Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

Tham gia giải đấu Quân Đoàn Tranh Bá II, các Quân Đoàn đoạt giải sẽ nhận được phần thưởng tiền mặt và vật phẩm, trang bị trong game cực VIP.

CÔNG BỐ GIẢI THƯỞNG QUÂN ĐOÀN TRANH BÁ 3

Giải thưởng Quân Đoàn Tranh Bá

Phần thưởng tiền mặt
Phần thưởng Quân Đoàn Tranh Bá 3
Thứ hạng Quân ĐoànGiải thưởng Quân ĐoànGiải thưởng Quân Đoàn Trưởng
Hạng nhất 20.000.000VNĐ 3.000.000VNĐ
Hạng nhì 15.000.000VNĐ 1.500.000VNĐ
Hạng 3 10.000.000VNĐ 1.000.000VNĐ
Hạng 4 đến Hạng 8 2.000.000VNĐ -
Phần thưởng tiền Củ Ingame
Phần thưởng Quân Đoàn Tranh Bá 3
Thứ hạng Quân ĐoànGiải thưởng Quân Đoàn
Hạng nhất 100.000Củ
Hạng nhì 50.000Củ
Hạng 3 25.000Củ
Hạng 4 đến Hạng 8 10.000Củ

Giải thưởng vật phẩm Ingame

Hạng Nhất

- Phần thưởng dành cho các thành viên tham gia thi đấu:

Phần thưởng Hạng Nhất Quân Đoàn Tranh Bá 3
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngGhi chú
1 Mộng Long Ngọc Tỷ (Vĩnh viễn) 01 Ấn Hoàng Kim, không khóa, hạn dùng: vĩnh viễn
2 Hàn Băng 01 Thú cưỡi Hoàng Kim (VIP), không khóa, hạn dùng: vĩnh viễn
3 Thẻ Kho Báu Quần Hùng 45 Vật phẩm không khóa
4 Thẻ Bảo Tàng Quân Đổng Trác 45 Vật phẩm không khóa
5 Dục Sương Kiếm (Vĩnh viễn) 01 Vật phẩm không khóa, hạn dùng: vĩnh viễn
6 Ngâm Long Song Hàn (Vĩnh viễn) 01 Vật phẩm không khóa, hạn dùng: vĩnh viễn
7 Băng Giám Kích (Vĩnh viễn) 01 Vật phẩm không khóa, hạn dùng: vĩnh viễn
8 Băng Tuyết Thán (Vĩnh viễn) 01 Vật phẩm không khóa, hạn dùng: vĩnh viễn
9 Hàn Ngọc Trảo (Vĩnh viễn) 01 Vật phẩm không khóa, hạn dùng: vĩnh viễn
10 Quân Sư Củ Hành (Vĩnh Viễn) 04 Pet Quân Sư Củ Hành, không khóa, hạn dùng: vĩnh viễn.
11 Túi Trang Phục Đổng Quân 05 Vật phẩm không khóa.
12 Thiên Hạ Vô Địch (Bài) 15 Vật phẩm  khóa, hạn dùng: 90 ngày.
13 Thiên Hạ Vô Địch (Đài) 15 Vật phẩm khóa, hạn dùng: 90 ngày.
14 Thiên Hạ Vô Địch (Sức) 15 Vật phẩm khóa, hạn dùng: 90 ngày.

