Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

Điều kiện tham gia:

- Gamer đạt cấp độ 6 trở lên.

- Nhấn vào nút biểu tượng để mở giao diện Phong Ma.


Giao diện mở đầu của Phong Ma Quyển

Giao diện Phong Ma:

  • Sau khi bấm vào nút sẽ mở ra giao diện Phong Ma, gồm 3 phần: Toàn Server, Cá Nhân & Đổi Quà.
  • Ngoài ra còn có nút hoạt hình để các Tướng Quân có thể theo dõi các đoạn clip cốt truyện Phong Ma.

Cấp độ Phong Ma Cá Nhân:

- Để vào giao diện cá nhân, nhấn vào nút .

- Giao diện cá nhân gồm có:

  • (1) Kinh nghiệm cá nhân: Tham gia nhiệm vụ cố truyện, nhiệm vụ treo thưởng, tham gia đánh map (giới hạn 200 điểm/ngày), sử dụng Phục Ma Tinh có thể tăng điểm kinh nghiệm. Kinh nghiệm đủ sẽ lên level.
  • (2) Phần thưởng lên cấp: Khi cấp độ Phong Ma Cá Nhân đạt các mốc yêu cầu sẽ nhận được phần thưởng tương ứng.
  • (3) Số lượng Lệnh Bài Phong Ma & Huy Chương Phong Ma hiện có.
  • (4) Bảng theo dõi gồm: Mua Phục Ma Tinh nhanh, tiến độ tham gia map, nút nhận thưởng hướng dẫn cách tăng điểm kinh nghiệm cá nhân. Phục Ma Tinh không bị giới hạn số lần sử dụng.
Vật phẩm tăng cống hiếnCông dụngNguồn kiếm

Phục Ma Tinh

Tăng 100 điểm exp Phong Ma

- Map Khiêu Chiến Thạch Ma.

- Các map cốt truyện Phong Ma

- Mua từ Cửa Hàng.

Phục Ma Tinh-Nhỏ

Tăng 10 điểm exp Phong Ma

- Map Khiêu Chiến Thạch Ma.

- Các map cốt truyện Phong Ma

Tinh Thạch Kỳ Quái

Tăng 10 điểm exp Phong Ma - Tham gia map đấu trường/phó bản/boss có xác suất nhận túi quà, mở túi quà có xác suất nhận được.

Tiến độ toàn server:

- Khi người chơi tăng điểm kinh nghiệm cá nhân, đồng thời sẽ tăng tiến độ của toàn server. Khi tiến độ server đạt yêu cầu sẽ mở thêm các tính năng/tướng/item mới.

           

Tiến ĐộTính Năng
10% - Mở ải Thạch Chi Nộ Hống
30% - Mở ải Giải Cứu Song Tử
- Mở 2 item mới map 5vs5 & IMBA 10vs10
50% - Mở tướng Song Tử
60% - Mở ghép vũ khí ám kim mới
- Mở ải Ma Tính Chi Tử
80% - Mở 2 item mới map IMBA 10vs10
90% - Mở map BOSS Thế Giới Chung Hội
100% - Mở tướng & skin Chung Hội

Ghi Chú

Khi tiến độ đạt đủ và mở được tính năng mới, thì sẽ có bài viết giới thiệu về tính năng đó trên trang chủ.

Đổi quà Phong Ma:

- Shop đổi quà Phong Ma gồm 3 cấp: thấp, trung, cap.

 • Shop thấp: Có thể đổi khi cấp phong ma đạt 20.
 • Shop trung: Có thể đổi khi cấp phong ma đạt 50.
 • Shop cao: Có thể đổi khi cấp phong ma đạt 100.

-Để đổi quà trong shop Phong Ma cần Lệnh Bài Phong Ma & Huy Chương Phong Ma .

- 1 Huy Chương Phong Ma có thể phân rã thành 5 Lệnh Bài Phong Ma (tuy nhiên 5 Lệnh Bài Phong Ma không gọp thành được 1 Huy Chương Phong Ma).

- Lệnh Bài Phong Ma & Huy Chương Phong Ma có thể kiếm được khi tăng cấp phong ma hoặc tham gia thi đấu cũng có xác suất nhận được.

- Một số vật phẩm trong shop có giới hạn số lượng đổi.

Vật Phẩm Hot


Skin Thái Văn Cơ - Vĩnh Phúc Đồng Tâm


Skin Khương Duy -  Ma Tộc

Tướng Mới Song Tử 

Tướng Mới Chung Hội