Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

BÌNH RƯỢU THƯỜNG

Thời gian sự kiện

 • Bắt đầu: 06:00 ngày 25/12/2015
 • Kết thúc:23:59 ngày 21/01/2016
 • Đối tượng tham gia: Nhân vật 3Q Củ Hành từ cấp 2 trở lên.

Nguyên liệu sự kiện

Vật phẩmNguồn
3Q Củ Hành
Túi Sự Kiện Tháng 1-Lớn
 • Nhận được khi đạt cấp B trở lên tại các bản đồ:
  • Bản đồ Đấu Trường: Tam Quốc Vô Song, Tam Quốc Chí, Quan Độ 10vs10, Thi Đấu Với Máy 5vs5, Củ Hành LoD (5vs5), Củ Hành LoD (10vs10), Củ Hành IMBA, Hoa Dung Chiến 7vs7.
  • Chiến Trường: Đại Loạn Chiến-Sơ, Đại Loạn Chiến-Cao, Đối Ẩm Luận Anh Hùng-Cao Cấp, Đối ẩm Luận anh Hùng-Sơ Cấp, Thánh Móc Đại Chiến.
  • Bản đồ Vượt Ải: Hạ Phì Chiến, Giang Đông Bình Định Chiến, Diệt Yêu Hồ, Thông Thiên Tháp, Hán Tổ Lăng, Bạch Mã Pha Chiến, Thiên Lý Tẩu Đơn Kỵ, Ô Sào Chiến, Phong Ấn Tháp, HulK Đại Chiến.
  • Khiêu Chiến BOSS: Quản Hợi, Trương Giác, Viêm Đế, Hoa Hùng, Đổng Trác, Lữ Bố, Nghiêm Bạch Hổ, Viên Thuật, Tử Hoàng, Tiểu Trương Giác, Song Hùng, Hạ Hầu Đôn, Viên Thiệu.
 • Công dụng:Mở Túi Sự Kiện Tháng 1-Lớn nhận được:
  • Bình Rượu Đặc Biệt*2
  • Bình Rượu Thường*2
  • Bao Củ Hành Năm Mới*2
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, Có thể phân giải, có thể hủy. Phẩm chất Tím.
3Q Củ Hành
Túi Sự Kiện Tháng 1-Nhỏ
 • Nhận được khi đạt cấp B trở lên tại các Bản đồ Vượt Ải: Chiến Hoàng Cân, Hoàng Cân Xâm Lược, Trần Lưu Khởi Binh, Tào Tháo Lưu Vong, Hổ Lao Quan Chiến, Đánh Viên Thuật.
 • Công dụng: Mở Túi Sự Kiện Tháng 1-Nhỏ nhận được:
  • Bình Rượu Đặc Biệt*1
  • Bình Rượu Thường*1
  • Bao Củ Hành Năm Mới*1
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, Có thể phân giải, có thể hủy. Phẩm chất Tím.
3Q Củ Hành
Bình Rượu Thường
 • Nguồn gốc nhận được từ:
  • Túi Sự Kiện Tháng 1-Lớn.
  • Túi Sự Kiện Tháng 1 -Nhỏ.
  • Mua tại Cửa Hàng giá 2 Củ
 • Công dụng: Sử dụng kết hợp Men Rượu Thường từ Cửa hàng nhận được Thiệp Năm Mới Thường và nhận được quà tặng hấp dẫn.
 • Tính chất: Không Khóa, xếp chồng 5000 cái, có thể phân giải, có thể hủy. Phẩm chất Tím.
3Q Củ Hành
Men Rượu Thường
 • Nguồn gốc: Mua tại Cửa Hàng giá giá 4 Củ.
 • Công dụng: Sử dụng kết hợp với Bình Rượu thường hoặc ghép chữ MỪNG + SINH + NHẬT + 3Q để nhận phần thưởng hấp dẫn.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất Tím.
3Q Củ Hành
Thiệp Năm Mới Thường
 • Nguồn gốc: Bình Rượu thường.
 • Công dụng:
  • Dùng để đổi phần thưởng trong Nhiệm vụ Sự kiện.
  • Tiêu hao 270 Thiệp Năm Mới Thường nhận được

   Tích Lũy Hoàn-Lam*3, Tôm Hùm*1

 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất Tím.

