Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

Để thuận tiện trong quá trình tham gia giải đấu Quân Đoàn Tranh Bá lần 3, các Quân Đoàn cần thông qua nội dung có trong thể lệ bên dưới:

THỂ LỆ GIẢI ĐẤU QUÂN ĐOÀN TRANH BÁ 3

BAN ĐIỀU HÀNH 3Q THÔNG QUA - CÁC QUÂN ĐOÀN MẶC NHIÊN CHẤP THUẬN KHI THAM GIA GIẢI ĐẤU.

QUY ĐỊNH VỀ ĐUA TOP QUÂN ĐOÀN TRANH BÁ

Điều kiện tham gia

- Tất cả thành viên trong Quân Đoàn của game 3Q CỦ HÀNH

Nội dung

- Xác định 16 Quân Đoàn có Điểm Quân Đoàn cao nhất trong Bảng Xếp Hạng để phát thưởng hàng tuần.

- Xác định 16 Quân Đoàn lọt vào vòng thi đấu Quân Đoàn Tranh Bá 3.

Thời gian
Lịch trìnhThời gian đua TopCông bố danh sách đạt giảiTrao thưởng
Tuần 1 17/3/2014 -> 23/3/2014 24/3/2014 Sau khi kết thúc Đua Top
Tuần 2 24/3/2014 -> 30/3/2014 31/3/2014 Sau khi kết thúc Đua Top
Tuần 3 [Chung cuộc] 31/3/2014 -> 06/4/2014 07/4/2014 Sau khi kết thúc Đua Top
Quy tắc tính điểm xếp hạng

- Các Quân Đoàn đua top đồng thời 2 bảng xếp hạng : Bảng Xếp Hạng Danh Vọng và Bảng Xếp Hạng Hấp Dẫn để tính Điểm Quân Đoàn.

- Điểm Quân Đoàn = tổng Điểm Thứ Hạng Danh Vọng + tổng Điểm Thứ Hạng Hấp Dẫn trong tuần.

- Đối với Bảng Xếp Hạng Danh Vọng:

 • Tính từ thời điểm 00:00 ngày 17/03/2014, dựa số điểm Danh Vọng tăng thêm mỗi ngày, số điểm hiện có trước 00:00 ngày 17/03/2014 sẽ không được tính.
 • Mỗi ngày lúc 23:59 mỗi ngày sẽ cập nhật bảng xếp hạng.
 • Mỗi ngày sẽ công bố danh sách thứ hạng của Quân Đoàn, tương ứng với thứ hạng là số Điểm Thứ Hạng của Quân Đoàn đó.
 • Điểm Thứ Hạng Danh Vọng được tính như sau:
 • Hạng 1: 40 điểm DV
 • Hạng 2: 39 điểm DV
 • Hạng 3: 38 điểm DV
 • Hạng 39: 2 điểm DV
 • Hạng 40: 1 điểm DV
 • Số điểm thứ hạng sẽ được cộng dồn trong tuần, từ thứ 2 đến chủ nhật.
 • Đối với Bảng Xếp Hạng Hấp Dẫn:
  • Dựa vào tổng số điểm Hấp Dẫn của mỗi thành viên trong Quân Đoàn.
  • Mỗi ngày lúc 23:59 mỗi ngày sẽ cập nhật bảng xếp hạng.
  • Mỗi ngày sẽ công bố danh sách thứ hạng của Quân Đoàn, tương ứng với thứ hạng là số Điểm Thứ Hạng của Quân Đoàn đó.
  • Điểm Thứ Hạng Hấp Dẫn được tính như sau:
   • Hạng 1: 40 điểm HD
   • Hạng 2: 39 điểm HD
   • Hạng 3: 38 điểm HD
   • ...
   • Hạng 39: 2 điểm HD
   • Hạng 40: 1 điểm HD
 • Ví Dụ:
  • Quân Đoàn A có các thứ hạng trên bảng xếp hạng danh vọng trong tuần (7 ngày) là 1, 2, 3, 4, 5 ,6 ,7 số điểm thứ hạng danh vọng tương ứng = 40 + 39 +38 +37 +36 + 35 + 34 = 259 Điểm DV.
  • Quân Đoàn A có các thứ hạng trên bảng xếp hạng hấp dẫn trong tuần (7 ngày) là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  số điểm thứ hạng hấp dẫn tương ứng = 40 + 39 +38 +37 +36 + 35 + 34 = 259 Điểm HD.
  • Điểm Quân Đoàn của Quân Đoàn A = Tổng điểm thứ hạng của Quân Đoàn A = Điểm DV + Điểm HD = 259 + 259 = 518 Điểm Quân Đoàn.
 • Cách tăng điểm Danh Vọng Quân Đoàn:
  • Thành lập Quân Đoàn (yêu cầu nhân vật cấp 6 trở lên).
  • Kêu gọi thêm thành viên mới gia nhập. Cứ mỗi thành viên mới gia nhập sẽ được 5 điểm danh vọng. Nhân vật cấp 6 trở lên mới được phép gia nhập Quân Đoàn.
  • Đóng góp Quân Lương và Binh Sĩ cho Quân Đoàn (có được thông qua làm nhiệm vụ). Mỗi nhân vật được đóng góp 1 lần/ngày, mỗi lần được 5 điểm. Yêu cầu: Nhân vật có 10.000 binh sĩ trở lên mới có thể đóng góp.
 • Cách tăng điểm Hấp Dẫn Cá Nhân:
  • Tặng hoa
  • Sử dụng pháo hoa
  • Các vật phẩm tăng điểm hấp dẫn khác như Hấp Dẫn Đơn, Thẻ Biến Thân, v.v.
  • Lưu ý: Điểm hấp dẫn có thể bị trừ bằng cách ném Trứng.
Quy tắc xác định kết quả

