Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

Thủy Lĩnh Chú vốn là khẩu quyết mở ra các mật đồ chứa đựng thần phẩm khắp chốn, khẩu quyết vốn thất truyền nay đã được khai mở. Chỉ cần thu thập được vật phẩm theo yêu cầu sẽ được kích hoạt trong giao diện Thủy Lĩnh Chú, thân mời quý Tướng Quân cùng nghiên cứu tính năng ngay sau đây:

 • Thời gian áp dụng: Sau bảo trì ngày 29/07/2016.
 • Mô tả chức năng:
  • Thu thập được vật phẩm theo yêu cầu sẽ được kích hoạt trong giao diện Thủy Lĩnh Chú.
  • Khi số lượng thu thập đạt mốc tương ứng, có thể nhận thưởng thu thập.

 • Giao diện bao gồm 5 mục:

Tướng

  • Mục mặc định khi mở được Thủy Lĩnh Chú

  • Thẻ tướng: Hiển thị Tướng theo hình thức thẻ bài, bao gồm thông tin như sau:

 • Giao diện skin Tướng: Hiển thị skin và tiến độ thu thập, giao diện bao gồm chức năng như hình ảnh skin, thông tin, giới thiệu, triệu hồi, mở khóa, chọn ngoại hình, độ hảo hữu, skin mở khóa riêng lẻ.
 • Tiến độ thu thập: Căn cứ theo số lượng, phẩm chất skin và Tướng đã thu thập thành tổng điểm và là mục quyết định để nhận thưởng.

Vũ Khí

  • Đã từng có được 1 lần là sẽ kích hoạt vĩnh viễn (đã phân giải vật phẩm vẫn hiện thông tin, không hiện số lượng).
  • Chức năng chọn lựa: Nhanh chóng chọn ra vật phẩm theo phân loạ,i định vị, phẩm chất.
  • Vũ khí, trang bị sẽ hiển thị dưới hình thức thẻ bài & mô hình 3D.
  • Nhấp vào bất kỳ vũ khí nào sẽ hiện bảng thông tin chi tiết,
  • Giao diện dùng xem hiệu ứng trang bị và cách nhận.

Phòng Cụ

  • Hiển thị tất cả hình ảnh phòng cụ, bao gồm các loại trang bị trọng tâm, phẩm chất cao,...
  • Dùng chọn lọc: Kích hoạt gần đây, chọn theo bộ, chọn theo kiểu khác,... đồng thời hiển thị nguồn nhận, tiến độ thu thập, giới thiệu vật phẩm mới.

Anh Hùng Chí

  • Hiển thị danh sách tướng: Tất cả tướng, giới thiệu và các nhiệm vụ liên quan đến tướng.