Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

QUÀ CỦA HÀNH 3 TUỔI

Thời gian sự kiện

 • Bắt đầu: 06:00 ngày 27/11/2015
 • Kết thúc: 23:59 ngày 24/12/2015
 • Đối tượng tham gia: Nhân vật 3Q Củ Hành từ cấp 2 trở lên.

Nguyên liệu sự kiện

Vật phẩmGhi chú
3Q Củ Hành
Nón Sinh Nhật
 • Nguồn gốc: Quà 400 Bánh Sinh Nhật Đặc Biệt 2
 • Công dụng: Thu thập để nhận phần thưởng hấp dẫn trong Nhiệm Vụ Sự Kiện.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy, phẩm chất Tím. Hạn dùng 30 ngày.
3Q Củ Hành
Bong Bóng Bay
 • Nguồn gốc: Quà 400 Bánh Sinh Nhật Thường 2
 • Công dụng: Thu thập để nhận phần thưởng hấp dẫn trong Nhiệm Vụ Sự Kiện.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy, phẩm chất Tím. Hạn dùng 30 ngày.
3Q Củ Hành
Pháo Hoa
 • Nguồn gốc: Quà 270 Thiệp Sinh Nhật Thường
 • Công dụng: Thu thập để nhận phần thưởng hấp dẫn trong Nhiệm Vụ Sự Kiện.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy, phẩm chất Tím. Hạn dùng 30 ngày.
3Q Củ Hành
Củ Hành Bông
 • Nguồn gốc: Hộp Quà Củ Hành 3 Tuổi-Ám Kim.
 • Công dụng: Thu thập để nhận phần thưởng hấp dẫn trong Nhiệm Vụ Sự Kiện.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy, phẩm chất Tím. Hạn dùng 30 ngày.
3Q Củ Hành
Củ Hành Dê
 • Nguồn gốc: Dùng Rương Củ Hành Phát Tài nhận được.
 • Công dụng: Thu thập để nhận phần thưởng hấp dẫn trong Nhiệm Vụ Sự Kiện.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy, phẩm chất Tím. Hạn dùng 60 ngày.
3Q Củ Hành
Hộp Quà Củ Hành 3 Tuổi-Cam
 • Nguồn gốc: Nhiệm vụ đổi 1 Nón Sinh Nhậty+ 1 Bong Bóng Bay+ 1 Pháo Hoa
 • Công dụng: Dùng ngẫu nhiên nhận phần thưởng hấp dẫn.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy, phẩm chất Cam. Hạn dùng 30 ngày.
 • Mỗi ngày có thể đổi tối đa 10 lần.
3Q Củ Hành
Hộp Quà Củ Hành 3 Tuổi-Hoàng Kim
 • Nguồn gốc: Nhiệm vụ đổi 1 Củ Hành Bông+ 1 Củ Hành Dê.
 • Công dụng: Dùng ngẫu nhiên nhận phần thưởng hấp dẫn.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy, phẩm chất hoàng kim. Hạn dùng 30 ngày.
 • Mỗi ngày có thể đổi tối đa 10 lần.
3Q Củ Hành
Hộp Quà Củ Hành 3 Tuổi-Ám Kim
 • Nguồn gốc: Nhiệm vụ đổi 1 Nón Sinh Nhật+ 1 Bong Bóng Bay+ 1 Pháo Hoa + 1 Củ Hành Bông+ 1 Củ Hành Dê.
 • Công dụng: Dùng ngẫu nhiên nhận phần thưởng hấp dẫn.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy, phẩm chất ám kim. Hạn dùng 30 ngày.
 • Mỗi ngày có thể đổi tối đa 10 lần.