- Phần thưởng (tăng buff) dành cho toàn Quân Đoàn:

Phần thưởng Hạng Nhất Quân Đoàn Tranh Bá 3
SttHỗ trợHiệu quảGhi chú
1 Tăng Tích Lũy +100% Áp dụng cho toàn Quân Đoàn trong 30 ngày.
2 Tăng Kinh Nghiệm +100% Áp dụng cho toàn Quân Đoàn trong 30 ngày.
3 Tăng Quân Lương +100% Áp dụng cho toàn Quân Đoàn trong 30 ngày.
4 Tăng Binh Sĩ +100% Áp dụng cho toàn Quân Đoàn trong 30 ngày.
5 Tăng Rớt Bảo +20% Áp dụng cho toàn Quân Đoàn trong 30 ngày.
Hạng Nhì

- Phần thưởng dành cho các thành viên tham gia thi đấu:

Phần thưởng Hạng Nhì Quân Đoàn Tranh Bá 3
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngGhi chú
1 Dục Sương Kiếm (Vĩnh viễn) Chọn 3 trong 5 món Vũ Khí Hoàng Kim Vật phẩm không khóa, hạn dùng: vĩnh viễn
2 Ngâm Long Song Hàn (Vĩnh viễn) Vật phẩm không khóa, hạn dùng: vĩnh viễn
3 Băng Giám Kích (Vĩnh viễn) Vật phẩm không khóa, hạn dùng: vĩnh viễn
4 Băng Tuyết Thán (Vĩnh viễn) Vật phẩm không khóa, hạn dùng: vĩnh viễn
5 Hàn Ngọc Trảo (Vĩnh viễn) Vật phẩm không khóa, hạn dùng: vĩnh viễn
6 Thẻ Bảo Tàng Quân Đổng Trác 30 Vật phẩm không khóa
7 Thẻ Kho Báu Quần Hùng 30 Vật phẩm không khóa
8 Quân Sư Củ Hành (Vĩnh Viễn) 02 Pet Quân Sư Củ Hành, không khóa, hạn dùng: vĩnh viễn
9 Túi Trang Phục Đổng Quân 02 Vật phẩm không khóa
10 Thiên Hạ Đệ Nhị (Bài) 15 Vật phẩm khóa, hạn dùng: 90 ngày.
11 Thiên Hạ Đệ Nhị (Đài) 15 Vật phẩm khóa, hạn dùng: 90 ngày.
12 Thiên Hạ Đệ Nhị (Sức) 15 Vật phẩmkhóa, hạn dùng: 90 ngày.

- Phần thưởng (tăng buff) dành cho toàn Quân Đoàn:

Phần thưởng Hạng Nhất Quân Đoàn Tranh Bá 3
SttHỗ trợHiệu quảGhi chú
1 Tăng Tích Lũy +50% Áp dụng cho toàn Quân Đoàn trong 30 ngày.
2 Tăng Kinh Nghiệm +50% Áp dụng cho toàn Quân Đoàn trong 30 ngày.
3 Tăng Quân Lương +50% Áp dụng cho toàn Quân Đoàn trong 30 ngày.
4 Tăng Binh Sĩ +50% Áp dụng cho toàn Quân Đoàn trong 30 ngày.
5 Tăng Rớt Bảo +20% Áp dụng cho toàn Quân Đoàn trong 30 ngày.
Hạng Ba

- Phần thưởng dành cho các thành viên tham gia thi đấu:

Phần thưởng Hạng Ba Quân Đoàn Tranh Bá 3
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngGhi chú
1 Dục Sương Kiếm (Vĩnh viễn) Chọn 1 trong 5 món Vũ Khí Hoàng Kim Vật phẩm không khóa, hạn dùng: vĩnh viễn
2 Ngâm Long Song Hàn (Vĩnh viễn) Vật phẩm không khóa, hạn dùng: vĩnh viễn
3 Băng Giám Kích (Vĩnh viễn) Vật phẩm không khóa, hạn dùng: vĩnh viễn
4 Băng Tuyết Thán (Vĩnh viễn) Vật phẩm không khóa, hạn dùng: vĩnh viễn
5 Hàn Ngọc Trảo (Vĩnh viễn) Vật phẩm không khóa, hạn dùng: vĩnh viễn
6 Thẻ Bảo Tàng Quân Đổng Trác 15 Vật phẩm không khóa
7 Thẻ Kho Báu Quần Hùng 15 Vật phẩm không khóa
8 Quân Sư Củ Hành (Vĩnh Viễn) 01 Pet Quân Sư Củ Hành, không khóa, hạn dùng: vĩnh viễn
9 Túi Trang Phục Đổng Quân 01 Vật phẩm không khóa, hạn dùng: vĩnh viễn
10 Thiên Hạ  Đệ Tam (Bài) 15 Vật phẩm khóa, hạn dùng: 90 ngày.
11 Thiên Hạ Đệ Tam (Đài) 15 Vật phẩm khóa, hạn dùng: 90 ngày.
12 Thiên Hạ Đệ Tam  (Sức) 15 Vật phẩm khóa, hạn dùng:90 ngày.

