Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

THU THẬP THIỆP SINH NHẬT ĐẶC BIỆT

Thời gian sự kiện

 • Bắt đầu: 06:00 ngày 27/11/2015
 • Kết thúc: 23:59 ngày 24/12/2015
 • Đối tượng tham gia: Nhân vật 3Q Củ Hành từ cấp 2 trở lên.

Nguyên liệu sự kiện

Vật phẩmNguồn
3Q Củ Hành
Thiệp Sinh Nhật Đặc Biệt
 • Nguồn gốc: Các tướng quân tham gia sự kiện Bánh Sinh Nhật Đặc Biệt sẽ nhận được.
 • Công dụng:
  • Dùng để đổi phần thưởng trong Nhiệm vụ Sự kiện.
  • Thu thập Thiệp Sinh Nhật Đặc Biệt nhận được các Hộp Quà Sinh Nhật.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất Tím.
3Q Củ Hành
Hộp Quà Sinh Nhật-Trắng
 • Nguồn gốc: Tích lũy 10 Thiệp Sinh Nhật Đặc Biệt nhận thưởng.
 • Công dụng: Dùng nhận được phần thưởng hấp dẫn.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, có thể hủy, phẩm chất Trắng. Hạn dùng 30 ngày.
3Q Củ Hành
Hộp Quà Sinh Nhật-Lục
 • Nguồn gốc: Tích lũy 100 Thiệp Sinh Nhật Đặc Biệt nhận thưởng.
 • Công dụng: Dùng nhận được phần thưởng hấp dẫn.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, có thể hủy, phẩm chất Lục. Hạn dùng 30 ngày.
3Q Củ Hành
Hộp Quà Sinh Nhật-Lam
 • Nguồn gốc: Tích lũy 200 Thiệp Sinh Nhật Đặc Biệt nhận thưởng.
 • Công dụng: Dùng nhận được phần thưởng hấp dẫn.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, có thể hủy, phẩm chất Lam. Hạn dùng 30 ngày.
3Q Củ Hành
Hộp Quà Sinh Nhật-Tím
 • Nguồn gốc: Tích lũy 400 Thiệp Sinh Nhật Đặc Biệt nhận thưởng.
 • Công dụng: Dùng nhận được phần thưởng hấp dẫn.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, có thể hủy, phẩm chất Tím. Hạn dùng 30 ngày.
3Q Củ Hành
Hộp Quà Sinh Nhật-Cam
 • Nguồn gốc: Tích lũy 600 Thiệp Sinh Nhật Đặc Biệt nhận thưởng.
 • Công dụng: Dùng nhận được phần thưởng hấp dẫn.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể phân hủy, phẩm chất Cam. Hạn dùng 30 ngày.
3Q Củ Hành
Hộp Quà Sinh Nhật-Hoàng Kim
 • Nguồn gốc: Tích lũy 800 Thiệp Sinh Nhật Đặc Biệt nhận thưởng
 • Công dụng: Dùng nhận được phần thưởng hấp dẫn.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể phân hủy, phẩm chất Hoàng Kim. Hạn dùng 30 ngày.
3Q Củ Hành
Hộp Quà Sinh Nhật-Ám Kim
 • Nguồn gốc:
  • Tiêu hao 1000 Thiệp Sinh Nhật Đặc Biệt nhận thưởng.
  • Tiêu hao 1 Chứng Nhận Tối Đa Sự Kiện Tháng 12 + 1000 Thiệp Sinh Nhật Đặc Biệt nhận thưởng.
 • Công dụng: Dùng nhận được phần thưởng hấp dẫn.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể phân hủy, phẩm chất Ám Kim. Hạn dùng 30 ngày.
3Q Củ Hành
Chứng Nhận Tối Đa Sự Kiện Tháng 12
 • Nguồn gốc: Tiêu hao 1000 Thiệp Sinh Nhật Đặc Biệt nhận thưởng lần 1.
 • Công dụng: Có thể tiếp tục tham gia hoạt động Thiệp Sinh Nhật Đặc Biệt thêm một lần nữa.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy, Phẩm chất Hoàng Kim Hạn dùng 30 ngày.

