Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

MUA SẮM NHẬN THƯỞNG VIP

00h00 ngày 16/06/2017 - 23h59 ngày 18/06/2017

Mốc Thưởng 1000

Vật PhẩmSố Lượng
Thẻ Anh Hùng-Mê (Chuyên thuộc) 1
Tích Lũy Hoàn-Lam 1
Đá Tinh Luyện-Cam 5
Đá May Mắn 5
Thẻ Thủ Hộ 5
Thẻ Binh Sĩ 3

Mốc Thưởng 2000

Vật PhẩmSố Lượng
Thẻ Anh Hùng-Mê (Chuyên thuộc) 2
Tích Lũy Hoàn-Lam 3
Đá Tinh Luyện-Vàng 5
Đá May Mắn 5
Thẻ Thủ Hộ 5
Thẻ Binh Sĩ 5
Luyện Hóa Tinh Nguyên 1

Mốc Thưởng 4000

Vật PhẩmSố Lượng
Thẻ Anh Hùng-Mê (Chuyên thuộc) 3
Tích Lũy Hoàn-Tím 1
Đá Tinh Luyện-Vàng 10
Đá May Mắn 10
Thẻ Thủ Hộ 10
Thẻ Binh Sĩ 10
Luyện Hóa Tinh Nguyên 2
Đá Toái Thần 1

Mốc Thưởng 10000

Vật PhẩmSố Lượng
Thẻ Tướng Truyền Thuyết 1
Tích Lũy Hoàn-Tím 3
Đá Tinh Luyện-Vàng 15
Đá May Mắn 15
Thẻ Thủ Hộ 15
Luyện Hóa Tinh Nguyên 3
Trang Bị Tinh Nguyên-Cao 1
Trang Sách Phòng Cụ Thần 5
Đá Toái Thần 3

Mốc Thưởng 20000

Vật PhẩmSố Lượng
Tích Lũy Hoàn-Cam 1
Đá Tinh Luyện-Ám Kim 10
Đá May Mắn 20
Thẻ Thủ Hộ 20
Luyện Hóa Tinh Nguyên 5
Trang Bị Tinh Nguyên-Cao 5
Trang Sách Phòng Cụ Thần 5
Đá Toái Thần 5
Bồng Lai Nguyên Linh 1
Rương Chọn Nguyên Liệu Ám Kim (7 ngày) 1

Lưu Ý:

- Mỗi khi mua vật phẩm từ Shop Củ Hành sẽ được tích lũy điểm tiêu phí cửa hàng. 1 điểm tiêu phí cửa hàng = 1 Củ. Tích lũy đủ số điểm sẽ nhận được các phần quà theo mốc:
+ Từ 1000 đến 1999 Củ: Nhận phần thưởng mốc 1000,
+ Từ 2000 đến 3999 Củ: Nhận phần thưởng mốc 2000, 1000
+ Từ 4000 đến 9999 Củ: Nhận phần thưởng mốc 4000, 2000, 1000
+ Từ 10000 đến 19999 Củ: Nhận phần thưởng mốc 10000, 4000, 2000, 1000
+ Từ 20000 Củ trở lên: Nhận phần thưởng mốc 20000, 10000, 4000, 2000, 1000
- Một mốc phần thưởng chỉ được nhận 1 lần.
- Điểm Mua Sắm Cửa Hàng cao hơn nhiều mốc sẽ nhận được toàn bộ phần thưởng các mốc đó.
- Sau thời gian hoạt động Điểm Mua Sắm Cửa Hàng sẽ reset về 0
- Điểm Mua Sắm Cửa Hàng có thể cộng dồn