Phần thưởng tiêu hao 1 Nón Sinh Nhật + 1 Bong Bóng Bay + 1 Pháo Hoa

Phần thưởng
3Q Củ Hành
Hộp Quà Củ Hành 3 Tuổi
-Cam*1
(30 ngày, khóa)

(*) Phần thưởng dùng Hộp Quà Củ Hành 3 Tuổi-Cam:

 • Chắc chắn nhận được:
 • Và thêm 1 phần thưởng ngẫu nhiên:
  Nhận được đồng thời cả 3 vật phẩm
  3Q Củ Hành
  Tích Lũy Hoàn-Lam*5
  (vĩnh viễn, khóa)
  3Q Củ Hành
  Hoàng Kim Chùy (30 ngày)*1
  (vĩnh viễn, khóa)
  3Q Củ Hành
  Túi Đá Quý*1
  (vĩnh viễn, khóa)
  3Q Củ Hành
  Ngọc Thân Mật*5
  (Vĩnh Viễn, khóa)
Phần thưởng ngẫu nhiên
3Q Củ Hành
Phần Thần*Phệ Cốt (Vĩnh viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Túi Trang Phục Đổng Quân*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Dục Sương Kiếm (30 ngày)*1 (30 ngày, khóa)
3Q Củ Hành
Ngâm Long Song Hàn (30 ngày)
*1
(30 ngày, khóa)
3Q Củ Hành
Băng Giám Kích (30 ngày)
*1
(30 ngày, khóa)
3Q Củ Hành
Băng Tuyết Thán (30 ngày)
*1
(30 ngày, khóa)
3Q Củ Hành
Hàn Ngọc Trảo (30 ngày)
 
*1
(30 ngày, khóa)
3Q Củ Hành
Hỷ Khí (Vĩnh viễn)*1
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Kim Ngọc Mãn Đường (Vĩnh viễn)*1
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Cát Tường Như Ý (Vĩnh viễn)*1
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Ngũ Phúc Lâm Môn (Vĩnh viễn)*1
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Niên Thú Trảo (Vĩnh viễn)*1 (vĩnh viễn, khóa)

Phần thưởng tiêu hao 1 Củ Hành Bông + 1 Củ Hành Dê

Phần thưởng
3Q Củ Hành
Hộp Quà Củ Hành 3 Tuổi-Hoàng Kim*1 (30 ngày, khóa)

(*) Phần thưởng dùng Hộp Quà Củ Hành 3 Tuổi -Hoàng Kim:

STTPhần thưởngHình ảnhSố lượngThời hạnTính chất
Mở Hộp Quà Củ Hành 3 Tuổi-Hoàng Kim mặc định nhận được
1 Tích Lũy Hoàn-Lam(Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 7 Vĩnh Viễn Khóa
2 Ngọc Thân Mật 3Q Củ Hành 10 Vĩnh Viễn Khóa
Mở Hộp Quà Đại Lễ-Hoàng Kim ra ngẫu nhiên nhận được một trong các vật phẩm
1 Thái Điệp Phiên Phiên (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
2 Lôi Chú*Kim Quang Trượng (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
3 Lôi Chú*Kim Quang Đối Phiến (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
4 Lôi Chú*Kim Quang Lân (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
5 Lôi Chú*Kim Quang Thạch (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
6 Lôi Chú*Kim Quang Thiểm (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
7 Thánh Linh*Long Vũ Kiếm (Vĩnh Viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
8 Túi Trang Bị Thế Tử 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
9 Chu Tước (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
10 Kim Kiên Vẫn Thiết Liên (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
11 Nhẫn Kim Kiên Vẫn Thiết (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
12 Ma Tuyền Linh Thạch Liên (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
13 Nhẫn Ma Tuyền Linh Thạch (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
14 Cóc Lão Đại (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
15 Kim Ngư-Lam (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa

Phần thưởng tiêu hao 1 Nón Sinh Nhật + 1 Bong Bóng Bay + 1 Pháo Hoa + 1 Củ Hành Bông + 1 Củ Hành Dê

Phần thưởng
3Q Củ Hành
Hộp Quà Củ Hành 3 Tuổi
-Ám Kim*1
(30 ngày, khóa)

