Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

Hoạt Động Cuối Tuần

14/07/2017 – 20/07/2017

  • Đạt yêu cầu, phần thưởng sẽ tự động chuyển vào hành trang.
  • Mỗi tài khoản chỉ nhận thưởng một lần duy nhất.

Hoạt động 1:Tiêu Củ Mỗi Ngày Nhận Thưởng 14/07 - 20/07 (Áp dụng phiên bản 2D và 3D)

Nội dung: Trong thời gian hoạt động, 0h00 – 23h59 mỗi ngày từ 14/07 – 20/07, tích lũy tiêu 1000 Củ thường (mua sắm trong Cửa Hàng) sẽ nhận được phần thưởng (Tiêu củ trong khu giao dịch không được tính)

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1

Măng Bạc

90 Ngày

10

Khóa

2

Hộp Nguyệt Quang (30 ngày)

30 Ngày

5

Khóa

3

Chìa Trăng (30 ngày)

30 Ngày

2

Khóa

4

Dây Diều Vàng

Vĩnh viễn

5

Khóa

5

Đá Tinh Luyện-Vàng

Vĩnh viễn

5

Khóa

6

Đá May Mắn

Vĩnh viễn

5

Khóa

7

Thẻ Thủ Hộ

Vĩnh viễn

5

Khóa

Hoạt động 2: Đăng nhập nhận thưởng dành cho Tướng Quân cấp 28 (Tiên Nhân) trở lên từ 08h00 ngày 14/07 - 23h59 ngày 16/07 (Chỉ áp dụng phiên bản 3D)

Nội dung: Trong thời gian hoạt động, khi đăng nhập lần đầu Tướng Quân cấp 28 (Tiên Nhân) trở lên sẽ được:


SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1

Bong Bóng Vương Miện (1 ngày)

1 Ngày

1

Khóa

2

Luyện Hóa Tinh Nguyên

Vĩnh viễn

3

Khóa

3

Đá Tinh Luyện-Ám Kim

Vĩnh viễn

3

Khóa

4

Đá May Mắn

Vĩnh viễn

5

Khóa

5

Thẻ Thủ Hộ

Vĩnh viễn

5

Khóa

6

Thảo Phạt Lệnh

15 Ngày

20

Khóa

Hoạt động 3: Đăng nhập nhận thưởng 08h00 - 23h59 ngày 14/07 (Chỉ áp dụng phiên bản 3D)

Nội dung: Trong thời gian hoạt động người chơi đăng nhập sẽ nhận được các phần thưởng sau:

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1

Túi Ưu Đãi Luyện Hóa Tinh Nguyên x10 (3 ngày)

(10 Luyện Hóa Tinh Nguyên giá 888 Củ)

3 Ngày

1

Khóa

Hoạt động 4: Hoàn thành 5 lần bản đồ Thánh Móc Đại Chiến nhận thưởng (Chỉ áp dụng phiên bản 3D)

Nội dung: Trong thời gian hoạt động, từ 08h00 14/07 – 23h59 ngày 16/07,  khi người chơi hoàn thành 5 lần bản đồ Thánh Móc Đại Chiến sẽ nhận được các phần thưởng sau:

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1

Đá Tinh Luyện-Vàng

Vĩnh viễn

3

Khóa

2

Đá May Mắn

Vĩnh viễn

3

Khóa

3

Thẻ Thủ Hộ

Vĩnh viễn

3

Khóa

4

Cạnh Kỹ Chi Hồn (180 ngày)

180 Ngày

1

Khóa

Hoạt động 5: Hoàn thành 5 lần bản đồ Đối Ấm Luận Anh Hùng nhận thưởng (Chỉ áp dụng phiên bản 3D)

Nội dung: Trong thời gian hoạt động, từ 08h00 14/07 – 23h59 ngày 16/07,  khi người chơi hoàn thành 5 lần bản đồ Đối Ấm Luận Anh Hùng sẽ nhận được các phần thưởng sau:


SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1

Đá Tinh Luyện-Vàng

Vĩnh viễn

3

Khóa

2

Đá May Mắn

Vĩnh viễn

3

Khóa

3

Thẻ Thủ Hộ

Vĩnh viễn

3

Khóa

4

Cạnh Kỹ Chi Hồn (180 ngày)

180 Ngày

1

Khóa

Hoạt động 6:Tăng điểm 08h00 14/07/2017 – 23h59 ngày 16/07/2017 (Chỉ áp dụng phiên bản 3D)

Nội dung:

Trong thời gian hoạt động, khi tham gia chơi người chơi sẽ được:

Tăng 20% Rớt Bảo sau mỗi trận đấu

Tăng 50% Điểm Tích Lũy sau mỗi trận đấu

Tăng 50% Điểm Kinh Nghiệm sau mỗi trận đấu

Tăng 50% Binh Sĩ sau mỗi trận đấu

Tăng 50% Quân Lương sau mỗi trận đấu

 

Hoạt động 7: Tăng điểm giờ vàng ngày 14/07/2017 – 16/07/2017 (Chỉ áp dụng phiên bản 3D)

Nội dung:

Trong thời gian hoạt động, từ 09h - 11h00’ mỗi ngày, khi tham gia chơi người chơi sẽ được:

Tăng 50% Rớt Bảo sau mỗi trận đấu

Tăng 100% Điểm Tích Lũy sau mỗi trận đấu

Tăng 100% Điểm Kinh Nghiệm sau mỗi trận đấu

Tăng 100% Binh Sĩ sau mỗi trận đấu

Tăng 100% Quân Lương sau mỗi trận đấu

Trong thời gian hoạt động, từ 14h - 16h00’ mỗi ngày, khi tham gia chơi  người chơi sẽ được:

Tăng 50% Rớt Bảo sau mỗi trận đấu

Tăng 100% Điểm Tích Lũy sau mỗi trận đấu

Tăng 100% Điểm Kinh Nghiệm sau mỗi trận đấu

Tăng 100% Binh Sĩ sau mỗi trận đấu

Tăng 100% Quân Lương sau mỗi trận đấu

Trong thời gian hoạt động, từ 19h - 22h00’ mỗi ngày, khi tham gia chơi  người chơi sẽ được:

Tăng 50% Rớt Bảo sau mỗi trận đấu

Tăng 100% Điểm Tích Lũy sau mỗi trận đấu

Tăng 100% Điểm Kinh Nghiệm sau mỗi trận đấu

Tăng 100% Binh Sĩ sau mỗi trận đấu

Tăng 100% Quân Lương sau mỗi trận đấu

Hoạt động 8: Miễn phí lật thẻ (Chỉ áp dụng phiên bản 3D)

Nội dung:

  • Từ 8h00 ngày 14/07/2017 đến 23h59 ngày 16/07/2017, khi tham gia chơi tại bản đồ Quan Độ Chiến (10vs10)  và Tam Quốc Chí (5vs5vs5) sẽ được miễn phí lật thẻ không tốn binh sĩ.

Hoạt động 9: Nhân đôi Lực Chiến giờ vàng ngày 14/07/2017 – 16/07/2017 (Chỉ áp dụng phiên bản 3D)

Trong thời gian hoạt động, từ 09h - 11h00’ mỗi ngày, khi tham gia chơi người chơi sẽ được:

Tăng 100% Lực Chiến nhận được sau mỗi trận đánh ghép

Trong thời gian hoạt động, từ 14h - 16h00’ mỗi ngày, khi tham gia chơi người chơi sẽ được:

Tăng 100% Lực Chiến nhận được sau mỗi trận đánh ghép