Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

THÁI CỰC ÂM DƯƠNG KIẾM

Công Thức:
 • Mảnh Âm Dương x 40

THIÊN CHU HUYỀN MINH KIẾM

Công thức
 • Thái Cực Âm Dương Kiếm x 1
 • Mảnh Âm Dương x 20

THANH LOAN HỎA PHƯỢNG

Công thức
 • Niết Bàn Kim Vũ x 1
 • Thất Thái Thần Phượng Linh (Vĩnh viễn) x 1
 • Kim Loan Vũ (Vĩnh viễn) x 1
 • Bồng Lai Tiên Khí x 72
 • Trang Bị Tinh Nguyên-Cực Phẩm x 10

ĐỊA THỬ KHIẾT KHIẾT

Công thức
 • Mảnh Địa Thử Khiết Khiết x 40
 • Thú Cưng Ảo Hóa Quyển-Cao x 3
 • Trang Bị Tinh Nguyên Chương 5 x 50

HẢI TẶC MIÊU

Công thức
 • Tam Hoa x 1
 • Luyện Hóa Mật Bảo Thú (60 ngày) x 1
 • Binh Sĩ x100000