Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

HOẠT ĐỘNG CUỐI TUẦN

23/06/2017 – 29/06/2017

 • Đạt yêu cầu, phần thưởng sẽ tự động chuyển vào hành trang.
 • Mỗi tài khoản chỉ nhận thưởng một lần duy nhất.

Hoạt động 1: Tiêu Củ Mỗi Ngày Nhận Thưởng 23/06 - 29/06 (Áp dụng phiên bản 2D và 3D)

- Nội dung: Trong thời gian hoạt động, 0h00 – 23h59 mỗi ngày từ 23/06 – 29/06, tích lũy tiêu 1000 Củ thường (mua sắm trong Cửa Hàng) sẽ nhận được phần thưởng (Tiêu củ trong khu giao dịch không được tính)  

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Luyện Hóa Tinh Nguyên Vĩnh viễn 1 Khóa
2 Hộp Nguyệt Quang (30 ngày) 30 Ngày 5 Khóa
3 Chìa Trăng (30 ngày) 30 Ngày 2 Khóa
4 Giấy Gói Kẹo Đặc Biệt Vĩnh viễn 5 Khóa
5 Đá Tinh Luyện-Vàng Vĩnh viễn 5 Khóa
6 Đá May Mắn Vĩnh viễn 5 Khóa
7 Thẻ Thủ Hộ Vĩnh viễn 5 Khóa

Hoạt động 2: Đăng nhập nhận thưởng dành cho Tướng Quân cấp 28 (Tiên Nhân) trở lên từ 08h00 ngày 23/06 - 23h59 ngày 25/06 (Chỉ áp dụng phiên bản 3D)

- Nội dung: Trong thời gian hoạt động, khi đăng nhập lần đầu Tướng Quân cấp 28 (Tiên Nhân) trở lên sẽ được:

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1

Bong Bóng Vương Miện (1 ngày)

1 Ngày

1

Khóa

2

Luyện Hóa Tinh Nguyên

Vĩnh viễn

3

Khóa

3

Đá Tinh Luyện-Ám Kim

Vĩnh viễn

3

Khóa

4

Đá May Mắn

Vĩnh viễn

5

Khóa

5

Thẻ Thủ Hộ

Vĩnh viễn

5

Khóa

6

Thảo Phạt Lệnh

15 Ngày

20

Khóa

Hoạt động 3: Đăng nhập nhận thưởng mỗi ngày 08h00 - 23h59 từ 23/06 – 29/06 (Chỉ áp dụng phiên bản 3D)

- Nội dung: Trong thời gian hoạt động, khi đăng nhập lần đầu chơi người chơi sẽ được:

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1

Hộp Đá Tinh Luyện-Cam (7 ngày)

7 Ngày

1

Khóa

2

Đá May Mắn

Vĩnh viễn

2

Khóa

3

Thẻ Thủ Hộ

Vĩnh viễn

2

Khóa

4

Ngọc Thân Mật

Vĩnh viễn

3

Khóa

5

Thảo Phạt Lệnh

15 Ngày

5

Khóa

Hoạt động 4: Tích lũy Online 2 giờ mỗi ngày nhận thưởng 08h00 – 23h59 mỗi ngày từ 23/06 - 29/06 (Chỉ áp dụng phiên bản 3D)

- Nội dung: Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày tích lũy online 2 giờ (không cần liên tục) chơi người chơi sẽ được:

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1

Phiếu Giảm Giá Cửa Hàng

14 ngày

1

Khóa

2

Thẻ Anh Hùng-Mê (Chuyên thuộc)

Vĩnh viễn

1

Khóa

3

Bình Bạch Kim Cao Cấp (30 ngày)

30 Ngày

3

Khóa

4

Bạch Kim Chùy (30 ngày)

30 Ngày

1

Khóa

5

Luyện Hóa Tinh Nguyên

Vĩnh viễn

1

Khóa

6

Tăng Diệt Thủ Lĩnh

01 ngày

1

Khóa

Hoạt động 5: Hoàn thành bản đồ Quân Đoàn Xuất Chinh đạt số lần quy định nhận thưởng từ 10h00 23/06 – 22h00 ngày 29/06 (Chỉ áp dụng phiên bản 3D)  

 • 5 Trận:
STTTên ItemThời HạnSố LượngTính Chất
1

Đá Tinh Luyện-Vàng

Vĩnh viễn

3

Khóa

2

Thẻ Binh Sĩ

Vĩnh viễn

5

Khóa

 • 10 Trận:
STTTên ItemThời HạnSố LượngTính Chất
1

Trang Sách Phòng Cụ Thần

Vĩnh viễn

1

Khóa

2

Đá Tinh Luyện-Vàng

Vĩnh viễn

5

Khóa

3

Thẻ Binh Sĩ

Vĩnh viễn

10

Khóa

 • 20 Trận:
STTTên ItemThời HạnSố LượngTính Chất
1

Bồng Lai Nguyên Linh

Vĩnh viễn

1

Khóa

2

Luyện Hóa Tinh Nguyên

Vĩnh viễn

5

Khóa

3

Đá Tinh Luyện-Vàng

Vĩnh viễn

10

Khóa

4

Thẻ Binh Sĩ-Trung

Vĩnh viễn

5

Khóa

 

Hoạt động 6: Thắng 20 trận Đánh Ghép. 08h00 23/06 – 23h59 ngày 29/06 (Chỉ áp dụng phiên bản 3D)

