Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

HOA HỒNG BẠC

Thời gian sự kiện

 • Bắt đầu: 06:00 ngày 26/02/2016
 • Kết thúc: 23:59 ngày 24/03/2016
 • Đối tượng tham gia: Nhân vật 3Q Củ Hành từ cấp 2 trở lên.

Nguyên liệu sự kiện

Vật phẩmGhi chú
3Q Củ Hành
Túi Sự Kiện Tháng 3-Lớn
 • Nhận được khi đạt cấp B trở lên tại các bản đồ:
  • Bản đồ Đấu Trường: Tam Quốc Vô Song, Tam Quốc Chí, Quan Độ 10vs10, Thi Đấu Với Máy 5vs5, Củ Hành LoD (5vs5), Củ Hành LoD (10vs10), Củ Hành IMBA, Hoa Dung Chiến 7vs7.
  • Chiến Trường: Đại Loạn Chiến-Sơ, Đại Loạn Chiến-Cao, Đối Ẩm Luận Anh Hùng-Cao Cấp, Đối ẩm Luận anh Hùng-Sơ Cấp, Thánh Móc Đại Chiến.
  • Bản đồ Vượt Ải: Hạ Phì Chiến, Giang Đông Bình Định Chiến, Diệt Yêu Hồ, Thông Thiên Tháp, Hán Tổ Lăng, Bạch Mã Pha Chiến, Thiên Lý Tẩu Đơn Kỵ, Ô Sào Chiến, Phong Ấn Tháp, HulK Đại Chiến.
  • Khiêu Chiến BOSS: Quản Hợi, Trương Giác, Viêm Đế, Hoa Hùng, Đổng Trác, Lữ Bố, Nghiêm Bạch Hổ, Viên Thuật, Tử Hoàng, Tiểu Trương Giác, Song Hùng, Hạ Hầu Đôn, Viên Thiệu.
 • Công dụng:Mở Túi Sự Kiện Tháng 3-Lớn nhận được:
  • Hoa Hồng Bạc*2
  • Hoa Hồng Bạc*2
  • Hộp Tranh Mỹ Nhân*2
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, Có thể phân giải, có thể hủy. Phẩm chất Tím.
3Q Củ Hành
Túi Sự Kiện Tháng 3-Nhỏ
 • Nhận được khi đạt cấp B trở lên tại các Bản đồ Vượt Ải: Chiến Hoàng Cân, Hoàng Cân Xâm Lược, Trần Lưu Khởi Binh, Tào Tháo Lưu Vong, Hổ Lao Quan Chiến, Đánh Viên Thuật.
 • Công dụng: Mở Túi Sự Kiện Tháng 3-Nhỏ nhận được:
  • Hoa Hồng Bạc*1
  • Hoa Hồng Bạc*1
  • Hộp Tranh Mỹ Nhân*1
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, Có thể phân giải, có thể hủy. Phẩm chất Tím.
3Q Củ Hành
Hoa Hồng Bạc
 • Nguồn gốc nhận được từ:
  • Mở Túi Sự Kiện Tháng 3-Lớn
  • Mở Túi Sự Kiện Tháng 3-Nhỏ
  • Mua tại Cửa Hàng giá 2 Củ
 • Công dụng: Sử dụng kết hợp Giấy Gói Bạc từ Cửa Hàng nhận được Thiệp 8/3 Vàng và nhận được quà tặng hấp dẫn.
 • Tính chất: Không Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, có thể hủy. Phẩm chất Tím. 
3Q Củ Hành
Giấy Gói Bạc
 • Nguồn gốc: Mua tại Cửa Hàng giá giá 20 Củ.
 • Công dụng: Sử dụng kết hợp với Hoa Hồng Bạc hoặc ghép Hộp Tranh Mỹ Nhân 1 Tranh Bộ Uyển + 1 Tranh Chân Mật + 1 Tranh Tiểu Kiều + 1 Tranh Điêu Thuyền  để nhận phần thưởng hấp dẫn.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất Tím.

Cách đổi thưởng

Vật phẩm 1 Vật phẩm 2 Nhận được
3Q Củ Hành
Hoa Hồng Bạc
+ 3Q Củ Hành
Giấy Gói Bạc
= Phần thưởng
hấp dẫn

Sau 23h59 ngày 24/03/2016 sẽ không thể sử dụng Giấy Gói Bạc kết hợp với Hoa Hồng Bạc để nhận thưởng.