- Tuần 1: Đến thời điểm 23h59' ngày 23/3/2014, hệ thống sẽ ghi nhận 16 Quân Đoàn có Điểm Quân Đoàn cao nhất để Ban Tổ Chức làm căn cứ trao giải thưởng tuần 1.

- Tuần 2: Đến thời điểm 23h59' ngày 30/3/2014, hệ thống sẽ ghi nhận 16 Quân Đoàn có Điểm Quân Đoàn cao nhất để Ban Tổ Chức làm căn cứ trao giải thưởng tuần 2.

- Tuần 3: Đến thời điểm 23h59' ngày 6/4/2014, hệ thống sẽ ghi nhận 16 Quân Đoàn có Điểm Quân Đoàn cao nhất để Ban Tổ Chức làm căn cứ trao giải thưởng tuần 3.

- Ban Tổ Chức sẽ căn cứ vào tuần 3 để chọn 16 Quân Đoàn xếp hạng cao nhất được quyền thi đấu giải Quân Đoàn Tranh Bá 3.

- Trường hợp 2 hay nhiều quân đoàn có số điểm bằng nhau thì quân đoàn nào đạt số điểm bằng nhau đó trước sẽ xếp hạng trên quân đoàn còn lại.

Giải thưởng và quy tắc trao thưởng đua top

- Phần thưởng đua top sẽ được trao cho các Quân Đoàn Trưởng sau khi đã kết thúc đua top.

- Đối với giải thưởng là Củ: Hệ thống sẽ trao giải trực tiếp vào tài khoản của Quân Đoàn Trưởng.

Phần thưởng tiền Củ Ingame - Dành cho Quân Đoàn Trưởng
SttThứ hạng Quân Đoàn TrưởngTuần 1Tuần 2Tuần 3
1 Hạng nhất 15.000 Củ 20.000 Củ 25.000 Củ
2 Hạng nhì 10.000 Củ 12.500 Củ 15.000 Củ
3 Hạng ba 7.500 Củ 10.000 Củ 12.500 Củ
4 Hạng 4 4.000 Củ 5.000 Củ 6.000 Củ
5 Hạng 5 4.000 Củ 5.000 Củ 6.000 Củ
6 Hạng 6 4.000 Củ 5.000 Củ 6.000 Củ
7 Hạng 7 4.000 Củ 5.000 Củ 6.000 Củ
8 Hạng 8 4.000 Củ 5.000 Củ 6.000 Củ
9 Hạng 9 4.000 Củ 5.000 Củ 6.000 Củ
10 Hạng 10 2.000 Củ 2.500 Củ 3.000 Củ
11 Hạng 11 2.000 Củ 2.500 Củ 3.000 Củ
12 Hạng 12 2.000 Củ 2.500 Củ 3.000 Củ
13 Hạng 13 2.000 Củ 2.500 Củ 3.000 Củ
14 Hạng 14 2.000 Củ 2.500 Củ 3.000 Củ
15 Hạng 15 2.000 Củ 2.500 Củ 3.000 Củ
16 Hạng 16 2.000 Củ 2.500 Củ 3.000 Củ

- Tài khoản Quân Đoàn trưởng được xác định dựa vào tài khoản là Đoàn Trưởng của Quân Đoàn đoạt giải, tính vào lúc 23h59’ chủ nhật tuần cuối cùng.

- Đối với phần thưởng vật phẩm: Trao trực tiếp vào tài khoản của các thành viên thuộc Quân Đoàn đoạt giải. Tài khoản thành viên thuộc Quân Đoàn được xác vào lúc 23h59’ chủ nhật tuần cuối cùng.