 • Nội dung:Trong thời gian hoạt động, khi người chơi tích lũy Thắng 20 trận đánh ghép sẽ nhận được phần thưởng như sau: :
STTTên ItemThời HạnSố LượngTính Chất
1

100 Củ Khóa

14 Ngày

1

Khóa

2

Mảnh Hiệu Ứng Thi Đấu (30 ngày)

30 Ngày

15

Khóa

3

Cạnh Kỹ Chi Hồn (180 ngày)

180 Ngày

10

Khóa

Hoạt động 7: Tích lũy 100 Quân Công. 08h00 23/06 – 23h59 ngày 29/06 (Chỉ áp dụng phiên bản 3D)

 • Nội dung:Trong thời gian hoạt động, khi người chơi tích lũy tăng 100 Quân Công sẽ nhận được phần thưởng như sau: :
STTTên ItemThời HạnSố LượngTính Chất
1

100 Củ Khóa

14 Ngày

1

Khóa

2

Mảnh Hiệu Ứng Thi Đấu (30 ngày)

30 Ngày

15

Khóa

3

Cạnh Kỹ Chi Hồn (180 ngày)

180 Ngày

10

Khóa

Lưu ý: Mỗi nhân vật chỉ có thể nhận phần thưởng 1 lần duy nhất trong suốt thời gian của hoạt động.


 

Hoạt động 8: Tích lũy tăng Lực Chiến đạt yêu cầu nhận thưởng 08h00 23/06 – 23h59 ngày 29/06 (Chỉ áp dụng phiên bản 3D)

 • Tích lũy tăng 1000 Lực chiến sẽ nhận được:
STTTên ItemThời HạnSố LượngTính Chất
1 100 Củ Khóa 14 Ngày 1 Khóa
2 Cạnh Kỹ Chi Hồn (180 ngày) 180 Ngày 5 Khóa
 • Tích lũy tăng 2500 Lực chiến sẽ nhận được:
STTTên ItemThời HạnSố LượngTính Chất
1 200 Củ Khóa 14 Ngày 1 Khóa
2 Cạnh Kỹ Chi Hồn (180 ngày) 180 Ngày 5 Khóa
 • Tích lũy tăng 5000 Lực chiến sẽ nhận được:
STTTên ItemThời HạnSố LượngTính Chất
1 Chân*Xi Vưu Cự Chùy (Vĩnh Viễn) Vĩnh viễn 1 Khóa
2 Cạnh Kỹ Chi Hồn (180 ngày) 180 Ngày 15 Khóa

Cạnh Kỹ Chi Hồn có thể ghép những vật phẩm sau:

Hoạt động 9: Hoàn thành 5 lần bản đồ Đối Ấm Luận Anh Hùng nhận thưởng (Chỉ áp dụng phiên bản 3D)

 • Nội dung: Trong thời gian hoạt động, từ 08h00 23/06 – 23h59 ngày 25/06, khi người chơi hoàn thành 5 lần bản đồ Đối Ấm Luận Anh Hùng sẽ nhận được các phần thưởng sau:
SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Đá Tinh Luyện-Vàng Vĩnh viễn 3 Khóa
2 Đá May Mắn Vĩnh viễn 3 Khóa
3 Thẻ Thủ Hộ Vĩnh viễn 3 Khóa
4 Cạnh Kỹ Chi Hồn (180 ngày) 180 Ngày 1 Khóa

Hoạt động 10: Tăng điểm 08h00 23/06/2017 – 23h59 ngày 25/06/2017 (Chỉ áp dụng phiên bản 3D)

 • Nội dung: - Trong thời gian hoạt động, khi tham gia chơi người chơi sẽ được:
 • Tăng 100% Rớt Bảo sau mỗi trận đấu
 • Tăng 100% Điểm Tích Lũy sau mỗi trận đấu
 • Tăng 100% Điểm Kinh Nghiệm sau mỗi trận đấu
 • Tăng 100% Binh Sĩ sau mỗi trận đấu
 • Tăng 100% Quân Lương sau mỗi trận đấu

Hoạt động 11: Tăng điểm 08h00 26/06/2017 – 23h59 ngày 29/06/2017 (Chỉ áp dụng phiên bản 3D)

 • Nội dung:- Trong thời gian hoạt động, khi tham gia chơi người chơi sẽ được:
 • Tăng 50% Rớt Bảo sau mỗi trận đấu
 • Tăng 100% Điểm Tích Lũy sau mỗi trận đấu
 • Tăng 100% Điểm Kinh Nghiệm sau mỗi trận đấu
 • Tăng 100% Binh Sĩ sau mỗi trận đấu
 • Tăng 100% Quân Lương sau mỗi trận đấu

Hoạt động 12: Miễn phí lật thẻ (Chỉ áp dụng phiên bản 3D)

 • Nội dung:- Từ 8h00 ngày 23/06/2017 đến 23h59 ngày 29/06/2017, khi tham gia chơi tại bản đồ Quan Độ Chiến (10vs10) và Tam Quốc Chí (5vs5vs5) sẽ được miễn phí lật thẻ không tốn binh sĩ.

Hoạt động 13: Nhân đôi Lực Chiến 23/06/2017 – 29/06/2017 (Chỉ áp dụng phiên bản 3D)

 • Nội dung:- Trong thời gian hoạt động, từ 08h00 23/06/2017 – 23h59 ngày 29/06/2017, khi tham gia chơi người chơi sẽ được:
 • Tăng 100% Lực Chiến nhận được sau mỗi trận đánh ghép