lãnh Thổ Chiến bấm tham gia trong giao diện Hoạt Động.

 • Thiết lập xong, chủ phòng có thể bắt đầu trận đấu khi số thành viên đủ 10 người.
 • Nhấn bắt đầu, các thành viên sẽ chọn tướng cho mình.
 • Ngẫu nhiên sẽ trở thành phe công thành hoặc phe thủ thành.
Cách thứ 2
 • Tướng Quân chọn bản đồ Lãnh Thổ Chiến 10vs10 rồi chọn phòng tham gia.

 • Thiết lập xong, chủ phòng có thể bắt đầu trận đấu khi số thành viên đủ 10 người.
 • Nhấn bắt đầu, các thành viên sẽ chọn tướng cho mình.
 • Ngẫu nhiên sẽ trở thành phe công thành hoặc phe thủ thành.

Giới thiệu bản đồ

 • Bản đồ thi đấu Lãnh Thổ Chiến 10vs10 sẽ gồm 2 phần:
  • Phía dưới: Thuộc về phe Công.
  • Phía trên: Thuộc về phe Thủ.