QUY ĐỊNH VỀ THI ĐẤU QUÂN ĐOÀN TRANH BÁ

Điều kiện tham gia

- 16 Quân Đoàn có được quyền tham gia thi đấu, được công bố danh sách trên trang chủ.

- Các Quân Đoàn trưởng của các Quân Đoàn được tham gia thi đấu phải xác nhận với BTC. Khi xác nhận thi đấu, tài khoản của Quân Đoàn Trưởng sẽ bị trừ 5.000 củ làm phí xác nhận, số củ này sẽ được trả lại cho Quân Đoàn Trưởng khi kết thúc giải đấu.

- Các Quân Đoàn trưởng hoàn tất thủ tục đăng ký thông tin với BTC, thông tin cá nhân bao gồm:

 • Ngày tháng năm sinh;
 • Địa chỉ thường trú;
 • Số CMND;
 • Phương tiện liên lạc (Email, số điện thoại).

- Danh sách các thành viên tham gia thi đấu sẽ do Quân Đoàn trưởng của từng đội lựa chọn và đăng ký với Ban Tổ Chức theo quy định. Các thành viên có trách nhiệm xác nhận tham gia đội thi đấu. Quân Đoàn trưởng có quyền loại bỏ hoặc thay đổi danh sách thành viên tham gia thi đấu của đội mình khi cần thiết, tuy nhiên việc thay đổi thành viên tham gia thi đấu này phải diễn ra trong thời hạn đăng ký thành viên thi đấu.

- Trong suốt giải đấu, các thành viên phải vào Quân Đoàn đã đăng ký và không được thay đổi Quân Đoàn.

- Mỗi thành viên chỉ được sử dụng một tài khoản để tham dự giải đấu. Trường hợp phát hiện thành viên sử dụng 02 tài khoản trở lên tham dự giải đấu sẽ bị loại khỏi giải đấu.

- Thời gian đăng ký thành thi đấu của các đội được đăng tải công khai trên website giải đấu http:// 3q.com.vn.

- Việc các thành viên của các Quân Đoàn chấp thuận tham gia giải đấu xem như các thành viên của các Quân Đoàn đã chấp thuận tuân theo các quy định, thể lệ của BTC giải đấu.

- Trong thời gian diễn ra giải đấu Chủ tài khoản không được chuyển đổi các thông tin liên quan đến việc sở hữu tài khoản.

- Cam kết chấp hành đúng các quy định của giải đấu, các quy định về Zing ID được đăng tải công khai trên trang điều khoản thỏa thuận sử dụng tài khoản Zing ID.

Bản đồ thi đấu

- Tất cả trận đấu sẽ diễn ra tại bản đồ Quan Độ Chiến (10 vs. 10).

Bản đồ Quan Độ Chiến

Phương thức thi đấu

- Hình thức thi đấu:

  • 16 Quân Đoàn bốc thăm chia cặp đấu loại trực tiếp để chọn ra 8 Quân Đoàn thắng vào vòng tiếp theo.
  • 08 Quân Đoàn chiến thắng vào vòng trong sẽ thi đấu dưới hình thức: Nhánh Thắng – Nhánh Thua (Double Elimination) để chọn ra Quân Đoàn vô địch.

 • Thời gian thi đấu: 90 phút.
 • Quy tắc tạo phòng:
   • Tất cả trận đấu diễn ra ở 1 kênh Củ Hành duy nhất: Đấu Trường Lẩu Hành.
   • Tất cả các phòng đấu phải đặt tên [QĐTB – Trận xx] (xx là số thứ tự trận, ví dụ : trận 1 sẽ là [QĐTB – Trận 1]).
   • Tất cả các phòng đấu đều phải thiết lập mật khẩu. Mật khẩu GM sẽ thông báo cho các Quân Đoàn Trưởng thi đấu trong buổi đấu.

 • Quy tắc thiết lập phòng đấu:
  • Bản đồ thi đấu: Quan Độ Chiến
  • Phương thức thi đấu: 10 vs 10
  • Điều kiện thắng: Phá hủy căn cứ địch
  • Thiết lập kiểu đấu: Kiểu Đấu (Cấm - Chọn)
  • Không cho phép chọn trùng tướng.
  • Chỉ cho người chơi rớt mạng kết nối lại.

  Thiết lập phòng đấu

- Quân Đoàn nằm phía trên trong cặp đấu thuộc phe Liên Quân Ma Tộc.

- Quân Đoàn nằm phía dưới trong cặp đấu sẽ thuộc phe Liên Minh Viên Thị: Thục - Ngô.

- 02 Quân Đoàn trưởng phải đứng đúng vị trí Quân Đoàn trưởng

Quy tắc báo danh

- Mỗi Quân Đoàn báo danh ít nhất 10 thành viên.

