Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

[Quân Đoàn tranh Bá 2] Tổng kết & trao thưởng các Quân Đoàn đạt giải

 

Sau hơn một tháng tranh tài, giải đấu Quân Đoàn Tranh Bá lần 2 đã chính thức khép lại vào ngày 1/12. Ban Tổ Chức xin gửi lời chúc mừng các Quân Đoàn đoạt giải, đồng thời gửi lời cảm ơn đến các Tướng Quân, Quân Đoàn đã nhiệt tình tham gia ủng hộ để giải đấu thành công tốt đẹp.

Ngay sau đây là phần công bố giải thưởng Quân Đoàn Tranh Bá lần 2.

CÔNG BỐ GIẢI THƯỞNG QUÂN ĐOÀN TRANH BÁ LẦN II

Giải thưởng Quân Đoàn Tranh Bá

Phần thưởng tiền mặt
Phần thưởng Quân Đoàn Tranh Bá 2
Thứ hạngQuân ĐoànGiải thưởng
Hạng nhất Loạn Thế 20.000.000VNĐ
Hạng nhì Hero 15.000.000VNĐ
Hạng 3 Huyền Thoại 10.000.000VNĐ
Hạng 4 đến Hạng 8 LOUD-SMILE-STONE 2.000.000VNĐ
GameTV™ 2.000.000VNĐ
Hồng•Hưng•Hội 2.000.000VNĐ
¬ƒørëvër—»S†ªŕ 2.000.000VNĐ
‹•›S.T.A.R‹•› 2.000.000VNĐ
Phần thưởng Quân Đoàn Tranh Bá 2
Thứ hạngQuân ĐoànGiải thưởng Quân Đoàn Trưởng
Hạng nhất Loạn Thế 3.000.000VNĐ
Hạng nhì Hero 1.500.000VNĐ
Hạng 3 Huyền Thoại 1.000.000VNĐ
Phần thưởng tiền Củ Ingame
Phần thưởng Quân Đoàn Tranh Bá 2
Thứ hạng Quân ĐoànQuân ĐoànGiải thưởng Quân Đoàn
Hạng nhất Loạn Thế 100.000Củ
Hạng nhì Hero 50.000Củ
Hạng 3 Huyền Thoại 25.000Củ
Hạng 4 đến Hạng 8 LOUD-SMILE-STONE 10.000Củ
GameTV™ 10.000Củ
Hồng•Hưng•Hội 10.000Củ
¬ƒørëvër—»S†ªŕ 10.000Củ
‹•›S.T.A.R‹•› 10.000Củ

Giải thưởng vật phẩm Ingame

Hạng Nhất - Quân Đoàn Loạn Thế

- Phần thưởng dành cho Quân Đoàn Loạn Thế tham gia thi đấu:

Phần thưởng Hạng Nhất Quân Đoàn Tranh Bá 2 - Loạn Thế
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngGhi chú
1 Tối*Ma Quân Ấn (Vĩnh viễn) 01 Vật phẩm không khóa, hạn dùng: vĩnh viễn
2 Mộng Long Ngọc Tỷ (Vĩnh viễn) 01 Vật phẩm không khóa, hạn dùng: vĩnh viễn
3 Dục Sương Kiếm (Vĩnh viễn) 01 Vật phẩm không khóa, hạn dùng: vĩnh viễn
4 Ngâm Long Song Hàn (Vĩnh viễn) 01 Vật phẩm không khóa, hạn dùng: vĩnh viễn
5 Băng Giám Kích (Vĩnh viễn) 01 Vật phẩm không khóa, hạn dùng: vĩnh viễn
6 Băng Tuyết Thán (Vĩnh viễn) 01 Vật phẩm không khóa, hạn dùng: vĩnh viễn
7 Hàn Ngọc Trảo (Vĩnh viễn) 01 Vật phẩm không khóa, hạn dùng: vĩnh viễn
8 Dục Hỏa Cuồng Sư (Vĩnh viễn) 05 Vật phẩm không khóa, hạn dùng: vĩnh viễn
9 Kim*Thiên Thánh Vũ (Vĩnh viễn) 05 Vật phẩm không khóa, hạn dùng: vĩnh viễn
10 Túi Trang Phục Đổng Quân 05 Vật phẩm không khóa, hạn dùng: vĩnh viễn
11 Thiên Hạ Vô Địch (Bài) 15 Vật phẩm  khóa, hạn dùng: 90 ngày.
12 Thiên Hạ Vô Địch (Đài) 15 Vật phẩm  khóa, hạn dùng: 90 ngày.
13 Thiên Hạ Vô Địch (Sức) 15 Vật phẩm khóa, hạn dùng:90 ngày.
14 Thẻ Kho Báu Lữ Bố 50 Vật phẩm không khóa.
15 Thẻ Kho Báu Đổng Trác 50 Vật phẩm không khóa.
16 Thẻ Kho Báu Viêm Đế 50 Vật phẩm không khóa.

