Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

 

Hướng Dẫn Công - Thủ

 

Điều kiện tham gia

 • Số lượng: Đủ 10 người vào phòng cùng tham gia.
 • Mục tiêu Phe Công: Phá cứ điểm chính phe thủ trong vòng 15 phút
 • Mục tiêu Phe Thủ: Bảo vệ cứ điểm chính phe thủ trong vòng 15 phút

Cách tham gia

 • Đến giờ mở Lãnh Thổ Chiến bấm "tham gia" trong giao diện Hoạt Động.

 • Sau đó, Tướng Quân mở bản đồ Lãnh Thổ Chiến 10vs10.

 • Kế tiếp, chọn bản đồ Lãnh Thổ Chiến 10vs10 để tham gia.

 • Thiết lập xong, chủ phòng có thể bắt đầu trận đấu khi số thành viên đủ 10 người.
 • Nhấn bắt đầu, các thành viên sẽ chọn tướng cho mình.
 • Ngẫu nhiên sẽ trở thành phe công thành hoặc phe thủ thành.

Hệ thống điều ước

 • Quốc Chiến*Tăng cường tất cả khả năng:
  •  Cộng 12 thuộc tính cho nhân vật.
 • Quốc Chiến*Tăng cường khả năng cận chiến:
  •  Tướng cận chiến chọn điều ước này có thể hấp huyết khi tấn công.
 • Quốc Chiến*Tăng cường khả năng sinh tồn:
  • Giảm sát thương và tăng điểm thuộc tính chính.
 • Quốc Chiến*Tăng cường tốc di chuyển cá nhân:
  •  Tăng tốc độ tấn công và tốc độ di chuyển.
 • Quốc Chiến*Tăng cường sát thương phép:
  •  Giúp tướng tăng sát thương và bạo kích kỹ năng.

Tìm hiểu bản đồ

 • Bản đồ gồm 2 phân: Phía dưới thuộc về phe công, Phía trên thuộc về phe thủ.
 • Phe thủ có 4 binh doanh là nơi phát động binh lính, chia ra 3 đường để tiến công.
 • Còn có một lượng lớn tập trung ra khu vực trước thành để bảo vệ cổng chính.
 • Kho Lương là kiến trúc này sẽ cung cấp vàng liên tục cho tướng lĩnh mỗi phe.
 • Kho Lương Cứ Điểm Phe Thủ ở gần Dịch Trạm bên phải cứ mỗi 30 giây sẽ xuất hiện 1 đợt lính tập kích kho lương phe công.

Các kiến trúc phe Công


Căn Cứ Chính - Kiến trúc quan trọng nhất của phe thủ, nếu bị phá hủy sẽ thua


Tống Thương Nhân (Hồ Tuyết Ngôn): Mua bán các trang bị cần thiết ở hồ nước 2 phe


Thạch Xa (Loại Lớn) mỗi 10 giây sẽ bắn pháo phá thành


Tiễn Tháp


Tháp Thủ Kho Lương – Công bảo vệ kho lương


Kho Lương Công cứ mỗi 3 giây sẽ cung cấp Vàng cho người chơi


Binh Doanh Phe Công là nơi đào tạo cho ra binh lính phe công


Khu vực tinh nguyên có các loại tinh nguyên giúp người chơi nâng cao thể trạng


Cần phá hủy cửa chính trước tiên, có thể sử dụng xe công thành để tăng uy lực.


Xe Công Thành - Khắc tinh của phe thủ


Tiêu diệt các kho lương của phe phòng thủ


Phe công để dành chiến thắng cần phải phá hủy căn cứ chính của phe thủ trong vòng 15 phút

Các kiến trúc phe Thủ


Căn Cứ Chính - Kiến trúc quan trọng nhất của phe thủ, nếu bị phá hủy sẽ thua


Tống Thương Nhân (Hồ Tuyết Ngôn): Mua bán các trang bị cần thiết ở hồ nước 2 phe


Liên Nỏ Cơ mỗi 20 giây sẽ bắn tên vào mục tiêu trên đường thẳng


Tiễn Tháp


Cường Nỏ Cơ là tháp phòng thủ bảo vệ cửa chính phe thủ, có mức sát thương cao và phạm vi tấn công rộng. Nếu bị phá hủy sẽ mất vĩnh viễn.


Binh Doanh Phe Thủ là nơi sản sinh ra binh lính, có 4 binh doanh


Cổng Thành Chính là kiến trúc quan trọng bảo vệ thành trì phe thủ
Ngoài ra còn có cổng phụ 2 bên đường biên để bảo vệ kho lương


Có 8 Kho lương phe thủ cứ 3 giây mỗi kho sẽ cung cấp cho Tướng 3 vàng


Kho lương cứ điểm phe thủ nằm nằm bên ngoài căn cứ phe thủ.
Mỗi 30 giây sẽ phát động lính tấn công


Điểm truyền tống phe thủ là nơi giúp người chơi di chuyển ra bên ngoài thành


Khu vực tinh nguyên có các loại tinh nguyên giúp người chơi nâng cao thể trạng


Xe Công Thành cần được ưu tiên tiêu diệt càng nhanh càng tốt