- Người chơi chỉ được phép đăng ký tham gia 1 Quân Đoàn thi đấu, không được đăng ký thi đấu cho 2 Quân Đoàn trở lên trong cùng 1 giải đấu.

- Trường hợp không báo danh đủ ít nhất 10 thành viên, Ban Tổ Chức sẽ xử thua và Quân Đoàn còn lại được quyền đi tiếp vào vòng trong.

- Thời gian báo danh: 15 phút (900 giây).

- Các thành viên mỗi Quân Đoàn phải có mặt trong trong game trước trận đấu 15 phút, sau 15 phút báo danh (từ giây 901), Quân Đoàn nào không báo danh đủ ít nhất 10 thành viên, Ban Tổ Chức sẽ xử thua và Quân Đoàn còn lại được quyền đi tiếp vào vòng trong.

- BTC không giải quyết các trường hợp: mất kết nối khi thi đấu, cúp điện, thiên tai, các yếu tố khách quan, trò chơi không đồng bộ. Khuyến cáo các thành viên cập nhật phiên bản trò chơi mới nhất trước khi tham gia thi đấu.

- Trong lúc chọn tướng, Đoàn Trưởng và thành viên chủ động chụp lại giao diện chọn tướng ở mỗi lượt chọn. Nếu trong lúc chọn tướng xảy ra disconnect, các thành viên 2 đội phải chọn lại các tướng đã chọn. Nếu có phát hiện sai sót, 2 Đoàn Trưởng có thể phản ánh với GM xử lý, hình thức xử lý cao nhất là truất quyền thi đấu.

- Sau khi trận đấu bắt đầu, trong vòng 3 phút đầu, nếu bên nào có hơn 6 thành viên disconnect, sẽ cho đấu lại, và các Tướng chọn phải giống như trưoc khi disconnect. Nếu phát hiện hành vi lợi dụng, hình thức xử lý cao nhất là truẩt quyền thi đấu.

- Trường hợp trận đấu đã diễn ra hơn 5 phút (từ giây 301), có tuyển thủ bị phát sinh disconnect, thì trận đấu vẫn tiếp tục diễn ra cho đến khi có kết quả. - Sau 5 phút thi đấu(từ giây 301), trường hợp thành viên đang thi đấu bị rớt mạng sẽ được phép vào lại trận đấu, không cần báo danh.

- Trong thời gian thi đấu, bất kỳ thành viên nào của cả 2 Quân Đoàn rời khỏi trận đấu với bất kì lý do nào thì trận đấu vẫn được tiếp tục diễn ra đến khi có kết quả.

- Các sự cố xảy ra ngoài ý muốn liên quan đến đồng bộ hóa BTC sẽ không xử lý, khuyến cáo gamer cập nhật phiên bản mới nhất và đăng nhập trở lại.

- Trong quá trình thi đấu, nếu có sự cố xảy ra, các Quân Đoàn có trách nhiệm thông báo ngay với Trọng Tài hoặc Ban tổ chức để xử lý. Quyết định của ban tổ chức là quyết định cuối cùng trong việc xử lý các sự cố liên quan tới giải đấu.

- Trong quá trình thi đấu, không cho phép thành viên dự bị thay thế thành viên đã báo danh thi đấu.

Phương thức xác định thắng thua

- Việc xác định thắng thua sẽ dựa trên kết quả thông báo của hệ thống, trường hợp sau trận đấu có xảy ra việc khiếu nại liên quan đến kết quả trận đấu, Ban Tổ Chức sẽ căn cứ các ghi nhận của hệ thống, chứng cứ để đưa ra quyết định. Quyết định của Ban Tổ Chức là quyết định cuối cùng và có giá trị cao nhất.

- Phương thức xác định thắng thua: Kết thúc thời gian thi đấu chính thức, kết quả thắng thua sẽ được xác định trên cơ sở thông báo của hệ thống, giám sát của GM sau khi hết thời gian thi đấu chính thức. Kết quả Quân Đoàn thắng được tính theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp như sau:

 • Dựa vào kết quả của hệ thống: Quân Đoàn nào phá hủy căn cứ đối phương sẽ là Quân Đoàn chiến thắng.
 • Quân Đoàn nào tiêu diệt tướng đối phương nhiều hơn là Quân Đoàn chiến thắng.
 • Số điểm Tiễn Tháp hoặc Pháo Tháp phá hủy được của đối phương: Quân Đoàn nào điểm nhiều hơn sẽ là Quân Đoàn chiến thắng.
 • Số điểm Tiễn Tháp/Pháo Tháp quy định như sau :
  • Tiễn tháp/pháo tháp bên ngoài căn cứ: 01 điểm/tiễn tháp/pháo tháp.
  • Tiễn tháp/pháo tháp tại trong căn cứ: 02 điểm/tiễn tháp/pháo tháp.
  • Tiễn tháp/pháo tháp phòng thủ căn cứ chính: 03 điểm/tiễn tháp/pháo tháp.
  • Khu vực Kho Lương: mỗi tiễn tháp/pháo tháp phá hủy tính 01 điểm, nếu phá hết cả 02 trụ và kho lương tính 03 điểm.

