Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

Hoạt Động Cuối Tuần

15/09/2017 – 17/09/2017

  • Đạt yêu cầu, phần thưởng sẽ tự động chuyển vào hành trang.
  • Mỗi tài khoản chỉ nhận thưởng một lần duy nhất.

Hoạt động 1: Tiêu Củ Mỗi Ngày Nhận Thưởng 15/09 - 17/09 (Áp dụng phiên bản 2D và 3D)

Nội dung:Trong thời gian hoạt động, 0h00 – 23h59 MỖI NGÀY từ 15/09 – 17/09, tích lũy tiêu 2000 Củ thường (mua sắm trong Cửa Hàng) sẽ nhận được phần thưởng (Tiêu củ trong khu giao dịch không được tính)

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Nước Mắt Người Cá 7 Ngày 5 Khóa
2 Sơn Hà Lệnh 90 Ngày 5 Khóa
3 Hộp Nguyệt Quang (30 ngày) 30 Ngày 5 Khóa
4 Chìa Trăng (30 ngày) 30 Ngày 5 Khóa
5 Đá May Mắn Vĩnh viễn 5 Khóa
6 Thẻ Thủ Hộ Vĩnh viễn 5 Khóa

Hoạt động 2: Đăng nhập nhận thưởng dành cho Tướng Quân cấp 28 (Tiên Nhân) trở lên từ 08h00 ngày 15/09 - 23h59 ngày 17/09 (Chỉ áp dụng phiên bản 3D)

Nội dung: Trong thời gian hoạt động, khi đăng nhập lần đầu Tướng Quân cấp 28 (Tiên Nhân) trở lên sẽ được:

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Bong Bóng Vương Miện (1 ngày) 1 Ngày 1 Khóa
1 Luyện Hóa Tinh Nguyên Vĩnh viễn 3 Khóa
2 Đá Tinh Luyện-Ám Kim Vĩnh viễn 3 Khóa
3 Đá May Mắn Vĩnh viễn 5 Khóa
4 Thẻ Thủ Hộ Vĩnh viễn 5 Khóa
5 Thảo Phạt Lệnh 15 Ngày 20 Khóa

Hoạt động 3: Đăng nhập nhận thưởng 08h00 - 23h59 ngày 15/09 (Chỉ áp dụng phiên bản

Nội dung: Trong thời gian hoạt động, khi đăng nhập lần đầu chơi người chơi sẽ được:

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1

Túi Ưu Đãi Thẻ Đổi Tên Cá Nhân (3 ngày)

(Thẻ Đổi Tên Cá Nhân giảm giá còn 288 Củ)

 

3 Ngày

1

Khóa

Hoạt động 4: Hoàn thành 5 lần bản đồ Thánh Móc Đại Chiến nhận thưởng (Chỉ áp dụng phiên bản 3D)

Nội dung: Trong thời gian hoạt động, từ 08h00 15/09 – 23h59 ngày 17/09,  khi người chơi hoàn thành 5 lần bản đồ Thánh Móc Đại Chiến sẽ nhận được các phần thưởng sau:

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Đá Tinh Luyện-Vàng Vĩnh viễn 3 Khóa
2 Đá May Mắn Vĩnh viễn 3 Khóa
3 Thẻ Thủ Hộ Vĩnh viễn 3 Khóa
4 Cạnh Kỹ Chi Hồn (180 ngày) 180 Ngày 1 Khóa

Hoạt động 5: Hoàn thành 5 lần bản đồ Đối Ấm Luận Anh Hùng nhận thưởng (Chỉ áp dụng phiên bản 3D)

Nội dung: Trong thời gian hoạt động, từ 08h00 15/09 – 23h59 ngày 17/09,  khi người chơi hoàn thành 5 lần bản đồ Đối Ấm Luận Anh Hùng sẽ nhận được các phần thưởng sau:

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Đá Tinh Luyện-Vàng Vĩnh viễn 3 Khóa
2 Đá May Mắn Vĩnh viễn 3 Khóa
3 Thẻ Thủ Hộ Vĩnh viễn 3 Khóa
4 Cạnh Kỹ Chi Hồn (180 ngày) 180 Ngày 1 Khóa

Hoạt động 6: Tăng điểm 08h00 15/09/2017 – 23h59 ngày 17/09/2017 (Chỉ áp dụng phiên bản 3D)

Nội dung:

Trong thời gian hoạt động, khi tham gia chơi người chơi sẽ được

Tăng 20% Rớt Bảo sau mỗi trận đấu

Tăng 50% Điểm Tích Lũy sau mỗi trận đấu

Tăng 50% Điểm Kinh Nghiệm sau mỗi trận đấu

Tăng 50% Binh Sĩ sau mỗi trận đấu

Tăng 50% Quân Lương sau mỗi trận đấu

 

Hoạt động 7: Tăng điểm giờ vàng ngày 15/09/2017 – 17/09/2017 (Chỉ áp dụng phiên bản 3D)

Nội dung:

Trong thời gian hoạt động, từ 09h - 11h00’ mỗi ngày, khi tham gia chơi người chơi sẽ được:

Tăng 50% Rớt Bảo sau mỗi trận đấu

Tăng 100% Điểm Tích Lũy sau mỗi trận đấu

Tăng 100% Điểm Kinh Nghiệm sau mỗi trận đấu

Tăng 100% Binh Sĩ sau mỗi trận đấu

Tăng 100% Quân Lương sau mỗi trận đấu

Trong thời gian hoạt động, từ 14h - 16h00’ mỗi ngày, khi tham gia chơi  người chơi sẽ được:

Tăng 50% Rớt Bảo sau mỗi trận đấu

Tăng 100% Điểm Tích Lũy sau mỗi trận đấu

Tăng 100% Điểm Kinh Nghiệm sau mỗi trận đấu

Tăng 100% Binh Sĩ sau mỗi trận đấu

Tăng 100% Quân Lương sau mỗi trận đấu

Trong thời gian hoạt động, từ 19h - 22h00’ mỗi ngày, khi tham gia chơi  người chơi sẽ được:

Tăng 50% Rớt Bảo sau mỗi trận đấu

Tăng 100% Điểm Tích Lũy sau mỗi trận đấu

Tăng 100% Điểm Kinh Nghiệm sau mỗi trận đấu

Tăng 100% Binh Sĩ sau mỗi trận đấu

Tăng 100% Quân Lương sau mỗi trận đấu

Hoạt động 8: Miễn phí lật thẻ (Chỉ áp dụng phiên bản 3D)

Nội dung: Từ 8h00 ngày 15/09/2017 đến 23h59 ngày 17/09/2017, khi tham gia chơi tại bản đồ Quan Độ Chiến (10vs10)  và Tam Quốc Chí (5vs5vs5) sẽ được miễn phí lật thẻ không tốn binh sĩ.

Hoạt động 9: Nhân đôi Lực Chiến giờ vàng ngày 15/09/2017 – 17/09/2017 (Chỉ áp dụng phiên bản 3D)

  • Trong thời gian hoạt động, từ 09h - 11h00’ mỗi ngày, khi tham gia chơi người chơi sẽ được:
    • Tăng 100% Lực Chiến nhận được sau mỗi trận đánh ghép
  • Trong thời gian hoạt động, từ 14h - 16h00’ mỗi ngày, khi tham gia chơi người chơi sẽ được:
    • Tăng 100% Lực Chiến nhận được sau mỗi trận đánh ghép