- Phần thưởng (tăng buff) dành cho toàn Quân Đoàn Loạn Thế:

Phần thưởng Hạng Nhất Quân Đoàn Tranh Bá 2 - Loạn Thế
SttHỗ trợHiệu quảGhi chú
1 Tăng buff [30 Ngày] Tăng Tích Lũy +100% Áp dụng cho toàn Quân Đoàn.
2 Tăng Kinh Nghiệm +100% Áp dụng cho toàn Quân Đoàn.
3 Tăng Quân Lương +100% Áp dụng cho toàn Quân Đoàn.
4 Tăng Binh Sĩ +100% Áp dụng cho toàn Quân Đoàn.
5 Tăng Rớt Bảo +20% Áp dụng cho toàn Quân Đoàn.
6 Tăng Lực Chiến [30 ngày] x2 Áp dụng cho toàn Quân Đoàn.
Hạng Nhì - Hero

- Phần thưởng dành cho Quân Đoàn Hero tham gia thi đấu:

Phần thưởng Hạng Nhì Quân Đoàn Tranh Bá 2 - Hero
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngGhi chú
1 Dục Sương Kiếm (Vĩnh viễn) Chọn 3 trong 5 món Vũ Khí Hoàng Kim Vật phẩm không khóa, hạn dùng: vĩnh viễn
2 Ngâm Long Song Hàn (Vĩnh viễn) Vật phẩm không khóa, hạn dùng: vĩnh viễn
3 Băng Giám Kích (Vĩnh viễn) Vật phẩm không khóa, hạn dùng: vĩnh viễn
4 Băng Tuyết Thán (Vĩnh viễn) Vật phẩm không khóa, hạn dùng: vĩnh viễn
5 Hàn Ngọc Trảo (Vĩnh viễn) Vật phẩm không khóa, hạn dùng: vĩnh viễn
6 Dục Hỏa Cuồng Sư (Vĩnh viễn) 03 Vật phẩm không khóa, hạn dùng: vĩnh viễn
7 Kim*Thiên Thánh Vũ (Vĩnh viễn) 03 Vật phẩm không khóa, hạn dùng: vĩnh viễn
8 Túi Trang Phục Đổng Quân 03 Vật phẩm không khóa, hạn dùng: vĩnh viễn
9 Thiên Hạ Đệ Nhị (Bài) 15 Vật phẩm khóa, hạn dùng: 90 ngày.
10 Thiên Hạ Đệ Nhị (Đài) 15 Vật phẩm khóa, hạn dùng: 90 ngày.
11 Thiên Hạ Đệ Nhị (Sức) 15 Vật phẩm khóa, hạn dùng:90 ngày.
12 Thẻ Kho Báu Lữ Bố 25 Vật phẩm không khóa.
13 Thẻ Kho Báu Đổng Trác 25 Vật phẩm không khóa.
14 Thẻ Kho Báu Viêm Đế 25 Vật phẩm không khóa.