Phần thưởng hấp dẫn

Chắc chắn nhận được:
Phần thưởngSố lượngTính chất
3Q Củ Hành
Thiệp 8/3 Bạc
1 khóa
Và thêm 1 phần thưởng ngẫu nhiên
STTTên ItemHình ảnhSố lượngThời hạnTính chất
1 Túi Chọn Vũ Khí Băng Tuyết (15 ngày) 1 15 ngày Khóa
2 Phá Thiên-Phượng Vũ Cửu Thiên (30 ngày) 1 30 ngày Khóa
3 Phá Thiên-Kẹo Sữa (30 ngày) 1 30 ngày Khóa
4 Tam Vĩ Dao Dao (30 ngày) 1 30 ngày Khóa
5 Phiếu Giảm Giá Cửa Hàng 1 14 ngày Khóa
6 Bánh Ú Thịt Gà Hạt Dẻ (7 ngày) 1 7 Ngày Khóa
7 Bánh Ú Đậu Đỏ Cam Thảo (7 ngày) 1 7 Ngày Khóa
8 Bánh Ú Hải Sản Hoàng Kim (7 ngày) 1 7 Ngày Khóa
9 Bánh Ú Sữa Đậu (7 ngày) 1 7 Ngày Khóa
10 Binh*Minions(1 ngày) 1 Vĩnh viễn Khóa
11 Bùa May Mắn Trắng (7 ngày) 1 Vĩnh viễn Khóa
12 Lữ Mộng Như Quan Ấn (7 ngày) 1 7 Ngày Khóa
13 Cúc Hoa Tiên Tử (Sức) (30 ngày) 1 30 Ngày Khóa
14 Cúc Hoa Tiên Tử (Bài) (30 ngày) 1 30 Ngày Khóa
15 Cúc Hoa Tiên Tử (Đài) (30 ngày) 1 30 Ngày Khóa
16 Quản Hợi-Khiêu Chiến Lệnh 1 Vĩnh viễn Khóa
17 Đá Tinh Luyện-Lam 1 Vĩnh viễn Khóa
18 Đá Tinh Luyện-Lục 1 Vĩnh viễn Khóa
19 Bình Châu Báu Bạch Kim (30 ngày) 1 30 Ngày Khóa
20 Kính Phóng To-Mạnh (3 ngày) 1 3 Ngày Khóa
21 Kính Thu Nhỏ (3 ngày) 1 3 Ngày Khóa
22 Hội viên VIP (3 ngày) 1 Vĩnh viễn Khóa
23 Hoa Tươi 1 Vĩnh viễn Khóa
24 Thẻ Tích Lũy x 2 ( 10 bàn ) 1 Vĩnh viễn Khóa
25 Đá Tinh Luyện-Trắng 1 Vĩnh viễn Khóa
26 Thẻ Kinh Nghiệm x2 (10 bàn) 1 Vĩnh viễn Khóa
27 Bình Châu Báu Thi Đấu (30 ngày) 1 30 Ngày Khóa
28 Cành Tùng 1 Vĩnh viễn Khóa
29 Da Nhẹ 1 Vĩnh viễn Khóa
30 Ngân Khoáng Thạch 1 Vĩnh viễn Khóa
31 Đồng Khoáng Thạch 1 Vĩnh viễn Khóa
32 Cành Liễu 1 Vĩnh viễn Khóa
33 Da Nhỏ 1 Vĩnh viễn Khóa
34 Trứng Gà 1 Vĩnh viễn Khóa
35 Thẻ Nguyên Bảo 1 Vĩnh viễn Khóa

Tiêu hao 270 Thiệp 8/3 Bạc nhận được

Phần thưởng
3Q Củ Hành
Quà 270 Thiệp 8/3 Bạc*1
(30 ngày, khóa)

Mở Quà 270 Thiệp 8/3 Bạc mặc định nhận được

Phần thưởng
3Q Củ Hành
Tích Lũy Hoàn-Lam*3
(Vĩnh Viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Hoa Lan*1
(30 ngày, khóa)