Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

BÀN TIỆC NĂM MỚI

Thời gian sự kiện

 • Bắt đầu: 06:00 ngày 25/12/2015
 • Kết thúc: 23:59 ngày 21/01/2016
 • Đối tượng tham gia: Nhân vật 3Q Củ Hành từ cấp 2 trở lên.

Nguyên liệu sự kiện

Vật phẩmGhi chú
3Q Củ Hành
Gà Nướng
 • Nguồn gốc: Quà 400 Bình Rượu Đặc Biệt 2
 • Công dụng: Thu thập để nhận phần thưởng hấp dẫn trong Nhiệm Vụ Sự Kiện.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy, phẩm chất Tím. Hạn dùng 30 ngày.
3Q Củ Hành
Heo Sữa Quay
 • Nguồn gốc: Quà 400 Bình Rượu Thường 2
 • Công dụng: Thu thập để nhận phần thưởng hấp dẫn trong Nhiệm Vụ Sự Kiện.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy, phẩm chất Tím. Hạn dùng 30 ngày.
3Q Củ Hành
Tôm Hùm
 • Nguồn gốc: Quà 270 Thiệp Năm Mới Thường
 • Công dụng: Thu thập để nhận phần thưởng hấp dẫn trong Nhiệm Vụ Sự Kiện.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy, phẩm chất Tím. Hạn dùng 30 ngày.
3Q Củ Hành
Lẩu Hành
 • Nguồn gốc: Hộp Quà Năm Mới-Ám Kim.
 • Công dụng: Thu thập để nhận phần thưởng hấp dẫn trong Nhiệm Vụ Sự Kiện.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy, phẩm chất Tím. Hạn dùng 30 ngày.
3Q Củ Hành
Củ Hành Siêu Nhân
 • Nguồn gốc: Dùng Rương Củ Hành Phát Tài nhận được.
 • Công dụng: Thu thập để nhận phần thưởng hấp dẫn trong Nhiệm Vụ Sự Kiện.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy, phẩm chất Tím. Hạn dùng 60 ngày.
3Q Củ Hành
Bàn Tiệc Năm Mới-Cam
 • Nguồn gốc: Nhiệm vụ đổi 1 Gà Nướng+ 1 Heo Sữa Quay+ 1 Tôm Hùm
 • Công dụng: Dùng ngẫu nhiên nhận phần thưởng hấp dẫn.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy, phẩm chất Cam. Hạn dùng 30 ngày.
 • Mỗi ngày có thể đổi tối đa 10 lần.
3Q Củ Hành
Bàn Tiệc Năm Mới-Hoàng Kim
 • Nguồn gốc: Nhiệm vụ đổi 1 Lẩu Hành+ 1 Củ Hành Siêu Nhân.
 • Công dụng: Dùng ngẫu nhiên nhận phần thưởng hấp dẫn.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy, phẩm chất hoàng kim. Hạn dùng 30 ngày.
 • Mỗi ngày có thể đổi tối đa 10 lần.
3Q Củ Hành
Bàn Tiệc Năm Mới-Ám Kim
 • Nguồn gốc: Nhiệm vụ đổi 1 Gà Nướng+ 1 Heo Sữa Quay+ 1 Tôm Hùm + 1 Lẩu Hành+ 1 Củ Hành Siêu Nhân.
 • Công dụng: Dùng ngẫu nhiên nhận phần thưởng hấp dẫn.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy, phẩm chất ám kim. Hạn dùng 30 ngày.
 • Mỗi ngày có thể đổi tối đa 10 lần.

