Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

QUÀ CỦ HÀNH ĐẶC BIỆT

Thời gian sự kiện

  • Bắt đầu: 06:00 ngày 25/12/2015
  • Kết thúc: 23:59 ngày 21/01/2016
  • Đối tượng tham gia: Nhân vật 3Q Củ Hành từ cấp 2 trở lên.

Nguyên liệu sự kiện

Vật phẩmGhi chú
3Q Củ Hành
Men Rượu Đặc Biệt
  • Nguồn gốc: Mua tại Cửa Hàng giá giá 20 Củ.
  • Công dụng: Sử dụng kết hợp với Bình Rượu Đặc Biệt hoặc ghép chữ CHÚC + MỪNG + NĂM + 2016  để nhận phần thưởng hấp dẫn.
  • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất Tím.
3Q Củ Hành
Quà Củ Hành Đặc Biệt
  • Nguồn gốc: Tiêu hao 3 Men Rượu Đặc Biệt
  • Công dụng: Dùng ngẫu nhiên nhận phần thưởng hấp dẫn.
  • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy, phẩm chất ám kim. Hạn dùng 30 ngày.
  • Mỗi ngày có thể đổi tối đa 10 lần.

Mở Quà Củ Hành Đặc Biệt ra ngẫu nhiên nhận được một trong các vật phẩm

STTPhần thưởngHình ảnhSố lượngThời hạnTính chất
1 Tử Hoàng*Câu Hồn Đoạt Phách (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
2 Củ Hành Siêu Nhân 1 60 Ngày Khóa
3 Mảnh Lăng Tiêu*Thiên Thời 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
4 Vạn Tượng Thần Đơn*Địa Lợi 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
5 Linh Thạch Ngũ Sắc*Nhân Hòa 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
6 Sách Vũ Khí Thần 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
7 9999 Củ Khóa 1 15 Ngày Khóa
8 Tích Lũy Hoàn-Cam 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
9 Trang Bị Tinh Nguyên-Cực Phẩm 1 Vĩnh Viễn Khóa
11 888 Củ Khóa 1 15 Ngày Khóa
10 Đá Tinh Luyện-Ám Kim 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
12 Sách Vũ Khí Truyền Thuyết 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
13 Lì Xì Tình Xưa 1 Vĩnh Viễn Khóa
14 555 Củ Khóa 1 15 Ngày Khóa
15 333 Củ Khóa 1 15 Ngày Khóa
16 Đá Tinh Luyện-Vàng 3 Vĩnh Viễn Không Khóa
17 Đá May Mắn 3 Vĩnh Viễn Khóa
18 Thẻ Thủ Hộ 3 Vĩnh Viễn Khóa
19 Quà Chọn Khiêu Chiến Lệnh Lv3 (7 ngày) 1 7 Ngày Khóa
20 Tích Lũy Hoàn-Tím 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
21 Đá Tinh Luyện-Cam 5 Vĩnh Viễn Không Khóa
22 Thẻ Kho Báu Yêu Hồ 2 Vĩnh Viễn Khóa
23 Thẻ Kho Báu Hán Lăng 2 Vĩnh Viễn Khóa
24 Bao Củ Hành-Hoàng Kim 1 1 Vĩnh Viễn Khóa
25 Bao Củ Hành-Hoàng Kim 2 1 Vĩnh Viễn Khóa
26 Bao Củ Hành-Hoàng Kim 3 1 Vĩnh Viễn Khóa
27 Bao Củ Hành-Hoàng Kim 4 1 Vĩnh Viễn Khóa
28 Bao Củ Hành-Hoàng Kim 5 1 Vĩnh Viễn Khóa
29 Thảo Phạt Lệnh 3 Vĩnh Viễn Khóa
30 Ngọc Thân Mật 5 Vĩnh Viễn Khóa

Hình ảnh phần thưởng


Tử Hoàng*Câu Hồn Đoạt Phách (Vĩnh viễn)