- Phần thưởng (tăng buff) dành cho toàn Quân Đoàn:

Phần thưởng Hạng Nhất Quân Đoàn Tranh Bá 3
SttHỗ trợHiệu quảGhi chú
1 Tăng Tích Lũy +20% Áp dụng cho toàn Quân Đoàn trong 30 ngày.
2 Tăng Kinh Nghiệm +20% Áp dụng cho toàn Quân Đoàn trong 30 ngày.
3 Tăng Quân Lương +20% Áp dụng cho toàn Quân Đoàn trong 30 ngày.
4 Tăng Binh Sĩ +20% Áp dụng cho toàn Quân Đoàn trong 30 ngày.
Hạng 4 đến hạng 8

- Phần thưởng dành cho các thành viên tham gia thi đấu:

Phần thưởng giải khuyến khích Quân Đoàn Tranh Bá 3
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngGhi chú
1 Thẻ Bảo Tàng Quân Đổng Trác 15 Vật phẩm không khóa
2 Thẻ Kho Báu Quần Hùng 15 Vật phẩm không khóa

Lưu ý:

- Các Quân Đoàn Trưởng, thành viên Quân Đoàn khi đăng ký tham gia giải đấu cần cập nhật thông tin cá nhân chính xác để Ban Tổ Chức tiện trao giải.

- Quân Đoàn Trưởng sẽ là người đại diện và chịu mọi trách nhiệm trước Ban Tổ Chức. Giải thưởng cũng sẽ được trao cho các Quân Đoàn Trưởng.

Hình ảnh phần thưởng Ingame

- Ngoài phần thưởng tiền mặt, các Quân Đoàn đạt giải còn nhận được phần thưởng InGame. Đặc biệt, Quân Đoàn Hạng Nhất còn được thêm phần thưởng cực HOT Thú Cưỡi Hoàng Kim Hàn Băng Chiến Mã.

- Hàn Băng Chiến Mã có tốc độ di chuyển cực nhanh, giúp người sở hữu +75.0 điểm di chuyển. Tương truyền, chiến mã đến từ vùng trời xa xôi, toàn thân lấp lánh như ánh sao. Nghe nói là thủ lĩnh của 12 Cung Hoàng Đạo hóa thân thành.

Thú Cưỡi Hoàng Kim Hàn Băng

Các chỉ số Thú Cưỡi Hoàng Kim Hàn Băng

Pet Quân Sư Củ Hành

Thông số Pet Quân Sư Củ Hành

Thông số Mộng Long Ngọc Tỷ

Túi Trang Phục Đổng Quân

Thẻ Bảo Tàng Quân Đổng Trác

Thẻ Kho Báu Quần Hùng

Thiên Hạ Vô Địch (Đài, Bài, Sức)

Thiên Hạ Đệ Nhị (Đài, Bài, Sức)

Thiên Hạ Đệ Tam (Đài, Bài, Sức)

Dục Sương Kiếm vĩnh viễn

Ngâm Long Song Hàn vĩnh viễn

Băng Giám Kích vĩnh viễn

Băng Tuyết Thán vĩnh viễn

Hàn Ngọc Trảo vĩnh viễn