Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

 

Lãnh Thổ Chiến

 

Thời gian tham gia

Thứ 6Chủ nhật
13h00 đến 14h00 13h00 đến 14h00
19h00 đến 20h00 19h00 đến 20h00

Điều kiện tham gia

  • Số người: Tối đa trên bản đồ Lãnh Thổ Chiến là 20 người.
  • Thời gian thi đấu: Mỗi trận đấu sẽ diễn ra tối đa trong vòng 15 phút.
  • Giới hạn: Mỗi ngày, mỗi nhân vật chỉ có thể tham gia tối đa 3 lần.

Điều kiện chiến thắng

  • Đối với Phe Công: Trong thời gian quy định tiêu diệt căn cứ Phe Thủ.
  • Đối với Phe Thủ: Giữ vững căn cứ trong thời gian quy định.