Tích lũy 10 Thiệp Sinh Nhật Đặc Biệt

Chắc chắn nhận được vật phẩm sau
Nhận được vật phẩm
3Q Củ Hành
Hộp Quà Sinh Nhật-Trắng*1
(30 ngày, khóa)
Mở Hộp Quà Sinh Nhật-Trắng nhận được
Nhận được các phần thưởng bên dưới
Tên Vật PhẩmSố LượngThời HạnTính ChấtHình Ảnh
Tích Lũy Hoàn-Lam 1 Vĩnh Viễn Khóa 3Q Củ Hành
Túi Đá Quý 1 Vĩnh Viễn Khóa 3Q Củ Hành
Đá Phát Sáng*Lưu Quang (3 ngày) 1 7 Ngày Khóa 3Q Củ Hành
Ngọc Thân Mật 5 Vĩnh Viễn Khóa 3Q Củ Hành
Và 1 phần thưởng ngẫu nhiên
Tên Vật PhẩmSố LượngThời HạnTính ChấtHình Ảnh
Thảm Bay Ba Tư Hình Tim (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa 3Q Củ Hành
Băng Phong Long Tích (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa 3Q Củ Hành
Đinh Ba Ủn Ỉn (7 ngày) 1 7 ngày Khóa 3Q Củ Hành
Ủn Ỉn-Xe (7 ngày) 1 7 ngày Khóa 3Q Củ Hành
Ủn Ỉn-Túi (7 ngày) 1 7 ngày Khóa 3Q Củ Hành

Lần 1: Tích lũy 100 Thiệp Sinh Nhật Đặc Biệt nhận được

Lần 2: Có 1 Chứng Nhận Tối Đa Sự Kiện Tháng 12 trong hành trang + Tích lũy đủ 100 Thiệp Sinh Nhật Đặc Biệt nhận được

Chắc chắn nhận được vật phẩm sau
Nhận được vật phẩm
3Q Củ Hành
Hộp Quà Sinh Nhật-Lục*1
(30 ngày, khóa)
Mở Hộp Quà Sinh Nhật-Lục nhận được
Nhận được các phần thưởng bên dưới
SttTên Vật PhẩmSố LượngThời HạnTính ChấtHình Ảnh
1 Tích Lũy Hoàn-Lam 2 Vĩnh Viễn Khóa 3Q Củ Hành
2 Thẻ Kho Báu Viêm Đế 2 Vĩnh Viễn Khóa 3Q Củ Hành
3 Bao Củ Hành-Cam 2 2 Vĩnh Viễn Khóa 3Q Củ Hành
4 Ngọc Thân Mật 10 Vĩnh Viễn Khóa 3Q Củ Hành
Và 1 phần thưởng ngẫu nhiên
Tên Vật PhẩmSố LượngThời HạnTính ChấtHình Ảnh
Hulk Bảo Bảo 1 Vĩnh Viễn Không Khóa 3Q Củ Hành
Kim Long Chấn Chấn 1 Vĩnh Viễn Không Khóa 3Q Củ Hành
Phá Thiên*Đấu Thần Chấn Thiên Kích (30 ngày) 1 30 ngày Khóa 3Q Củ Hành
Phá Thiên*Liệt Không Chu Tước Trảo (30 ngày) 1 30 ngày Khóa 3Q Củ Hành
Phá Thiên*Chân Long Chích Vũ Kiếm (30 ngày) 1 30 ngày Khóa 3Q Củ Hành

Tích lũy 200 Thiệp Sinh Nhật Đặc Biệt nhận được

Lần 2: Có 1 Chứng Nhận Tối Đa Sự Kiện Tháng 12 trong hành trang + Tích lũy đủ 200 Thiệp Sinh Nhật Đặc Biệt nhận được