- Phần thưởng (tăng buff) dành cho toàn Quân Đoàn - Hero:

Phần thưởng Hạng Nhì Quân Đoàn Tranh Bá 2 - Hero
SttHỗ trợHiệu quảGhi chú
1 Tăng buff [30 Ngày] Tăng Tích Lũy +50% Áp dụng cho toàn Quân Đoàn.
2 Tăng Kinh Nghiệm +50% Áp dụng cho toàn Quân Đoàn.
3 Tăng Quân Lương +50% Áp dụng cho toàn Quân Đoàn.
4 Binh Sĩ +50% Áp dụng cho toàn Quân Đoàn.
5 Tăng Rớt Bảo +20% Áp dụng cho toàn Quân Đoàn.
Hạng Ba - Quân Đoàn Huyền Thoại

- Phần thưởng dành cho Quân Đoàn Huyền Thoại tham gia thi đấu:

Phần thưởng Hạng Ba Quân Đoàn Tranh Bá 2 - Huyền Thoại
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngGhi chú
1 Dục Sương Kiếm (Vĩnh viễn) Chọn 1 trong 5 món Vũ Khí Hoàng Kim Vật phẩm không khóa, hạn dùng: vĩnh viễn
2 Ngâm Long Song Hàn (Vĩnh viễn) Vật phẩm không khóa, hạn dùng: vĩnh viễn
3 Băng Giám Kích (Vĩnh viễn) Vật phẩm không khóa, hạn dùng: vĩnh viễn
4 Băng Tuyết Thán (Vĩnh viễn) Vật phẩm không khóa, hạn dùng: vĩnh viễn
5 Hàn Ngọc Trảo (Vĩnh viễn) Vật phẩm không khóa, hạn dùng: vĩnh viễn
6 Dục Hỏa Cuồng Sư (Vĩnh viễn) 01 Vật phẩm không khóa, hạn dùng: vĩnh viễn
7 Kim*Thiên Thánh Vũ (Vĩnh viễn) 01 Vật phẩm không khóa, hạn dùng: vĩnh viễn
8 Túi Trang Phục Đổng Quân 01 Vật phẩm không khóa, hạn dùng: vĩnh viễn
9 Thiên Hạ Đệ Tam (Bài) 15 Vật phẩm khóa, hạn dùng: 90 ngày.
10 Thiên Hạ Đệ Tam (Đài) 15 Vật phẩm khóa, hạn dùng: 90 ngày.
11 Thiên Hạ Đệ Tam (Sức) 15 Vật phẩm khóa, hạn dùng:90 ngày.
12 Thẻ Kho Báu Lữ Bố 10 Vật phẩm không khóa.
13 Thẻ Kho Báu Đổng Trác 10 Vật phẩm không khóa.
14 Thẻ Kho Báu Viêm Đế 10 Vật phẩm không khóa.

- Phần thưởng (tăng buff) dành cho toàn Quân Đoàn Huyền Thoại:

Phần thưởng Hạng Ba Quân Đoàn Tranh Bá 2 - Huyền Thoại
SttHỗ trợHiệu quảGhi chú
17 Tăng buff [30 Ngày] Tăng Tích Lũy +20% Áp dụng cho toàn Quân Đoàn.
18 Tăng Kinh Nghiệm +20% Áp dụng cho toàn Quân Đoàn.
19 Tăng Quân Lương +20% Áp dụng cho toàn Quân Đoàn.
20 Binh Sĩ +20% Áp dụng cho toàn Quân Đoàn.
Hạng 4 đến hạng 8

- Phần thưởng dành cho các thành viên tham gia thi đấu của các Quân Đoàn:

  • LOUD-SMILE-STONE
  • GameTV™
  • Hồng•Hưng•Hội
  • ¬ƒørëvër—»S†ªŕ
  • ‹•›S.T.A.R‹•›
Phần thưởng giải khuyến khích Quân Đoàn Tranh Bá 2
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngGhi chú
1 Thẻ Kho Báu Lữ Bố 05 Vật phẩm không khóa.
2 Thẻ Kho Báu Đổng Trác 05 Vật phẩm không khóa.
3 Thẻ Kho Báu Viêm Đế 05 Vật phẩm không khóa.

Lưu ý:

- Các Quân Đoàn Trưởng, thành viên Quân Đoàn khi đăng ký tham gia giải đấu cần cập nhật thông tin cá nhân chính xác để Ban Tổ Chức tiện trao giải.

- Các Quân Đoàn nhận thưởng sẽ được vinh danh  tại Đại Hội Lẩu Hành 3 ngày 8/12/2013 và trao thưởng tiền mặt trước 17/12/2013.

- Giải thưởng là vật phẩm Ingame, tiền Củ sẽ được Ban Tổ Chức trao trước ngày 8/12/2013.