 • Mốc tiêu diệt Tướng đối phương, Quân Đoàn nào đạt con số cân bằng đầu tiên là Quân Đoàn chiến thắng. Ví dụ: tỷ số tiêu diệt tướng của Quân Đoàn A và Quân Đoàn B là 45/45. Quân Đoàn A là Quân Đoàn đạt được tỷ số 45 đầu tiên thì Quân Đoàn A là Quân Đoàn chiến thắng.
 • Các trường hợp khác, Ban tổ chức giải đấu sẽ tổ chức bốc thăm chọn ra đội chiến thắng.
Nhân vật thi đấu, quân đoàn thi đấu

- Các thành viên tham gia giải đấu phải đăng ký đúng, đầy đủ thông tin cá nhân tham dự. Đăng ký thông tin cá nhân phải trùng với thông tin Zing ID. Nếu có xảy ra tranh chấp phát sinh, Ban tổ chức sẽ căn cứ và thông tin đăng ký cá nhân tham gia giải đấu và thông tin chủ sở hữu tài khoản ZingID để giải quyết.

- Trường hợp thành viên tham dự không trùng với các thông tin đăng ký tham gia giải đấu và thông tin chủ sở hữu ZingID thì BTC không có trách nhiệm giải quyết nếu có tranh chấp. Mọi kết quả, phần thưởng đối với thành viên, đội đó sẽ không được nhận phần thưởng và bị hủy. Quyết định của BTC là quyết định cuối cùng.

 • Đăng ký đội hình tham dự giải: Mỗi Quân Đoàn được đăng ký 15 thành viên. (10 thành viên thi đấu chính thức và 05 thành viên dự bị).
 • Đội hình thi đấu bao gồm: 10 thành viên bao gồm: 01 Quân Đoàn trưởng & 09 thành viên. (Quân Đoàn trưởng được phép đăng ký 05 thành viên dự bị. Thành viên dự bị được thay thế thành viên chính thức tham gia thi đấu khi có sự đồng ý của Quân Đoàn trưởng. Việc thay thành viên dự bị phải được thực hiện trước khi bắt đầu trận đấu).
 • Quân Đoàn trưởng được quyền thay đổi thành viên trong đội. Việc thay thành viên trong đội chỉ được thực hiện trong thời gian đăng ký thi đấu. Khi thay đổi thành viên, thì thành viên mới được cập nhật vào ngay trong đội.
 • Các Quân Đoàn không được đổi tên trong suốt giải đấu.
 • Các Quân Đoàn không được thay đổi Quân Đoàn Trưởng trong suốt thời gian giải đấu diễn ra.
 • Các thành viên tham gia giải đấu phải vào Quân Đoàn đã đăng ký và không được thay đổi Quân Đoàn trong suốt thời gian đấu.
 • Các thành viên không có Quân Đoàn sẽ không được thi đấu.
 • Thi đấu: Trong thời gian thi đấu chính thức (kết thúc thời gian báo danh), được tính bắt đầu giấy thứ 901, chỉ có 10 nhân vật báo danh mới được thi đấu chính thức. Khi có 01 nhân vật chính thức rời khỏi đấu trường vì một lý do nào đó thì nhân vật dự bị cũng không được tham gia trận đấu đó. Nhân vật dự bị có thể được báo danh và thi đấu ở trận tiếp theo (nếu có và theo quyết định của Quân Đoàn trưởng).
 • Quy tắc đặt tên nhân vật/Quân Đoàn:
 • Không được đặt tên nhân vật/ tên Quân Đoàn có nội dung liên quan tới các vị lãnh đạo, chính quyền các cấp, các anh hùng trong lịch sử, những người nổi tiếng…
 • Không được đặt tên nhân vật/ tên Quân Đoàn trái với thuần phong mỹ tục và phong tục tập quán, pháp luật hoặc gây mối ác cảm cho người khác.
 • Không được đặt tên nhân vật/tên Quân Đoàn có nội dung đến tôn giáo; chính trị; tuyên truyền các hoạt động bất hợp pháp dưới mọi hình thức; xúc phạm cá nhân, tổ chức khác.
 • Không đặt tên nhân vật/ tên Quân Đoàn có sử dụng các ký tự đặc biệt, không nằm trong bảng ký tự La Tinh và số học.
 • Khuyến khích đặt tên nhân vật/ tên Quân Đoàn với những chữ cái, ký tự có ý nghĩa rõ ràng, dễ hiểu và có cách phát âm không quá 03 âm tiết.
Thời gian thi đấu

- Thời gian diễn ra: Từ tháng 19/04/2014 đến tháng 04/05/2014.