Chắc chắn nhận được vật phẩm sau
Nhận được vật phẩm
3Q Củ Hành
Hộp Quà Sinh Nhật-Lam*1
(30 ngày, khóa)
Mở Hộp Quà Sinh Nhật-Lam nhận được
Nhận được các phần thưởng bên dưới
Tên Vật PhẩmSố LượngThời HạnTính ChấtHình Ảnh
Tích Lũy Hoàn-Tím 1 Vĩnh viễn Khóa 3Q Củ Hành
Bao Củ Hành-Hoàng Kim 4 1 Vĩnh viễn Khóa 3Q Củ Hành
Túi Gấm Kim 3 Vĩnh Viễn Khóa 3Q Củ Hành
Ngọc Thân Mật 15 Vĩnh Viễn Khóa 3Q Củ Hành
Và 1 phần thưởng ngẫu nhiên
3Q Củ Hành
Phần Thần*Phệ Cốt (Vĩnh viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Tình Nhân Tuyệt Vời (Vĩnh viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Hoàng Cân*Hao Kim Câu*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Hoàng Cân*Ô Kim Trượng*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Hoàng Cân*Ô Long Thiệt*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Hoàng Cân*Tử Đàn Kích*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Hoàng Cân*Ánh Nguyệt Song Kích*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Gậy Giáng Sinh (Vĩnh viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Kẹo Giáng Sinh (Vĩnh viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Kẹo Giáng Sinh Cung (Vĩnh viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)

Tích lũy 400 Thiệp Sinh Nhật Đặc Biệt

Lần 2: Có 1 Chứng Nhận Tối Đa Sự Kiện Tháng 12 trong hành trang + Tích lũy đủ 400 Thiệp Sinh Nhật Đặc Biệt nhận được

Chắc chắn nhận được  vật phẩm sau
Nhận được  vật phẩm
3Q Củ Hành
Hộp Quà Sinh Nhật-Tím*1
(30 ngày, khóa)
Mở Hộp Quà Sinh Nhật-Tím nhận được
Nhận được các phần thưởng bên dưới
Tên Vật PhẩmSố lượngThời hạnTính chấtHình Ảnh
Tích Lũy Hoàn-Tím 2 Vĩnh Viễn Khóa 3Q Củ Hành
Bao Củ Hành-Hoàng Kim 5 5 Vĩnh Viễn Khóa 3Q Củ Hành
Túi Bách Bảo 5 Vĩnh Viễn Khóa 3Q Củ Hành
Ngọc Thân Mật 20 Vĩnh Viễn Khóa 3Q Củ Hành
Và 1 phần thưởng ngẫu nhiên
3Q Củ Hành
Viêm Phách (Vĩnh Viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Hàn Băng (Vĩnh Viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
U Ám Dạ Nhẫn Báo (Vĩnh viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Cánh Phù Sinh (Vĩnh Viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Trung Thành Liên (Vĩnh Viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Trung Thành Giới (Vĩnh Viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Trung Thành Giáp (Vĩnh Viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Trung Thành Thủ (Vĩnh Viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Trung Thành Ngoa (Vĩnh Viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Trung Thành Đai (Vĩnh Viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)

Tích lũy 600 Thiệp Sinh Nhật Đặc Biệt nhận được

Lần 2: Có 1 Chứng Nhận Tối Đa Sự Kiện Tháng 12 trong hành trang + Tích lũy đủ 600 Thiệp Sinh Nhật Đặc Biệt nhận được

Chắc chắn nhận được vật phẩm sau
Nhận được vật phẩm
3Q Củ Hành
Hộp Quà Sinh Nhật-Cam*1
(30 ngày, khóa)
Mở Hộp Quà Sinh Nhật-Cam nhận được
Nhận được các phần thưởng bên dưới
Tên Vật PhẩmSố lượngThời hạnTính chấtHình Ảnh
Tích Lũy Hoàn-Tím 3 Vĩnh Viễn Khóa 3Q Củ Hành
Đá May Mắn 10 Vĩnh Viễn Khóa 3Q Củ Hành
Thẻ Thủ Hộ 10 Vĩnh Viễn Khóa 3Q Củ Hành
Thẻ Kho Báu Lữ Bố 5 Vĩnh Viễn Khóa 3Q Củ Hành
Thảo Phạt Lệnh 10 15 Ngày Khóa 3Q Củ Hành
Và 1 phần thưởng ngẫu nhiên
3Q Củ Hành
Kiếm Ánh Sáng (Vĩnh Viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Song Kiếm Ánh Sáng (Vĩnh Viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Đổng Quân*Lục Thần Bút*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Đổng Quân*Vạn Tượng Song Sát*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Đổng Quân*Ô Bàn Phủ*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Đổng Quân*Tử Kim Cung*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Đổng Quân*Tử Lang Nha*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Dũng Giả Liên (Vĩnh Viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Dũng Giả Giới (Vĩnh Viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Dũng Giả Khải (Vĩnh Viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Dũng Giả Thủ (Vĩnh Viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Dũng Giả Ngoa (Vĩnh Viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Dũng Giả Đai (Vĩnh Viễn) *1
(vĩnh viễn, không khóa)

