Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

Để có thể nhập code và vào game nhận thưởng, Bổn Soái mời các Tướng Quân tham khảo hướng dẫn cách nhập code chi tiết bên dưới.

Cách nhập code để nhận mã quà tặng ingame

- Bước 1: Vào trang Nhập Code của chương trình tại đây và đăng nhập tài khoản có nhân vật muốn nhận quà.

- Bước 2: Nhập chính xác mã code và nhấn 'Đồng ý'để nhận mã quà tặng ingame. Sau khi có mã quà tặng ingame, người chơi vào game nhập mã quà tặng để nhận quà.

Nhập Code nhận thưởng để nhận thưởng

- Người chơi có thể xem lại lịch sử đã nhận mã quà tặng ingame.

Cách nhập code để nhận mã quà tặng ingame

- Sau khi có mã quà tặng ingame, người chơi vào game nhập mã quà tặng để nhận quà.

Mở giao diện nhân vật

Chọn “Code” để mở cửa số nhập code

Cửa sổ nhập code