Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

GIẢM GIÁ NHIỀU KHIÊU CHIẾN LỆNH VÀ THẺ TƯỚNG HOT

THỜI GIAN: 6h00 ngày 04/03/2016 - 23h59 ngày 10/03/2016

CHƯA BIẾT CÁCH NẠP CỦ? HÃY NHẤN VÀO ĐÂY!

XEM HƯỚNG DẪN MUA SẮM TRONG 3Q CỦ HÀNH TẠI ĐÂY!

Giảm giá Thẻ Tướng từ 04/03/2016

SttVật phẩmGiá cũGiá mớiHình ảnh
1 Viêm Đế-Khiêu Chiến Lệnh 65 59
2 Lữ Bố-Khiêu Chiến Lệnh 100 90
3 Tử Hoàng-Khiêu Chiến Lệnh 150 135
4 Hoa Hùng-Khiêu Chiến Lệnh 12 11
5 Quản Hợi-Khiêu Chiến Lệnh 10 9
6 Trương Giác-Khiêu Chiến Lệnh 20 18
7 Hạ Hầu Đôn Khiêu Chiến Lệnh 40 36
8 Song Hùng-Khiêu Chiến Lệnh 20 18
9 Đổng Trác-Khiêu Chiến Lệnh 24 22
10 Viên Thuật-Khiêu Chiến Lệnh 32 29
11 Nghiêm Bạch Hổ-Khiêu Chiến Lệnh 16 14
12 Viên Thiệu Khiêu Chiến Lệnh 200 180
13 Ô Hoàn Vương Khiêu Chiến Lệnh 30 27
14 Thẻ Biện Ngọc Nhi 600 480
15 Thẻ Bộ Uyển 600 480
16 Thẻ Điêu Thuyền 1200 960
17 Thẻ Thái Văn Cơ 1200 960

Chương trình giảm giá chỉ diễn ra trong thời gian ngắn.

Các Tướng Quân hãy nhanh tay mua ngay kẻo lỡ!