- Các trận đấu sẽ diễn ra vào thứ 7 và chủ nhật hàng tuần từ 09h00 – 19h00. Thông tin về thời gian từng trận đấu được đăng tải công khai trên trang chủ http:/.3q.com.vn. Các chiến đội có trách nhiệm theo dõi thông tin thực hiện.

- Thời gian từng trận đấu bao gồm:

 • Thời gian báo danh: 15 phút (tương đương 900 giây) Thời gian báo danh được xác định trên cơ sở thời gian thi đấu do Ban Tổ Chức giải đấu thông báo. Việc xác định số lượng thành viên báo danh căn cứ vào thông báo của hệ thống, GM giám sát công bố hoặc do ban tổ chức giám sát.
 • Thời gian thi đấu chính thức: Kết thúc thời gian báo danh, được tính bắt đầu từ giây thứ 901. Mỗi trận đấu kéo dài 90 phút (8100 giây)

- Kết thúc thời gian báo danh, thời gian thi đấu sẽ căn cứ vào thời gian thi đấu của hệ thống. Khi đến thời gian thi đấu chính thức theo quy định kết thúc (đúng giây thứ 00) trọng tài sẽ tuyên bố dừng trận đấu.

- Nếu thi đấu online, kết quả sẽ được căn cứ vào clip ghi hình trận đấu, xác nhận vào đúng giây 00’00 trên hệ thống.

Thời gian thi đấu

- Thời gian thi đấu cụ thể sẽ được ban tổ chức công bố trên trang web của giải đấu http:// 3q.com.vn trước khi thi đấu 01 ngày.

- Trước thời điểm thi đấu, hệ thống/hoặc GM sẽ thông báo tên Quân Đoàn hoặc Quân Đoàn trưởng của các Quân Đoàn tham gia thi đấu.

Quy tắc trao thưởng thi đấu

- BTC sẽ quyết định về cách thức và thời gian trao giải thưởng cho các Quân Đoàn. Cụ thể về cách thức, địa điểm, thời gian sẽ được thông báo công khai trên trang chủ giải đấu

CÁC QUY ĐỊNH CHUNG

Đội ngũ GM

- GM giải đấu bao gồm: Trọng tài đối với thi đấu trực tiếp tại phòng máy và GM đối với thi đấu online.

- Đội ngũ GM đóng vai trò hướng dẫn, giám sát, chụp ảnh, quay phim truyền hình trong các trận đấu của giải.

- Thành viên của các Đội buộc phải tuân theo các hướng dẫn của GM và sự điều động của GM.

- GM hỗ trợ những thắc mắc của game thủ trong đấu trường liên quan đến các vấn đề kỹ thuật, thủ tục, luật lệ thi đấu.

- GM chỉ có trách nhiệm hỗ trợ giải đáp những thắc mắc đối với Quân Đoàn trưởng. GM không có trách nhiệm trả lời, giải quyết những thắc mắc của các thành viên trong đội.

- GM tập hợp thông tin gửi về ban tổ chức giải đấu. Quyết định của ban tổ chức là quyết định cuối cùng.

Các hình thức xử phạt

- Báo danh: Kết thúc thời gian báo danh, Quân Đoàn nào không đủ 10 thành viên báo danh có mặt sẽ xử thua trận và loại khỏi giải đấu. Nếu cả 02 Quân Đoàn đều không đủ thành viên báo danh theo quy định thì cả 02 Quân Đoàn đều xử thua và loại khỏi giải đấu.

- Thời gian thi đấu chính thức:

 • Trong thời gian 3 phút đầu thi đấu chính thức (kết thúc thời gian báo danh, được tính từ giây thứ 901), nếu bên nào có 6 thành viên rời khỏi trận với bất kỳ lý do nào thì trận đấu sẽ hủy, các bên phải thông báo với Ban tổ chức hoặc GM. Trận đấu sẽ được thi đấu lại, thành viên hai đội, đội hình và đội hình các tướng game phải được giữ nguyên.
 • Trận đấu kéo dài hơn 03 phút, nếu có thành viên bị mất kết nối trận đấu vẫn được diễn ra bình thường tới khi có kết quả. Các thành viên bị mất kết nối có thể kết nối lại trận đấu mà không cần báo danh.