Tích lũy 800 Thiệp Sinh Nhật Đặc Biệt nhận được

Lần 2: Có 1 Chứng Nhận Tối Đa Sự Kiện Tháng 12 trong hành trang + Tích lũy đủ 800 Thiệp Sinh Nhật Đặc Biệt nhận được

Chắc chắn nhận được vật phẩm sau
Nhận được vật phẩm
3Q Củ Hành
Hộp Quà Sinh Nhật-Hoàng Kim*1
(30 ngày, khóa)
Mở Hộp Quà Sinh Nhật-Hoàng Kim nhận được
Nhận được các phần thưởng bên dưới
Tên Vật PhẩmSố lượngThời hạnTính chấtHình Ảnh
Tích Lũy Hoàn-Tím 4 Vĩnh Viễn Khóa 3Q Củ Hành
Đá May Mắn 10 Vĩnh Viễn Khóa 3Q Củ Hành
Thẻ Thủ Hộ 10 Vĩnh Viễn Khóa 3Q Củ Hành
Thẻ Kho Báu Tử Hoàng 5 Vĩnh Viễn Khóa 3Q Củ Hành
Thảo Phạt Lệnh 15 15 Ngày Khóa 3Q Củ Hành
Và 1 phần thưởng ngẫu nhiên
3Q Củ Hành
Thái Điệp Phiên Phiên (Vĩnh viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Lôi Chú*Kim Quang Trượng (Vĩnh viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Lôi Chú*Kim Quang Đối Phiến (Vĩnh viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Lôi Chú*Kim Quang Lân (Vĩnh viễn)*1
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Lôi Chú*Kim Quang Thạch (Vĩnh viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Lôi Chú*Kim Quang Thiểm (Vĩnh viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Thánh Linh*Long Vũ Kiếm (Vĩnh Viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Túi Trang Bị Thế Tử*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Chu Tước (Vĩnh viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Kim Kiên Vẫn Thiết Liên (Vĩnh viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Nhẫn Kim Kiên Vẫn Thiết (Vĩnh viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Ma Tuyền Linh Thạch Liên (Vĩnh viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Nhẫn Ma Tuyền Linh Thạch (Vĩnh viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Cóc Lão Đại (Vĩnh viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Kim Ngư-Lam (Vĩnh viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)

Tiêu hao 1000 Thiệp Sinh Nhật Đặc Biệt nhận được

Lần 2: Có 1 Chứng Nhận Tối Đa Sự Kiện Tháng 12 trong hành trang + Tích lũy đủ 1000 Thiệp Sinh Nhật Đặc Biệt nhận được

Chắc chắn nhận được cả 2 vật phẩm sau
Nhận được đồng thời cả 2 vật phẩm
3Q Củ Hành
Hộp Quà Sinh Nhật-Ám Kim*1
(30 ngày, khóa)

