Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

 

Giới Thiệu

 

  • Phiên bản mới Lãnh Thổ Chiến chính là giai đoạn 2 sau Công Thành Chiến.
  • Bản đồ thi đấu trong Lãnh Thổ Chiến chính là bản đồ thi đấu 10vs10.
  • Người chơi ngẫu nhiên thuộc phe Công thành hoặc Thủ thành thi đấu với nhau.
  • 10 người chơi thuộc phe này sẽ thi đấu với 10 người chơi thuộc phe kia.


Một số hình ảnh trong Lãnh Thổ Chiến