Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

THU THẬP BÁNH SINH NHẬT ĐẶC BIỆT

Thời gian sự kiện

 • Bắt đầu: 06:00 ngày 27/11/2015
 • Kết thúc: 23:59 ngày 24/12/2015
 • Đối tượng tham gia: Nhân vật 3Q Củ Hành từ cấp 2 trở lên.

Nguyên liệu sự kiện

Vật phẩmGhi chú
3Q Củ Hành
Bánh Sinh Nhật Đặc biệt
 • Nguồn gốc nhận được từ:
  • Mở Túi Sự Kiện Tháng 12-Lớn
  • Mở Túi Sự Kiện Tháng 12-Nhỏ
  • Mua tại Cửa Hàng giá 2 Củ
 • Công dụng: Sử dụng kết hợp Nến Sinh Nhật Đặc Biệt từ Cửa Hàng nhận được Thiệp Sinh Nhật Đặc Biệt  và nhận được quà tặng hấp dẫn.
 • Tính chất: Không Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, có thể hủy. Phẩm chất Tím. 
3Q Củ Hành
Rượu Mừng Sinh Nhật
 • Nguồn gốc: Quà 400 Bánh Sinh Nhật Đặc biệt 1.
 • Công dụng: Sử dụng kết hợp với 400 Bánh Sinh Nhật Đặc biệt  nhận được Quà 400 Bánh Sinh Nhật Đặc biệt 2
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy, Phẩm chất : Tím. Hạn dùng 30 ngày.

Phần thưởng khi tiêu hao 400 Bánh Sinh Nhật Đặc biệt

Chắc chắn nhận được
3Q Củ Hành
Quà 400 Bánh Sinh Nhật Đặc biệt 1*1
(30 ngày, khóa)

Mở Quà 400 Bánh Sinh Nhật Đặc biệt 1 mặc định nhận được

Nhận được tất cả phần thưởng bên dưới
3Q Củ Hành
Tích Lũy Hoàn-Lục*8
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Rượu Mừng Sinh Nhật*1
(30 Ngày, Khóa)
3Q Củ Hành
Xe Trượt Tuyết (7 ngày)*1
(7 ngày, khóa)
3Q Củ Hành
Cánh Rồng Huyền Băng (7 ngày)*1
(7 ngày, khóa)

Phần thưởng khi tiêu hao 400 Bánh Sinh Nhật Đặc biệt + 1 Rượu Mừng Sinh Nhật nhận được

Chắc chắn nhận được
3Q Củ Hành
Quà 400 Bánh Sinh Nhật Đặc biệt 2*1
(30 ngày, khóa)

Mở Quà 400 Bánh Sinh Nhật Đặc biệt 2 mặc định nhận được

Nhận được tất cả phần thưởng bên dưới
3Q Củ Hành
Tích Lũy Hoàn-Lục*16
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Nón Sinh Nhật*1
(30 Ngày, Khóa)
3Q Củ Hành
Kẹo Sữa! (7 ngày)*1
(7 ngày, khóa)
3Q Củ Hành
Tôi Rất Yêu Bạn (7 ngày)*1
(7 ngày, khóa)