(*) Phần thưởng dùng Hộp Quà Củ Hành 3 Tuổi-Ám Kim:

STTPhần thưởngHình ảnhSố lượngThời hạnTính chất
Hộp Quà Củ Hành 3 Tuổi-Ám Kim mặc định nhận được
1 Tích Lũy Hoàn-Tím 3Q Củ Hành 3 Vĩnh Viễn Khóa
2 Ngọc Thân Mật 3Q Củ Hành 20 Vĩnh Viễn Khóa
Mở Hộp Quà Đại Lễ-Ám Kim ra ngẫu nhiên nhận được một trong các vật phẩm
2 Túi Trang Bị Thần Hoàng 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
3 Kim*Băng Tuyết Thán (Vĩnh Viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
4 Kim*Băng Giám Kích (Vĩnh Viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
5 Kim*Hàn Ngọc Trảo (Vĩnh Viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
6 Kim*Dục Sương Kiếm (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
7 Kim*Ngâm Long Song Hàn (Vĩnh Viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
8 Quỷ Đế*Phong Thần Dực (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
9 Hoàng Tuyền Thiên Sư (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
10 Băng Tuyết Thán (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
11 Dục Sương Kiếm (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
12 Băng Giám Kích (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
13 Ngâm Long Song Hàn (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
14 Hàn Ngọc Trảo (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
15 Sương Hàn Cự Long (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
16 Mộc*Viên Mộc Tôn (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
17 Thôn Phệ (Vĩnh Viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
18 Lôi Thiết (Vĩnh Viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
19 Phá Không (Vĩnh Viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
20 Nhập Hồn (Vĩnh Viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
21 Dạ Khúc (Vĩnh Viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
22 Si Kiêu Cung (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
23 Khu Viêm Kiếm (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
24 Khốn Long Phủ*Khốn Long Tỏa (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
25 Phá Thiên Phủ (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
26 Phá Hổ Đảm (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa

Hình ảnh phần thưởng


Túi Trang Bị Thần Hoàng Hoàng Tuyền Thiên Sư

Qủy Đế*Phong Thần Dực (Vĩnh viễn)

Thái Điệp Phiên Phiên (Vĩnh viễn) Sương Hàn Cự Long (Vĩnh viễn)

Mộc*Viên Mộc Tôn (Vĩnh viễn)

Kim*Dục Sương Kiếm (Vĩnh viễn) Kim*Ngâm Long Song Hàn (Vĩnh Viễn) Kim*Băng Giám Kích (Vĩnh Viễn) Kim*Băng Tuyết Thán (Vĩnh Viễn)

Kim*Hàn Ngọc Trảo (Vĩnh Viễn)

Dục Sương Kiếm (Vĩnh viễn)

Ngâm Long Song Hàn (Vĩnh viễn)

Băng Tuyết Thán (Vĩnh viễn)

Băng Giám Kích (Vĩnh viễn)

Hàn Ngọc Trảo (Vĩnh viễn)

Lôi Chú*Kim Quang Trượng (Vĩnh viễn)

Lôi Chú*Kim Quang Đối Phiến (Vĩnh viễn)

Lôi Chú*Kim Quang Lân (Vĩnh viễn)

Lôi Chú*Kim Quang Thạch (Vĩnh viễn)

Lôi Chú*Kim Quang Thiểm (Vĩnh viễn)

Chu Tước (Vĩnh viễn)

Thôn Phệ (Vĩnh Viễn)

Lôi Thiết (Vĩnh Viễn)

Phá Không (Vĩnh Viễn)

Nhập Hồn (Vĩnh Viễn)

Dạ Khúc (Vĩnh Viễn)

Phá Hổ Đảm (Vĩnh viễn)

Si Kiêu Cung (Vĩnh viễn)

Khu Viêm Kiếm (Vĩnh viễn)

Phá Thiên Phủ (Vĩnh viễn)
Khốn Long Phủ*Khốn Long Tỏa (Vĩnh viễn)