Chứng Nhận Tối Đa Sự Kiện Tháng 12*1
(30 ngày, khóa)
Mở Hộp Quà Sinh Nhật-Ám Kim nhận được
Nhận được các phần thưởng bên dưới
Tên Vật PhẩmSố lượngThời hạnTính chấtHình ảnh
Tích Lũy Hoàn-Cam 1 Vĩnh Viễn Khóa 3Q Củ Hành
Chứng Nhận Tối Đa Sự Kiện Tháng 12 1 30 ngày Khóa 3Q Củ Hành
Củ Hành Bông 1 30 ngày Khóa 3Q Củ Hành
Phú Khả Địch Quốc (Đài) (30 ngày) 1 30 ngày Khóa 3Q Củ Hành
Phú Khả Địch Quốc (Bài) (30 ngày) 1 30 ngày Khóa 3Q Củ Hành
Phú Khả Địch Quốc (Sức) (30 ngày) 1 30 ngày Khóa 3Q Củ Hành
Thẻ Kho Báu Yêu Hồ 5 Vĩnh Viễn Khóa 3Q Củ Hành
Thẻ Kho Báu Hán Lăng 5 Vĩnh Viễn Khóa 3Q Củ Hành
Pháo Hoa Sinh Nhật 5 Vĩnh Viễn Khóa 3Q Củ Hành
Thảo Phạt Lệnh 20 15 Ngày Khóa 3Q Củ Hành
Ngẫu nhiên nhận được 1 phần thưởng bên dưới
STTTên ItemHình ảnhSố lượngThời hạnTính chất
1 Túi Trang Bị Thần Hoàng 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
2 Kim*Băng Tuyết Thán (Vĩnh Viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
3 Kim*Băng Giám Kích (Vĩnh Viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
4 Kim*Hàn Ngọc Trảo (Vĩnh Viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
5 Kim*Dục Sương Kiếm (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
6 Kim*Ngâm Long Song Hàn (Vĩnh Viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
7 Quỷ Đế*Phong Thần Dực (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
8 Hoàng Tuyền Thiên Sư (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
9 Băng Tuyết Thán (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
10 Dục Sương Kiếm (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
11 Băng Giám Kích (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
12 Ngâm Long Song Hàn (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
13 Hàn Ngọc Trảo (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
14 Sương Hàn Cự Long (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
15 Mộc*Viên Mộc Tôn (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
16 Thôn Phệ (Vĩnh Viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
17 Lôi Thiết (Vĩnh Viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
18 Phá Không (Vĩnh Viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
19 Nhập Hồn (Vĩnh Viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
20 Dạ Khúc (Vĩnh Viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
21 Si Kiêu Cung (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
22 Khu Viêm Kiếm (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
23 Khốn Long Phủ*Khốn Long Tỏa (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
24 Phá Thiên Phủ (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
25 Phá Hổ Đảm (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa

Hình ảnh phần thưởng


Túi Trang Bị Thần Hoàng

Hoàng Tuyền Thiên Sư

Qủy Đế*Phong Thần Dực (Vĩnh viễn)

Thái Điệp Phiên Phiên (Vĩnh viễn)
Sương Hàn Cự Long (Vĩnh viễn)

Mộc*Viên Mộc Tôn (Vĩnh viễn)

Kim*Dục Sương Kiếm (Vĩnh viễn)
Kim*Ngâm Long Song Hàn (Vĩnh Viễn)
Kim*Băng Giám Kích (Vĩnh Viễn)
Kim*Băng Tuyết Thán (Vĩnh Viễn)

Kim*Hàn Ngọc Trảo (Vĩnh Viễn)

Dục Sương Kiếm (Vĩnh viễn)

Ngâm Long Song Hàn (Vĩnh viễn)

Băng Tuyết Thán (Vĩnh viễn)

Băng Giám Kích (Vĩnh viễn)

Hàn Ngọc Trảo (Vĩnh viễn)

Lôi Chú*Kim Quang Trượng (Vĩnh viễn)

Lôi Chú*Kim Quang Đối Phiến (Vĩnh viễn)

Lôi Chú*Kim Quang Lân (Vĩnh viễn)

Lôi Chú*Kim Quang Thạch (Vĩnh viễn)

Lôi Chú*Kim Quang Thiểm (Vĩnh viễn)

Phần Thần*Phệ Cốt (Vĩnh viễn)

Tình Nhân Tuyệt Vời (Vĩnh viễn)

Kiếm Ánh Sáng (Vĩnh viễn)

Song Kiếm Ánh Sáng (Vĩnh viễn)

Chu Tước (Vĩnh viễn)

Hàn Băng (Vĩnh viễn)

Viêm Phách (Vĩnh viễn)

Thảm Bay Ba Tư (Vĩnh viễn)

Băng Phong Long Tích (Vĩnh viễn)

Thôn Phệ (Vĩnh Viễn)

Lôi Thiết (Vĩnh Viễn)

Phá Không (Vĩnh Viễn)

Nhập Hồn (Vĩnh Viễn)

Dạ Khúc (Vĩnh Viễn)

Phá Hổ Đảm (Vĩnh viễn)

Si Kiêu Cung (Vĩnh viễn)

Khu Viêm Kiếm (Vĩnh viễn)

Phá Thiên Phủ (Vĩnh viễn)

Khốn Long Phủ*Khốn Long Tỏa (Vĩnh viễn)

Hulk Bảo Bảo

Kim Long Chấn Chấn