- Cấm thi đấu vòng tiếp theo đối với thành viên thi đấu không phải là người của Quân Đoàn hoặc không phải chủ tài khoản đã đăng ký với BTC.

- Cấm thi đấu vĩnh viễn đối với thành viên thi đấu không phải là người của Quân Đoàn hoặc không phải chủ tài khoản đã đăng ký với BTC tiếp tục tái phạm.

- Quân Đoàn có thành viên vi phạm sẽ bị xử thua, nếu đang ở nhánh Thắng sẽ chuyển xuống nhánh Thua, nếu ở nhánh Thua thì sẽ loại khỏi giải đấu. Quân đoàn còn lại được xử thắng.

- Tận dụng lỗi game:

 • Quân Đoàn có bất kỳ thành viên nào lợi dụng lỗi game thì Quân Đoàn đó bị xử thua trận và thành viên đó bị loại khỏi giải đấu. Việc xác định hình thức lợi dụng lỗi game thông qua hình chụp kết hợp kiểm tra dữ liệu.

- Hành vi hack, cheat:

 • Quân Đoàn nào có bất kỳ thành viên nào sử dụng phần mềm thứ 3 can thiệp vào game thì đội đó bị xử thua trận và thành viên đó bị loại khỏi giải đấu. Việc xác việc sử dụng phần mềm thứ 3 thông qua hình chụp, Log hệ thống.

- Đối với những hành vi thiếu văn hoá:

 • Đối với thành viên văng tục, xúc phạm nhân vật khác: Cấm thành viên đó tham gia thi đấu ngay tại thời điểm đó và 1 trận tiếp theo.
 • Xúc phạm GM và Ban tổ chức: Khoá tài khoản, cấm thi đấu vĩnh viễn.
 • Trường hợp cả Quân Đoàn phạm lỗi: Loại cả Quân Đoàn ra khỏi giải đấu.
 • Trường hợp Quân Đoàn trưởng phạm lỗi: Loại cả Quân Đoàn ra khỏi giải đấu.

- Bàn luận xúc phạm chính trị, tôn giáo, chia rẽ dân tộc: Cấm thi đấu giải đồng thời khoá tài khoản server ngoài 1 tuần để cảnh cáo.

- Các trường hợp gian dối về thông tin cá nhân:

 • Đối với các trường hợp Quân Đoàn / Thành viên Quân Đoàn nào có thành viên làm giả giấy tờ, thông tin cá nhân để tham dự giải, BTC sẽ loại thành viên/ Quân Đoàn đó ra khỏi giải đấu.

- Các trường hợp khác:

 • Các trường hợp mất điện, ngắt kết nối mạng và các yếu tố khách quan ảnh hưởng đến các Quân Đoàn đang thi đấu, tùy vào tình hình thực tế, Ban Tổ Chức sẽ đưa ra quyết định thắng/thua hoặc tổ chức lại trận đấu. Quyết định của Ban tổ chức là quyết định cuối cùng, các bên tuần thủ, chấp hành và không khiếu nại.
 • Đối với các trận đấu online, trường hợp mất điện, ngắt nối mạng hoặc yếu tố khách quan khác làm ảnh hưởng tới các Quân Đoàn đang thi đấu thì Ban tổ chức không giải quyết khiếu nại, thắc mắc. Kết quả trận đấu được dựa vào log hệ thống hoặc giám sát GM.
 • Các trường hợp khác chưa quy định tại thể lệ, Ban tổ chức có toàn quyền xem xét và quyết định các vấn đề liên quan tới giải đấu. Các đội tham gia giải đấu phải tuân thủ và chấp hành
Các hình thức xử phạt

- Trong suốt quá trình diễn ra giải đấu Quân Đoàn Tranh Bá, BTC chỉ hỗ trợ giải quyết khiếu nại nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

 • Được thực hiện bởi chủ tài khoản là Quân Đoàn trưởng (hoặc người được chủ tài khoản là Quân Đoàn trưởng ủy quyền bằng văn bản) của Quân Đoàn tham gia trận đấu bị khiếu kiện. + Căn cứ để xác định thành viên là Quân Đoàn trưởng trong đội dựa vào tài khoản đăng ký tại thời điểm đăng ký là Quân Đoàn trưởng trong website giải đấu http:// 3q.com.vn.
 • Đơn khiếu nại bằng văn bản được gửi trực tiếp đến Ban tổ chức hoặc bộ phận Hỗ trợ khách hàng của công ty trong thời hạn 1 ngày làm việc tính từ thời điểm kết thúc trận đấu bị khiếu nại.
 • Khiếu nại có liên quan trực tiếp đến trận đấu mà đội đó tham dự.