Phần thưởng tiêu hao 1 Gà Nướng + 1 Heo Sữa Quay + 1 Tôm Hùm

Phần thưởng
3Q Củ Hành
Bàn Tiệc Năm Mới
-Cam*1
(30 ngày, khóa)

(*) Phần thưởng dùng Bàn Tiệc Năm Mới-Cam:

 • Chắc chắn nhận được:
 • Và thêm 1 phần thưởng ngẫu nhiên:
  Nhận được đồng thời cả 3 vật phẩm
  3Q Củ Hành
  Tích Lũy Hoàn-Lam*5
  (vĩnh viễn, khóa)
  3Q Củ Hành
  Hoàng Kim Chùy (30 ngày)*1
  (vĩnh viễn, khóa)
  3Q Củ Hành
  Túi Đá Quý*1
  (vĩnh viễn, khóa)
  3Q Củ Hành
  Ngọc Thân Mật*5
  (Vĩnh Viễn, khóa)
Phần thưởng ngẫu nhiên
3Q Củ Hành
Song Kiếm Ánh Sáng (Vĩnh Viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Túi Trang Phục Đổng Quân*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Lôi Chú*Kim Quang Trượng (30 Ngày)*1 (30 ngày, khóa)
3Q Củ Hành
Lôi Chú*Kim Quang Đối Phiến (30 Ngày)
*1
(30 ngày, khóa)
3Q Củ Hành
Lôi Chú*Kim Quang Lân (30 Ngày)
*1
(30 ngày, khóa)
3Q Củ Hành
Lôi Chú*Kim Quang Thạch (30 Ngày)
*1
(30 ngày, khóa)
3Q Củ Hành
Lôi Chú*Kim Quang Thiểm (30 Ngày)
*1
(30 ngày, khóa)
3Q Củ Hành
Hỷ Khí (Vĩnh viễn)*1
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Kim Ngọc Mãn Đường (Vĩnh viễn)*1
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Cát Tường Như Ý (Vĩnh viễn)*1
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Ngũ Phúc Lâm Môn (Vĩnh viễn)*1
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Niên Thú Trảo (Vĩnh viễn)*1 (vĩnh viễn, khóa)

Phần thưởng tiêu hao 1 Lẩu Hành + 1 Củ Hành Siêu Nhân

Phần thưởng
3Q Củ Hành
Bàn Tiệc Năm Mới-Hoàng Kim*1 (30 ngày, khóa)

(*) Phần thưởng dùng Bàn Tiệc Năm Mới -Hoàng Kim:

STTPhần thưởngHình ảnhSố lượngThời hạnTính chất
Mở Bàn Tiệc Năm Mới-Hoàng Kim mặc định nhận được
1 Tích Lũy Hoàn-Lam(Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 7 Vĩnh Viễn Khóa
2 Ngọc Thân Mật 3Q Củ Hành 10 Vĩnh Viễn Khóa
Mở Hộp Quà Đại Lễ-Hoàng Kim ra ngẫu nhiên nhận được một trong các vật phẩm
1 Thái Điệp Phiên Phiên (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
2 Lôi Chú*Kim Quang Trượng (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
3 Lôi Chú*Kim Quang Đối Phiến (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
4 Lôi Chú*Kim Quang Lân (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
5 Lôi Chú*Kim Quang Thạch (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
6 Lôi Chú*Kim Quang Thiểm (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
7 Mộng Ma*Phệ Hồn Liễm (Vĩnh Viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
8 Túi Trang Bị Thế Tử 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
9 Thanh Long (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
10 Kim Kiên Vẫn Thiết Liên (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
11 Nhẫn Kim Kiên Vẫn Thiết (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
12 Ma Tuyền Linh Thạch Liên (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
13 Nhẫn Ma Tuyền Linh Thạch (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
14 Phượng Vũ Cửu Thiên (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
15 Cái Thế Hoàng Kim Tượng (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa

Phần thưởng tiêu hao 1 Gà Nướng + 1 Heo Sữa Quay + 1 Tôm Hùm + 1 Lẩu Hành + 1 Củ Hành Siêu Nhân

Phần thưởng
3Q Củ Hành
Bàn Tiệc Năm Mới
-Ám Kim*1
(30 ngày, khóa)

(*) Phần thưởng dùng Bàn Tiệc Năm Mới-Ám Kim:

