Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

NẠP CỦ NHẬN THƯỞNG 130% (16/06 - 18/06/2017)

Nạp Lần Đầu

Vật PhẩmSố LượngTính Chất
Trang Bị Tinh Nguyên Chương 1 300 Khóa
Túi Đạo Cụ Sử Thi Tự Chọn (7 ngày) 1 Khóa
Thẻ Tướng Truyền Thuyết 1 Khóa
Hộp Tinh Diệu (30 ngày) 3 Khóa
Chìa Sao (30 ngày) 1 Khóa
Túi Đá Quý 1 Khóa
Thảo Phạt Lệnh 5 Khóa
Thẻ Binh Sĩ 5 Khóa
Thẻ Quân Lương 5 Khóa
Thẻ Anh Hùng-Mê (Chuyên thuộc) 3 Khóa

Nạp 500 - 999 Củ

Vật PhẩmSố LượngTính Chất
150 Củ Khóa 150 Khóa
Tích Lũy Hoàn-Lục 5 Khóa
Chìa Sao (30 ngày) 1 Khóa
Thẻ Anh Hùng-Mê (Chuyên thuộc) 1 Khóa
Viêm Đế-Khiêu Chiến Lệnh 1 Khóa
Trương Giác-Khiêu Chiến Lệnh 3 Khóa
Quản Hợi-Khiêu Chiến Lệnh 5 Khóa
Đá Tinh Luyện-Tím 10 Khóa
Phiếu Giảm Giá Cửa Hàng 1 Khóa
Thảo Phạt Lệnh 2 Khóa

Nạp 1000 - 1999 Củ

Vật PhẩmSố LượngTính Chất
300 Củ Khóa 300 Khóa
Tích Lũy Hoàn-Lam 2 Khóa
Chìa Sao (30 ngày) 2 Khóa
Thẻ Anh Hùng-Mê (Chuyên thuộc) 2 Khóa
Lữ Bố-Khiêu Chiến Lệnh 1 Khóa
Đổng Trác-Khiêu Chiến Lệnh 3 Khóa
Hoa Hùng-Khiêu Chiến Lệnh 5 Khóa
Đá Tinh Luyện-Cam 5 Khóa
Đá May Mắn 1 Khóa
Thảo Phạt Lệnh 5 Khóa

Nạp 2000 - 4999 Củ

Vật PhẩmSố LượngTính Chất
600 Củ Khóa 600 Khóa
Tích Lũy Hoàn-Lam 3 Khóa
Chìa Trăng (30 ngày) 1 Khóa
Sổ Thẻ Hiếm 3 Khóa
Lữ Bố-Khiêu Chiến Lệnh 3 Khóa
Viêm Đế-Khiêu Chiến Lệnh 3 Khóa
Đá Tinh Luyện-Cam 10 Khóa
Thẻ Thủ Hộ 2 Khóa
Đá May Mắn 2 Khóa
Thảo Phạt Lệnh 10 Khóa

Nạp 5000 - 9999 Củ

Vật PhẩmSố LượngTính Chất
1500 Củ Khóa 1500 Khóa
Tích Lũy Hoàn-Lam 5 Khóa
Chìa Trăng (30 ngày) 2 Khóa
Sổ Thẻ Hiếm 5 Khóa
Lữ Bố-Khiêu Chiến Lệnh 5 Khóa
Viêm Đế-Khiêu Chiến Lệnh 5 Khóa
Đá Tinh Luyện-Vàng 5 Khóa
Thẻ Thủ Hộ 3 Khóa
Đá May Mắn 3 Khóa
Thảo Phạt Lệnh 20 Khóa

Nạp 10000 - 19999 Củ

Vật PhẩmSố LượngTính Chất
3000 Củ Khóa 3000 Khóa
Tích Lũy Hoàn-Tím 1 Khóa
Chìa Trăng (30 ngày) 3 Khóa
Thẻ Tướng Truyền Thuyết 1 Khóa
Tử Hoàng-Khiêu Chiến Lệnh 3 Khóa
Lữ Bố-Khiêu Chiến Lệnh 10 Khóa
Đá Tinh Luyện-Vàng 10 Khóa
Thẻ Thủ Hộ 5 Khóa
Đá May Mắn 5 Khóa
Thảo Phạt Lệnh 30 Khóa

Nạp 20000 - 39999 Củ

Vật PhẩmSố LượngTính Chất
6000 Củ Khóa 600 Khóa
Tích Lũy Hoàn-Tím 2 Khóa
Câu Hồn Thủy Tinh 1 Khóa
Chìa Trăng (30 ngày) 5 Khóa
Thẻ Tướng Truyền Thuyết 2 Khóa
Viên Thiệu Khiêu Chiến Lệnh 5 Khóa
Đá Tinh Luyện-Vàng 20 Khóa
Thẻ Thủ Hộ 10 Khóa
Đá May Mắn 10 Khóa
Thảo Phạt Lệnh 50 Khóa

Nạp 40000 - 999999 Củ

Vật PhẩmSố LượngTính Chất
12000 Củ Khóa 1200 Khóa
Tích Lũy Hoàn-Cam 1 Khóa
Câu Hồn Thủy Tinh 3 Khóa
Chìa Trăng (30 ngày) 10 Khóa
Thẻ Tướng Truyền Thuyết 5 Khóa
Viên Thiệu Khiêu Chiến Lệnh 10 Khóa
Đá Tinh Luyện-Vàng 40 Khóa
Thẻ Thủ Hộ 20 Khóa
Đá May Mắn 20 Khóa
Thảo Phạt Lệnh 100 Khóa