Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

Với tổng trị giá giải thưởng lên đến hàng trăm triệu đồng, giải đấu "Quân Đoàn Tranh Bá" sẽ đem đến cho các Tướng Quân những niềm vui bất tận.

Phần thưởng chung cuộc

Phần thưởng Quân Đoàn
 • Phần thưởng tiền mặt [Dành cho Quân Đoàn]
Stt Xếp hạng Giải thưởng
1 Quân Đoàn hạng 1
2 Quân Đoàn hạng 2
3 Quân Đoàn hạng 3
4 Quân Đoàn hạng 4
5 Quân Đoàn hạng 5
6 Quân Đoàn hạng 6
7 Quân Đoàn hạng 7
8 Quân Đoàn hạng 8
 • Phần thưởng tiền mặt [Dành cho Quân Đoàn Trưởng]
Stt Xếp hạng Giải thưởng
1 Quân Đoàn Trưởng hạng 1
2 Quân Đoàn Trưởng hạng 2
3 Quân Đoàn Trưởng hạng 3
 • Phần thưởng vật phẩm Ingame
Stt Xếp hạng Vật phẩm Số lượng Hạn dùng
1 Quân Đoàn hạng 1

Cánh Hoàng Kim: Kim Phong Long Tích

01 Vĩnh viễn

Thú cưỡi Hoàng Kim: Mạc Văn

01 Vĩnh viễn

Bộ trang bị Cam +7, bao gồm:

 • Vô Địch Chiến Quỷ Giáp
 • Vô Địch Chiến Quỷ Thủ
 • Vô Địch Chiến Quỷ Ngoa
 • Vô Địch Chiến Quỷ Đai
05 Vĩnh viễn

Túi vũ khí Cam +7

05 Vĩnh viễn

Thẻ Kho Báu Viêm Đế

18  

Ngoại trang: Thiên Hạ Vô Địch (Bài)

18 90 ngày

Ngoại trang: Thiên Hạ Vô Địch (Đài)

18 90 ngày

Ngoại trang: Thiên Hạ Vô Địch (Sức)

18 90 ngày
2 Quân Đoàn hạng 2

Bộ trang bị Cam +5, bao gồm:

 • Vô Địch Chiến Quỷ Giáp
 • Vô Địch Chiến Quỷ Thủ
 • Vô Địch Chiến Quỷ Ngoa
 • Vô Địch Chiến Quỷ Đai
03 Vĩnh viễn

Túi vũ khí cam +5

03 Vĩnh viễn

Thẻ Kho Báu Viêm Đế

18  

Ngoại trang: Thiên Hạ Đệ Nhị (Bài)

18 90 ngày

Ngoại trang: Thiên Hạ Đệ Nhị (Bài)

18 90 ngày

Ngoại trang: Thiên Hạ Đệ Nhị (Bài)

18 90 ngày
3 Quân Đoàn hạng 3

Bộ trang bị Tím +7, bao gồm:

 • Phượng Hoàng Khấp Thế Giáp
 • Phượng Hoàng Khấp Thế Ngoa
 • Phượng Vũ Liên
 • Nhẫn Phượng Huyết
 • Phượng Hoàng Khấp Thế Đai
05 Vĩnh viễn

Túi vũ Khí Cam

03 Vĩnh viễn

Thẻ Kho Báu Viêm Đế

18  

Ngoại trang: Thiên Hạ Đệ Tam (Bài)

18 90 ngày

Ngoại trang: Thiên Hạ Đệ Tam (Đài)

18 90 ngày

Ngoại trang: Thiên Hạ Đệ Tam (Sức)

18 90 ngày
4 Quân Đoàn hạng 4

Bộ trang bị Tím +5, bao gồm:

 • Phượng Hoàng Khấp Thế Giáp
 • Phượng Hoàng Khấp Thế Ngoa
 • Phượng Vũ Liên
 • Nhẫn Phượng Huyết
 • Phượng Hoàng Khấp Thế Đai
03 Vĩnh viễn

Thẻ Kho Báu Viêm Đế

18  

- Lưu ý: Vật phẩm ngẫu nhiên nhận được khi mở Túi Vũ Khí bao gồm:

Stt Túi vũ khí Cam Vật phẩm Hạn dùng
1

Túi vũ khí Cam +7

Đấu Thần Chấn Thiên Kích +7 Vĩnh viễn
Ngọc Lưu Cung +7 Vĩnh viễn
Chân Long Chích Vũ Kiếm +7 Vĩnh viễn
Thiên Chu Kiếm*Chân Long Thuẫn +7 Vĩnh viễn
Liệt Không Chu Trước Trảo +7 Vĩnh viễn
2

Túi vũ khí Cam +5

Đấu Thần Chấn Thiên Kích +5 Vĩnh viễn
Ngọc Lưu Cung +5 Vĩnh viễn
Chân Long Chích Vũ Kiếm +5 Vĩnh viễn
Thiên Chu Kiếm*Chân Long Thuẫn +5 Vĩnh viễn
Liệt Không Chu Trước Trảo +5 Vĩnh viễn
3

 

Túi vũ Khí Cam

Đấu Thần Chấn Thiên Kích Vĩnh viễn
Ngọc Lưu Cung Vĩnh viễn
Chân Long Chích Vũ Kiếm Vĩnh viễn
Thiên Chu Kiếm*Chân Long Thuẫn Vĩnh viễn
Liệt Không Chu Trước Trảo Vĩnh viễn
 • Phần thưởng lưu niệm: Các Quân Đoàn hạng nhất, nhì, ba, tư được nhận 18 áo thun Củ Hành cực độc.

Phần thưởng thành viên Quân Đoàn
Stt Xếp hạng Phần thưởng Thời hạn
1 Thành viên Quân Đoàn hạng 1

Nhận thêm:

+ 50% tích lũy

+ 50% kinh nghiệm

+ 20% quân lương

+ 20% binh sỹ

30 ngày
2 Thành viên Quân Đoàn hạng 2

Nhận thêm:

+ 50% tích lũy

+ 20% kinh nghiệm

+ 20% quân lương

+ 20% binh sỹ

30 ngày
3 Thành viên Quân Đoàn hạng 3

Nhận thêm:

+ 20% tích lũy

+ 20% kinh nghiệm

+ 20% binh sỹ

30 ngày
4 Thành viên Quân Đoàn hạng 4

Nhận thêm:

+ 20% tích lũy

+ 20% kinh nghiệm

30 ngày

Phần thưởng thi đấu các vòng

Stt Vòng Xếp hạng Tiền trong game Vật phẩm Số lượng
1 Vòng loại Thành viên Quân Đoàn chiến thắng (có tên trong danh sách thi đấu) 600 ZingXu/1 thành viên Tích Lũy Hoàn 60
Thẻ Quân Lương 02
Thẻ Binh Sĩ 02
Thành viên Quân Đoàn chiến bại (có tên trong danh sách thi đấu)   Tích Lũy Hoàn 30
Thẻ Quân Lương 01
Thẻ Binh Sĩ 01
Tất cả thành viên trong Quân Đoàn chiến thắng   Tích Lũy Hoàn 20
Tất cả thành viên trong Quân Đoàn chiến bại   Tích Lũy Hoàn 10
2

Tứ Kết

Bán Kết

Chung Kết

Thành viên chiến đội Quân Đoàn thắng cuộc 1200 ZingXu/1 thành viên Tích Lũy Hoàn 100
Thẻ Quân Lương 04
Thẻ Binh Sĩ 04
Thành viên chiến đội Quân Đoàn thua cuộc 600 ZingXu/1 người Tích Lũy Hoàn 50
Thẻ Quân Lương 02
Thẻ Binh Sĩ 02
Tất cả thành viên Quân Đoàn thắng cuộc   Tích Lũy Hoàn 30
Tất cả thành viên Quân Đoàn thua cuộc   Tích Lũy Hoàn 15

Lưu ý

- Việc trao thưởng căn cứ theo quyết định cuối cùng của Tổ trọng tài điều khiển trận đấu.

- Ngoài ra, các Tướng Quân cần lưu ý thêm một số trường hợp không được nhận thưởng như sau:

 • Các thành viên (bất kể thuộc quân đoàn chiến thắng hoặc chiến bại) không tham gia đánh hết trận.
 • Các thành viên thuộc Quân Đoàn đầu hàng không thi đấu.
 • Các thành viên thuộc Quân Đoàn không đủ người tham gia hoặc Quân Đoàn đó tận dụng lỗi game.