STTPhần thưởngHình ảnhSố lượngThời hạnTính chất
Bàn Tiệc Năm Mới-Ám Kim mặc định nhận được
1 Tích Lũy Hoàn-Tím 3Q Củ Hành 3 Vĩnh Viễn Khóa
2 Ngọc Thân Mật 3Q Củ Hành 20 Vĩnh Viễn Khóa
Mở Hộp Quà Đại Lễ-Ám Kim ra ngẫu nhiên nhận được một trong các vật phẩm
2 Túi Trang Bị Thần Hoàng 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
3 Kim*Băng Tuyết Thán (Vĩnh Viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
4 Kim*Băng Giám Kích (Vĩnh Viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
5 Kim*Hàn Ngọc Trảo (Vĩnh Viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
6 Kim*Dục Sương Kiếm (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
7 Kim*Ngâm Long Song Hàn (Vĩnh Viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
8 Quỷ Đế*Phong Thần Dực (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
9 Cửu Vĩ Hồ Tiên (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
10 Toái Thần*Hoàng Thiên Kích 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
11 Toái Thần*Kim Loan Ảnh 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
12 Toái Thần*Phụng Vô Tật 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
13 Toái Thần*Phụng Cầu Hoàng 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
14 Toái Thần*Hoàng Thiên Quyết 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
15 Thỏ Thiên Sứ (Vĩnh Viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
16 Thổ*Quỷ Môn Quan (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
17 Thôn Phệ (Vĩnh Viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
18 Lôi Thiết (Vĩnh Viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
19 Phá Không (Vĩnh Viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
20 Nhập Hồn (Vĩnh Viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
21 Dạ Khúc (Vĩnh Viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
22 Si Kiêu Cung (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
23 Khu Viêm Kiếm (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
24 Khốn Long Phủ*Khốn Long Tỏa (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
25 Phá Thiên Phủ (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
26 Phá Hổ Đảm (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa

Hình ảnh phần thưởng


Túi Trang Bị Thần Hoàng

Cửu Vĩ Hồ Tiên (Vĩnh Viễn)

Qủy Đế*Phong Thần Dực (Vĩnh viễn)

Thái Điệp Phiên Phiên (Vĩnh viễn)
Thỏ Thiên Sứ (Vĩnh viễn)

Thổ*Quỷ Môn Quan (Vĩnh viễn)

Kim*Dục Sương Kiếm (Vĩnh viễn)
Kim*Ngâm Long Song Hàn (Vĩnh Viễn)
Kim*Băng Giám Kích (Vĩnh Viễn)
Kim*Băng Tuyết Thán (Vĩnh Viễn)

Kim*Hàn Ngọc Trảo (Vĩnh Viễn)

Toái Thần*Hoàng Thiên Kích

Toái Thần*Kim Loan Ảnh

Toái Thần*Phụng Vô Tật

Toái Thần*Phụng Cầu Hoàng

Toái Thần*Hoàng Thiên Quyết

Lôi Chú*Kim Quang Trượng (Vĩnh viễn)

Lôi Chú*Kim Quang Đối Phiến (Vĩnh viễn)

Lôi Chú*Kim Quang Lân (Vĩnh viễn)

Lôi Chú*Kim Quang Thạch (Vĩnh viễn)

Lôi Chú*Kim Quang Thiểm (Vĩnh viễn)

Phần Thần*Phệ Cốt (Vĩnh viễn)

Tình Nhân Tuyệt Vời (Vĩnh viễn)

Kiếm Ánh Sáng (Vĩnh viễn)

Song Kiếm Ánh Sáng (Vĩnh viễn)

Thanh Long (Vĩnh viễn)

Thôn Phệ (Vĩnh Viễn)

Lôi Thiết (Vĩnh Viễn)

Phá Không (Vĩnh Viễn)

Nhập Hồn (Vĩnh Viễn)

Dạ Khúc (Vĩnh Viễn)

Phá Hổ Đảm (Vĩnh viễn)

Si Kiêu Cung (Vĩnh viễn)

Khu Viêm Kiếm (Vĩnh viễn)

Phá Thiên Phủ (Vĩnh viễn)

Khốn Long Phủ*Khốn Long Tỏa (Vĩnh viễn)