Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

BÁNH SINH NHẬT THƯỜNG

Thời gian sự kiện

 • Bắt đầu: 06:00 ngày 27/11/2015
 • Kết thúc: 23:59 ngày 24/12/2015
 • Đối tượng tham gia: Nhân vật 3Q Củ Hành từ cấp 2 trở lên.

Nguyên liệu sự kiện

Vật phẩmNguồn
3Q Củ Hành
Túi Sự Kiện Tháng 12-Lớn
 • Nhận được khi đạt cấp B trở lên tại các bản đồ:
  • Bản đồ Đấu Trường: Tam Quốc Vô Song, Tam Quốc Chí, Quan Độ 10vs10, Thi Đấu Với Máy 5vs5, Củ Hành LoD (5vs5), Củ Hành LoD (10vs10), Củ Hành IMBA, Hoa Dung Chiến 7vs7.
  • Chiến Trường: Đại Loạn Chiến-Sơ, Đại Loạn Chiến-Cao, Đối Ẩm Luận Anh Hùng-Cao Cấp, Đối ẩm Luận anh Hùng-Sơ Cấp, Thánh Móc Đại Chiến.
  • Bản đồ Vượt Ải: Hạ Phì Chiến, Giang Đông Bình Định Chiến, Diệt Yêu Hồ, Thông Thiên Tháp, Hán Tổ Lăng, Bạch Mã Pha Chiến, Thiên Lý Tẩu Đơn Kỵ, Ô Sào Chiến, Phong Ấn Tháp, HulK Đại Chiến.
  • Khiêu Chiến BOSS: Quản Hợi, Trương Giác, Viêm Đế, Hoa Hùng, Đổng Trác, Lữ Bố, Nghiêm Bạch Hổ, Viên Thuật, Tử Hoàng, Tiểu Trương Giác, Song Hùng, Hạ Hầu Đôn, Viên Thiệu.
 • Công dụng:Mở Túi Sự Kiện Tháng 12-Lớn nhận được:
  • Bánh Sinh Nhật Đặc Biệt*2
  • Bánh Sinh Nhật Thường*2
  • Bao Củ Hành Sinh Nhật*2
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, Có thể phân giải, có thể hủy. Phẩm chất Tím.
3Q Củ Hành
Túi Sự Kiện Tháng 12-Nhỏ
 • Nhận được khi đạt cấp B trở lên tại các Bản đồ Vượt Ải: Chiến Hoàng Cân, Hoàng Cân Xâm Lược, Trần Lưu Khởi Binh, Tào Tháo Lưu Vong, Hổ Lao Quan Chiến, Đánh Viên Thuật.
 • Công dụng: Mở Túi Sự Kiện Tháng 12-Nhỏ nhận được:
  • Bánh Sinh Nhật Đặc Biệt*1
  • Bánh Sinh Nhật Thường*1
  • Bao Củ Hành Sinh Nhật*1
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, Có thể phân giải, có thể hủy. Phẩm chất Tím.
3Q Củ Hành
Bánh Sinh Nhật Thường
 • Nguồn gốc nhận được từ:
  • Túi Sự Kiện Tháng 12-Lớn.
  • Túi Sự Kiện Tháng 12 -Nhỏ.
  • Mua tại Cửa Hàng giá 2 Củ
 • Công dụng: Sử dụng kết hợp Nến Sinh Nhật Thường từ Cửa hàng nhận được Thiệp Sinh Nhật Thường và nhận được quà tặng hấp dẫn.
 • Tính chất: Không Khóa, xếp chồng 5000 cái, có thể phân giải, có thể hủy. Phẩm chất Tím.
3Q Củ Hành
Nến Sinh Nhật Thường
 • Nguồn gốc: Mua tại Cửa Hàng giá giá 4 Củ.
 • Công dụng: Sử dụng kết hợp với Bánh Sinh Nhật thường hoặc ghép chữ MỪNG + SINH + NHẬT + 3Q để nhận phần thưởng hấp dẫn.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất Tím.
3Q Củ Hành
Thiệp Sinh Nhật Thường
 • Nguồn gốc: Bánh Sinh Nhật thường.
 • Công dụng:
  • Dùng để đổi phần thưởng trong Nhiệm vụ Sự kiện.
  • Tiêu hao 270 Thiệp Sinh Nhật Thường nhận được

   Tích Lũy Hoàn-Lam*3, Pháo Hoa*1

 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất Tím.

