Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

Tham gia giải đấu Quân Đoàn Tranh Bá II, các Quân Đoàn đoạt giải sẽ nhận được phần thưởng tiền mặt và vật phẩm, trang bị trong game cực VIP.

CÔNG BỐ GIẢI THƯỞNG QUÂN ĐOÀN TRANH BÁ LẦN II

Giải thưởng Quân Đoàn Tranh Bá

Phần thưởng tiền mặt
Phần thưởng Quân Đoàn Tranh Bá 2
Thứ hạng Quân ĐoànGiải thưởng Quân ĐoànGiải thưởng Quân Đoàn Trưởng
Hạng nhất 20.000.000VNĐ 3.000.000VNĐ
Hạng nhì 15.000.000VNĐ 1.500.000VNĐ
Hạng 3 10.000.000VNĐ 1.000.000VNĐ
Hạng 4 đến Hạng 8 2.000.000VNĐ -
Phần thưởng tiền Củ Ingame
Phần thưởng Quân Đoàn Tranh Bá 2
Thứ hạng Quân ĐoànGiải thưởng Quân Đoàn
Hạng nhất 100.000Củ
Hạng nhì 50.000Củ
Hạng 3 25.000Củ
Hạng 4 đến Hạng 8 10.000Củ

Giải thưởng vật phẩm Ingame

Hạng Nhất

- Phần thưởng dành cho các thành viên tham gia thi đấu:

Phần thưởng Hạng Nhất Quân Đoàn Tranh Bá 2
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngGhi chú
1 Tối*Ma Quân Ấn (Vĩnh viễn) 01 Vật phẩm không khóa, hạn dùng: vĩnh viễn
2 Mộng Long Ngọc Tỷ (Vĩnh viễn) 01 Vật phẩm không khóa, hạn dùng: vĩnh viễn
3 Dục Sương Kiếm (Vĩnh viễn) 01 Vật phẩm không khóa, hạn dùng: vĩnh viễn
4 Ngâm Long Song Hàn (Vĩnh viễn) 01 Vật phẩm không khóa, hạn dùng: vĩnh viễn
5 Băng Giám Kích (Vĩnh viễn) 01 Vật phẩm không khóa, hạn dùng: vĩnh viễn
6 Băng Tuyết Thán (Vĩnh viễn) 01 Vật phẩm không khóa, hạn dùng: vĩnh viễn
7 Hàn Ngọc Trảo (Vĩnh viễn) 01 Vật phẩm không khóa, hạn dùng: vĩnh viễn
8 Dục Hỏa Cuồng Sư (Vĩnh viễn) 05 Vật phẩm không khóa, hạn dùng: vĩnh viễn
9 Kim*Thiên Thánh Vũ (Vĩnh viễn) 05 Vật phẩm không khóa, hạn dùng: vĩnh viễn
10 Túi Trang Phục Đổng Quân 05 Vật phẩm không khóa, hạn dùng: vĩnh viễn
11 Thiên Hạ Vô Địch (Bài) 15 Vật phẩm  khóa, hạn dùng: 90 ngày.
12 Thiên Hạ Vô Địch (Đài) 15 Vật phẩm khóa, hạn dùng: 90 ngày.
13 Thiên Hạ Vô Địch (Sức) 15 Vật phẩm khóa, hạn dùng:90 ngày.
14 Thẻ Kho Báu Lữ Bố 50 Vật phẩm không khóa.
15 Thẻ Kho Báu Đổng Trác 50 Vật phẩm không khóa.
16 Thẻ Kho Báu Viêm Đế 50 Vật phẩm không khóa.

- Phần thưởng (tăng buff) dành cho toàn Quân Đoàn:

Phần thưởng Hạng Nhất Quân Đoàn Tranh Bá 2
SttHỗ trợHiệu quảGhi chú
1 Tăng buff [30 Ngày] Tăng Tích Lũy +100% Áp dụng cho toàn Quân Đoàn.
2 Tăng Kinh Nghiệm +100% Áp dụng cho toàn Quân Đoàn.
3 Tăng Quân Lương +100% Áp dụng cho toàn Quân Đoàn.
4 Tăng Binh Sĩ +100% Áp dụng cho toàn Quân Đoàn.
5 Tăng Rớt Bảo +20% Áp dụng cho toàn Quân Đoàn.
6 Tăng Lực Chiến [30 ngày] x2 Áp dụng cho toàn Quân Đoàn.
Hạng Nhì

- Phần thưởng dành cho các thành viên tham gia thi đấu:

Phần thưởng Hạng Nhì Quân Đoàn Tranh Bá 2
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngGhi chú
1 Dục Sương Kiếm (Vĩnh viễn) Chọn 3 trong 5 món Vũ Khí Hoàng Kim Vật phẩm không khóa, hạn dùng: vĩnh viễn
2 Ngâm Long Song Hàn (Vĩnh viễn) Vật phẩm không khóa, hạn dùng: vĩnh viễn
3 Băng Giám Kích (Vĩnh viễn) Vật phẩm không khóa, hạn dùng: vĩnh viễn
4 Băng Tuyết Thán (Vĩnh viễn) Vật phẩm không khóa, hạn dùng: vĩnh viễn
5 Hàn Ngọc Trảo (Vĩnh viễn) Vật phẩm không khóa, hạn dùng: vĩnh viễn
6 Dục Hỏa Cuồng Sư (Vĩnh viễn) 03 Vật phẩm không khóa, hạn dùng: vĩnh viễn
7 Kim*Thiên Thánh Vũ (Vĩnh viễn) 03 Vật phẩm không khóa, hạn dùng: vĩnh viễn
8 Túi Trang Phục Đổng Quân 03 Vật phẩm không khóa, hạn dùng: vĩnh viễn
9 Thiên Hạ Đệ Nhị (Bài) 15 Vật phẩm khóa, hạn dùng: 90 ngày.
10 Thiên Hạ Đệ Nhị (Đài) 15 Vật phẩm khóa, hạn dùng: 90 ngày.
11 Thiên Hạ Đệ Nhị (Sức) 15 Vật phẩmkhóa, hạn dùng:90 ngày.
12 Thẻ Kho Báu Lữ Bố 25 Vật phẩm không khóa.
13 Thẻ Kho Báu Đổng Trác 25 Vật phẩm không khóa.
14 Thẻ Kho Báu Viêm Đế 25 Vật phẩm không khóa.

- Phần thưởng (tăng buff) dành cho toàn Quân Đoàn:

Phần thưởng Hạng Nhì Quân Đoàn Tranh Bá 2
SttHỗ trợHiệu quảGhi chú
1 Tăng buff [30 Ngày] Tăng Tích Lũy +50% Áp dụng cho toàn Quân Đoàn.
2 Tăng Kinh Nghiệm +50% Áp dụng cho toàn Quân Đoàn.
3 Tăng Quân Lương +50% Áp dụng cho toàn Quân Đoàn.
4 Binh Sĩ +50% Áp dụng cho toàn Quân Đoàn.
5 Tăng Rớt Bảo +20% Áp dụng cho toàn Quân Đoàn.
Hạng Ba

- Phần thưởng dành cho các thành viên tham gia thi đấu:

Phần thưởng Hạng Ba Quân Đoàn Tranh Bá 2
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngGhi chú
1 Dục Sương Kiếm (Vĩnh viễn) Chọn 1 trong 5 món Vũ Khí Hoàng Kim Vật phẩm không khóa, hạn dùng: vĩnh viễn
2 Ngâm Long Song Hàn (Vĩnh viễn) Vật phẩm không khóa, hạn dùng: vĩnh viễn
3 Băng Giám Kích (Vĩnh viễn) Vật phẩm không khóa, hạn dùng: vĩnh viễn
4 Băng Tuyết Thán (Vĩnh viễn) Vật phẩm không khóa, hạn dùng: vĩnh viễn
5 Hàn Ngọc Trảo (Vĩnh viễn) Vật phẩm không khóa, hạn dùng: vĩnh viễn
6 Dục Hỏa Cuồng Sư (Vĩnh viễn) 01 Vật phẩm không khóa, hạn dùng: vĩnh viễn
7 Kim*Thiên Thánh Vũ (Vĩnh viễn) 01 Vật phẩm không khóa, hạn dùng: vĩnh viễn
8 Túi Trang Phục Đổng Quân 01 Vật phẩm không khóa, hạn dùng: vĩnh viễn
9 Thiên Hạ  Đệ Tam (Bài) 15 Vật phẩm khóa, hạn dùng: 90 ngày.
10 Thiên Hạ Đệ Tam (Đài) 15 Vật phẩm khóa, hạn dùng: 90 ngày.
11 Thiên Hạ Đệ Tam  (Sức) 15 Vật phẩm khóa, hạn dùng:90 ngày.
12 Thẻ Kho Báu Lữ Bố 10 Vật phẩm không khóa.
13 Thẻ Kho Báu Đổng Trác 10 Vật phẩm không khóa.
14 Thẻ Kho Báu Viêm Đế 10 Vật phẩm không khóa.

- Phần thưởng (tăng buff) dành cho toàn Quân Đoàn:

Phần thưởng Hạng Ba Quân Đoàn Tranh Bá 2
SttHỗ trợHiệu quảGhi chú
17 Tăng buff [30 Ngày] Tăng Tích Lũy +20% Áp dụng cho toàn Quân Đoàn.
18 Tăng Kinh Nghiệm +20% Áp dụng cho toàn Quân Đoàn.
19 Tăng Quân Lương +20% Áp dụng cho toàn Quân Đoàn.
20 Binh Sĩ +20% Áp dụng cho toàn Quân Đoàn.
Hạng 4 đến hạng 8

- Phần thưởng dành cho các thành viên tham gia thi đấu:

Phần thưởng giải khuyến khích Quân Đoàn Tranh Bá 2
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngGhi chú
1 Thẻ Kho Báu Lữ Bố 05 Vật phẩm không khóa.
2 Thẻ Kho Báu Đổng Trác 05 Vật phẩm không khóa.
3 Thẻ Kho Báu Viêm Đế 05 Vật phẩm không khóa.

Lưu ý:

- Các Quân Đoàn Trưởng, thành viên Quân Đoàn khi đăng ký tham gia giải đấu cần cập nhật thông tin cá nhân chính xác để Ban Tổ Chức tiện trao giải.

- Ban Tổ Chức trao thưởng cho các Quân Đoàn đạt giải thông qua Quân Đoàn Trưởng. Vì thế, Quân Đoàn Trưởng sẽ là người đại diện và chịu mọi trách nhiệm trước Ban Tổ Chức.