- Các trường hợp khiếu nại không đáp ứng các điều kiện nói trên sẽ không được Ban Tổ Chức hỗ trợ giải quyết.

- Đối với trường hợp cần thiết: BTC sẽ nhận thông tin phản hồi từ Quân Đoàn trưởng đến số điện thoại mà BTC cung cấp và ngược lại. Ban tổ chức sẽ có trách nhiệm giải quyết nhanh đối với các trường hợp này. Quyết đinh của Ban tổ chức là quyết định cuối cùng.

- Thời hạn giải quyết khiếu nại là 05 ngày làm việc tính từ thời điểm nhận được đơn khiếu nại phù hợp với các điều kiện nói trên. Trong trường hợp khiếu nại phức tạp, thời hạn nói trên có thể được kéo dài theo quyết định của BTC.

- Các quyết định đưa ra dựa theo ghi nhận của hệ thống, giám sát của GM và được đăng tải công khai trên Trang chủ để đảm bảo tính công bằng của giải đấu. Quyết định giải quyết của BTC là quyết định cuối cùng.

- Đối với các trận đấu online, các trường hợp mất điện, ngắt kết nối mạng của các đội tham chiến tại thời điểm đang diễn ra trận đấu do yếu tố khách quan, không liên quan đến nhà phát hành trò chơi, BTC sẽ không can thiệp và không giải quyết các khiếu nại. Ban tổ chức căn cứ vào log hệ thống và giám sát GM để quyết định đội thắng/thua.

- Nếu xảy ra các sự cố khách quan nằm ngoài mong muốn của Ban Tổ Chức dẫn đến ảnh hưởng trực tiếp đến trận đấu như: Sự cố đường truyền kết nối từ ISP, các trục trặc về hệ thống cung cấp dịch vụ trò chơi, thiên tai, chiến tranh, Ban Tổ Chức sẽ công bố trên Trang chủ của trò chơi trong vòng 02 ngày và sẽ tổ chức thi đấu lại tại một thời điểm khác.

- Trường hợp ngoại lệ: Sau khi kết thúc trận đấu, nếu một trong hai Quân Đoàn tham gia thi đấu có khiếu nại hoặc ban tổ chức phát hiện những vi phạm của Quân Đoàn chiến thắng. Trường hợp này Ban tổ chức sẽ quyết định loại Quân Đoàn vi phạm đó khỏi giải đấu. Quyết định này không làm thay đổi kết quả thi đấu ban đầu của các Quân Đoàn còn lại. Quân Đoàn tham gia thi đấu với Quân Đoàn vi phạm cũng không có cơ hội thi đấu lại.

Lưu ý: Giờ làm việc được xác định là từ 08h30 đến 17h00 các ngày trong tuần trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ theo quy định.

Quy tắc trao thưởng

- Trong quá trình trao giải thưởng ,nếu Quân Đoàn nào có thành viên có hành động xúc phạm tới uy tín của giải đấu cũng như công ty dưới bất kỳ hình thức gì thì kết quả và phần thưởng của cả Quân Đoàn đó sẽ bị hủy.

- BTC không can thiệp vào chuyện nội bộ, phân chia giải thưởng giữa các thành viên trong Quân Đoàn sau khi đạt giải.

- Quân Đoàn trưởng của các đội chiến thắng được nhận giải thưởng nêu trên có trách nhiệm liên hệ với Ban tổ chức được công khai trên Website giải đấu để được hướng dẫn thủ tục nhận giải thưởng về cho Quân Đoàn.

- Nếu hết thời gian quy định cung cấp các thông tin cần thiết để nhận giải, Quân Đoàn trưởng của Quân Đoàn i vẫn chưa cung cấp, làm thủ tục nhận thưởng thì phần thưởng đó sẽ bị hủy. BTC không có trách nhiệm giải quyết.

- Ban tổ chức chỉ trao thưởng cho chủ tài khoản là Quân Đoàn trưởng của Quân Đoàn được nhận giải. Thông tin cá nhân của chủ tài khoản được xác định bởi thông tin đăng ký cá nhân tham gia giải đấu và thông tin tài khoản Zing ID.

- Trong quá trình trao thưởng (Bao gồm trao thưởng offline và online), nếu sự cố sảy ra, việc trao thưởng sẽ được thực hiện lại. Người đạt giải chấp nhận quyết định của Ban tổ chức và đồng ý không khiếu nại việc này.

Thể lệ giải đấu này được đăng tải công khai trên website http://3q.com.vn, đã được Ban Tổ Chức và các Quân Đoàn tham gia giải đấu thống nhất thông qua áp dụng.

Tp Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 03 năm 2014.

BAN TỔ CHỨC GIẢI ĐẤU QUÂN ĐOÀN TRANH BÁ 3