Cách đổi thưởng

Vật phẩm 1 Vật phẩm 2 Nhận được
3Q Củ Hành
Bánh Sinh Nhật thường
+ 3Q Củ Hành
Nến Sinh Nhật Thường
= Phần thưởng
hấp dẫn

Sau 23h59 ngày 24/12/2015 sẽ không thể sử dụng Nến Sinh Nhật Thường kết hợp với Bánh Sinh Nhật thường để nhận thưởng.

Phần thưởng mở Bánh Sinh Nhật thường nhận được

Chắc chắn nhận được
Vật phẩmHình ảnhSố lượngTính chất
Thiệp Sinh Nhật Thường 3Q Củ Hành 1
 khóa
Và thêm 1 phần thưởng ngẫu nhiên
STTTên ItemHình ảnhSố lượngThời hạnTính chất
1 Túi Chọn Vũ Khí Băng Tuyết (15 ngày) 1 15 ngày Khóa
2 Phá Thiên-Phượng Vũ Cửu Thiên (30 ngày) 1 30 ngày Khóa
3 Phá Thiên-Lợn Rừng Vàng (30 ngày) 1 30 ngày Khóa
4 Tam Vĩ Dao Dao (30 ngày) 1 30 ngày Khóa
5 Phiếu Giảm Giá Cửa Hàng 1 14 ngày Khóa
6 Bánh Ú Thịt Gà Hạt Dẻ (7 ngày) 1 7 Ngày Khóa
7 Bánh Ú Đậu Đỏ Cam Thảo (7 ngày) 1 7 Ngày Khóa
8 Bánh Ú Hải Sản Hoàng Kim (7 ngày) 1 7 Ngày Khóa
9 Bánh Ú Sữa Đậu (7 ngày) 1 7 Ngày Khóa
10 Túi Thời Trang Hấp Dẫn 1 Vĩnh viễn Khóa
11 Thiên Phú Đơn 1 Vĩnh viễn Khóa
12 Mã Vân Lộc Quan Ấn (7 ngày) 1 7 Ngày Khóa
13 Giáng Sinh Vui Vẻ (Đài)(30 ngày) 1 30 Ngày Khóa
14 Nón Giáng Sinh (Bài)(30 ngày) 1 30 Ngày Khóa
15 Cây Thông Giáng Sinh Nhỏ (Sức)(30 ngày) 1 30 Ngày Khóa
16 Quản Hợi-Khiêu Chiến Lệnh 1 Vĩnh viễn Khóa
17 Đá Tinh Luyện-Lam 1 Vĩnh viễn Khóa
18 Đá Tinh Luyện-Lục 1 Vĩnh viễn Khóa
19 Bình Châu Báu Bạch Kim (30 ngày) 1 30 Ngày Khóa
20 Kính Phóng To-Mạnh (3 ngày) 1 3 Ngày Khóa
21 Kính Thu Nhỏ (3 ngày) 1 3 Ngày Khóa
22 Hội viên VIP (3 ngày) 1 Vĩnh viễn Khóa
23 Hoa Tươi 1 Vĩnh viễn Khóa
24 Thẻ Tích Lũy x 2 ( 10 bàn ) 1 Vĩnh viễn Khóa
25 Đá Tinh Luyện-Trắng 1 Vĩnh viễn Khóa
26 Thẻ Kinh Nghiệm x2 (10 bàn) 1 Vĩnh viễn Khóa
27 Bình Châu Báu Thi Đấu (30 ngày) 1 30 Ngày Khóa
28 Cành Tùng 1 Vĩnh viễn Khóa
29 Da Nhẹ 1 Vĩnh viễn Khóa
30 Ngân Khoáng Thạch 1 Vĩnh viễn Khóa
31 Đồng Khoáng Thạch 1 Vĩnh viễn Khóa
32 Cành Liễu 1 Vĩnh viễn Khóa
33 Da Nhỏ 1 Vĩnh viễn Khóa
34 Trứng Gà 1 Vĩnh viễn Khóa
35 Thẻ Nguyên Bảo 1 Vĩnh viễn Khóa

Tiêu hao 270 Thiệp Sinh Nhật Thường nhận được

Phần thưởng
3Q Củ Hành
Quà 270 Thiệp Sinh Nhật Thường*1
(30 ngày, khóa)

Mở Quà 270 Thiệp Sinh Nhật Thường mặc định nhận được

Phần thưởng
3Q Củ Hành
Tích Lũy Hoàn-Lam*3
(Vĩnh Viễn, khóa)

3Q Củ Hành
Pháo Hoa*1
(30 ngày, khóa)