Cách đổi thưởng

Vật phẩm 1 Vật phẩm 2 Nhận được
3Q Củ Hành
Bình Rượu thường
+ 3Q Củ Hành
Men Rượu Thường
= Phần thưởng
hấp dẫn

Sau 23h59 ngày 21/01/2016 sẽ không thể sử dụng Men Rượu Thường kết hợp với Bình Rượu thường để nhận thưởng.

Phần thưởng mở Bình Rượu thường nhận được

Chắc chắn nhận được
Vật phẩmHình ảnhSố lượngTính chất
Thiệp Năm Mới Thường 3Q Củ Hành 1
 khóa
Và thêm 1 phần thưởng ngẫu nhiên
STTTên ItemHình ảnhSố lượngThời hạnTính chất
1 Túi Chọn Vũ Khí Băng Tuyết (15 ngày) 1 15 ngày Khóa
2 Phá Thiên-Phượng Vũ Cửu Thiên (30 ngày) 1 30 ngày Khóa
3 Phá Thiên-Kẹo Sữa (30 ngày) 1 30 ngày Khóa
4 Cóc Chùy Chùy (30 ngày) 1 30 ngày Khóa
5 Phiếu Giảm Giá Cửa Hàng 1 14 ngày Khóa
6 Bánh Ú Thịt Gà Hạt Dẻ (7 ngày) 1 7 Ngày Khóa
7 Bánh Ú Đậu Đỏ Cam Thảo (7 ngày) 1 7 Ngày Khóa
8 Bánh Ú Hải Sản Hoàng Kim (7 ngày) 1 7 Ngày Khóa
9 Bánh Ú Sữa Đậu (7 ngày) 1 7 Ngày Khóa
10 Túi Thời Trang Hấp Dẫn 1 Vĩnh viễn Khóa
11 Thiên Phú Đơn 1 Vĩnh viễn Khóa
12 Lăng Thống Quan Ấn (7 ngày) 1 7 Ngày Khóa
13 Thiên Hạ Đệ Nhất (Bài) (30 ngày) 1 30 Ngày Khóa
14 Thiên Hạ Đệ Nhất (Đài) (30 ngày) 1 30 Ngày Khóa
15 Ánh Quang Đài Đỏ (Sức) (30 ngày) 1 30 Ngày Khóa
16 Quản Hợi-Khiêu Chiến Lệnh 1 Vĩnh viễn Khóa
17 Đá Tinh Luyện-Lam 1 Vĩnh viễn Khóa
18 Đá Tinh Luyện-Lục 1 Vĩnh viễn Khóa
19 Bình Châu Báu Bạch Kim (30 ngày) 1 30 Ngày Khóa
20 Kính Phóng To-Mạnh (3 ngày) 1 3 Ngày Khóa
21 Kính Thu Nhỏ (3 ngày) 1 3 Ngày Khóa
22 Hội viên VIP (3 ngày) 1 Vĩnh viễn Khóa
23 Hoa Tươi 1 Vĩnh viễn Khóa
24 Thẻ Tích Lũy x 2 ( 10 bàn ) 1 Vĩnh viễn Khóa
25 Đá Tinh Luyện-Trắng 1 Vĩnh viễn Khóa
26 Thẻ Kinh Nghiệm x2 (10 bàn) 1 Vĩnh viễn Khóa
27 Bình Châu Báu Thi Đấu (30 ngày) 1 30 Ngày Khóa
28 Cành Tùng 1 Vĩnh viễn Khóa
29 Da Nhẹ 1 Vĩnh viễn Khóa
30 Ngân Khoáng Thạch 1 Vĩnh viễn Khóa
31 Đồng Khoáng Thạch 1 Vĩnh viễn Khóa
32 Cành Liễu 1 Vĩnh viễn Khóa
33 Da Nhỏ 1 Vĩnh viễn Khóa
34 Trứng Gà 1 Vĩnh viễn Khóa
35 Thẻ Nguyên Bảo 1 Vĩnh viễn Khóa

Tiêu hao 270 Thiệp Năm Mới Thường nhận được

Phần thưởng
3Q Củ Hành
Quà 270 Thiệp Năm Mới Thường*1
(30 ngày, khóa)

Mở Quà 270 Thiệp Năm Mới Thường mặc định nhận được

Phần thưởng
3Q Củ Hành
Tích Lũy Hoàn-Lam*3
(Vĩnh Viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Tôm Hùm*1
(30 ngày, khóa)