Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

 

Lãnh Thổ Chiến - Cao

 

Thời gian tham gia

Thứ 6Chủ nhật
13h00 đến 14h00 13h00 đến 14h00
19h00 đến 20h00 19h00 đến 20h00

Điều kiện tham gia

  • Điểm thần binh: Trên 16.000 mới có thể tham gia Lãnh Thổ Chiến - Cao.
  • Số người: Tối đa trên bản đồ Lãnh Thổ Chiến là 20 người.
  • Thời gian thi đấu: Mỗi trận đấu sẽ diễn ra tối đa trong vòng 15 phút.
  • Giới hạn: Mỗi ngày, mỗi nhân vật chỉ có thể tham gia tối đa 3 lần.

Điều kiện chiến thắng

  • Đối với Phe Công: Trong thời gian quy định tiêu diệt căn cứ Phe Thủ.
  • Đối với Phe Thủ: Giữ vững căn cứ trong thời gian quy định.