Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

    Lưu Bị nghe danh Ngọa Long, đích thân đến mời y xuất sơn. Gia Cát Lượng muốn thách nhờ phu nhân là Hoàng Nguyệt Anh ra đề phái tiểu đồng, mỹ nhân, cơ quan để làm khó Lưu Bị kiểm tra người này có đủ Nhân Nghĩa Lễ Trí Tín để làm loạn thế chi chủ không. Hỡi các Tướng Quân 3Q Củ Hành hãy ra tay phò tá Lưu Bị mời Gia Cát Lượng xuất sơn.

Điều Kiện Tham Gia:

 • Tổ đội: từ 1 – 5 người
 • Vàng khởi điểm: 12000

Điều Kiện Thắng:

Điều kiện thắng: Vượt qua ít nhất 3 ải của Hoàng Nguyệt Anh đưa ra và tiêu diệt Hoàng Nguyệt Anh

Thần Binh:
 • Thường: 120000
 • Khó: 140000
 • Truyền Kỳ: 160000
 • Mẹo vượt phó bản:
  • Gia Cát Lượng có 6 ải mỗi ải có độ khó ngẫu nhiên. Phải vượt qua ít nhất 3 ải mới có thể gặp được Gia Cát Lượng
  • Sau khi hoàn thành 3 ải thành công, các Tướng Quân có thể tiếp tục hoàn thành tiếp 2 ải với độ khó Ác Mộng nữa để tăng điểm Chiến Tích. Nếu không muốn tiếp tục các Tướng Quân có thể đối thoại với Nguyệt Thủ Vệ để khiêu chiến với Hoàng Nguyệt Anh
  • Khi vào mỗi ải, sẽ có Từ Thứ hỗ trợ cách vượt ải. Hãy chú ý để có thể vượt ải dễ dàng
  • Đa số các ải đưa ra đều yêu cầu tiêu diệt cơ quan của Gia Cát Lượng. Hãy có gắng có cho mình càng nhiều vị tướng phép hoặc vật lý có khả năng sát thương diện rộng mạnh nhất có thể. Và đừng quên đem theo một vị tướng hỗ trợ nữa nhé!

Phần Thưởng: