Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

Hệ thống quân đoàn:

Cầu phúc hàng ngày:

Mỗi ngày khi bấm vào tượng quân đoàn trưởng có thể cầu phúc nhận vật phẩm ngẫu nhiên(tốn tinh nguyên)

Mỗi ngày giới hạn cầu phúc 1 lần

Thăng Cấp Quân Đoàn:

Khi tăng cấp quân đoàn có thể nhận được thêm các buff hỗ trợ như Tăng tích lũy, binh sĩ, quân lương.

Quân đoàn cấp càng cao thì giới hạn số lượng thành viên càng lớn.

Quy Mô Quân Đoàn và Điều Chỉnh Bổ Nhiệm

  • Thăng chức Đại Tướng Quân cần 100.000 Quân Lương
  • Thăng chức Đại Nguyên Soái cần 200.000 Quân Lương
  • Sau khi bổ nhiệm, nếu thay đổi chức vị của người đó thì tài nguyên sẽ không được hoàn trả
Quy MôSố Người Quân ĐoànSố Lượng Chiến ĐộiQuân Đoàn TrưởngPhó Đoàn TrưởngĐại Nguyên SoáiĐại Tướng QuânVõ TướngSĩ Binh
1 100 4 1 2 2 8 20 68
2 125 5 1 2 3 10 25 85
3 150 6 1 2 4 12 30 102
4 175 7 1 2 5 14 35 119
5 200 8 1 2 6 16 40 136
6 225 9 1 2 7 18 45 153
7 250 10 1 2 8 20 50 170
8 275 11 1 2 9 22 55 187
9 300 12 1 2 10 24 60 204
10 300 12 1 2 10 24 60 204

Nhiệm vụ Quân Đoàn:

Hoàn thành nhiệm vụ quân đoàn sẽ nhận được thưởng.

Nhiệm vụ Quân Đoàn sẽ dựa vào cấp độ Quân Đoàn.

Quân Đoàn Trưởng có thể điều chỉnh thưởng ở mục Chia Thưởng.

Lưu Ý:

Hiện tại không thể dùng Binh Sĩ Quân Lương của bản thân để đóng góp mà phải dùng thẻ Sĩ Binh, Binh Lương Quân Đoàn để cống hiến.

Nhiệm vụ Quân Đoàn chỉ có thể thực hiện ở phiên bản 3D.