Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

HOẠT ĐỘNG 999 MỪNG BIG UPDATE 3D!

Chú ý:

  • Bắt đầu: 10h00’ ngày 14/10/2015
  • Kết thúc: 23h59’ ngày 18/10/2015
  • Đối tượng tham gia: Nhân vật cấp độ 2 trở lên mới được phép tham gia.
  • Đạt yêu cầu, phần thưởng sẽ tự động chuyển vào hành trang.
  • Mỗi tài khoản chỉ nhận thưởng một lần duy nhất.

Hoạt động 1: Đăng nhập nhận thưởng

- Thời gian diễn ra: 10h00 – 23h59’ ngày 14/10/2015

- Nội dung: Trong thời gian hoạt động, khi đăng nhập lần đầu chơi người chơi sẽ được.

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Tích Lũy Hoàn-Tím Vĩnh viễn 1 Khóa
2 Thảo Phạt Lệnh 15 Ngày 1 Khóa
3 Ngọc Thân Mật Vĩnh viễn 3 Khóa
4 Túi Đá Quý Vĩnh viễn 1 Khóa
5 Đá May Mắn Vĩnh viễn 1 Khóa

Hoạt động 2: Tích Lũy 09 giờ online

- Thời gian diễn ra: 10h00 ngày 14/10 đến 23h59 ngày 18/10/2015

- Nội dung: Trong thời gian hoạt động, khi người chơi tích lũy 09 giờ online sẽ nhận được các phần thưởng sau. Tích lũy thời gian online không cần liên tục.

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Phiếu Giảm Giá Cửa Hàng 14 Ngày 1 Khóa
2 Bình Châu Báu Thi Đấu (30 ngày) 30 Ngày 10 Khóa
3 Bình Châu Báu Bạch Kim (30 ngày) 30 Ngày 10 Khóa
4 Rương Hoàn Trả Tiền Bối 1 Lv1 60 Ngày 1 Khóa
5 Thẻ Anh Hùng-Mê (Chuyên thuộc) Vĩnh Viễn 1 Khóa
6 1-888 Củ Khóa 07 Ngày 1 Khóa
7 Ngọc Thân Mật Vĩnh viễn 3 Khóa
8 Lữ Linh Khởi Thân Mật +10 07 Ngày 3 Khóa
9 Hoàng Kim Chùy (30 ngày) 30 Ngày 1 Khóa
10 Đoạn Nham Dung Thạch (Sức) (30 ngày) 30 Ngày 1 Khóa

*Rương Hoàn Trả Tiền Bối 1 Lv1: Phần thưởng dành cho người chơi cũ (Sử dụng Chìa Khóa Phúc Lợi trong hoạt động Đăng Nhập 7 Ngày để mở)

Hoạt động 3: Tích Lũy 19.999 Điểm Tích Lũy

- Thời gian diễn ra:10h00 ngày 14/10 đến 23h59 ngày 18/10/2015

- Nội dung: Trong thời gian hoạt động, khi người chơi hoàn thành tích lũy 19.999 Điểm Tích Lũy sẽ nhận được phần thưởng sau.

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Kính Phóng To-Siêu (3 ngày) 03 Ngày 1 Khóa
2 Thẻ Chiến Quỷ Lữ Bố (3 ngày) 03 Ngày 1 Khóa
3 Tăng Diệt Thủ Lĩnh 01 Ngày 1 Khóa
4 Bùa May Mắn Lục (7 ngày) 7 Ngày 1 Khóa

Hoạt động 4: Tích Lũy 09 trận Thắng

- Thời gian diễn ra: 10h00 ngày 14/10 đến 23h59 ngày 18/10/2015

- Nội dung: Trong thời gian hoạt động, khi người chơi hoàn thành tích lũy 09 trận thắng sẽ nhận được các phần thưởng sau:

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Thẻ Quân Lương Vĩnh Viễn 1 Khóa
2 Thẻ Tích Lũy x3 (10 bàn) Vĩnh viễn 1 Khóa
3 Giảm Chạy Trốn (3 ngày) 03 Ngày 1 Khóa
4 Dung Nham Tinh Linh (Bài) (30 ngày) 30 Ngày 1 Khóa

Hoạt động 5: Tích lũy 09 lần vượt ải

- Thời gian diễn ra: 10h00 ngày 14/10 đến 23h59 ngày 18/10/2015

- Nội dung: Trong thời gian hoạt động, khi người chơi hoàn thành tích lũy 09 lần vượt ải sẽ nhận được các phần thưởng sau:

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Thẻ Binh Sĩ Vĩnh Viễn 1 Khóa
2 Thẻ Kinh Nghiệm x3 (10 bàn) Vĩnh viễn 1 Khóa
3 Giảm Chiến Bại (3 ngày) 03 Ngày 1 Khóa
4 Ngọn Lửa Cháy Thành (Đài) (30 ngày) 30 Ngày 1 Khóa

Hoạt động 6: Tích Lũy đạt danh hiệu Đệ Nhất Anh Hùng 09 lần

- Thời gian diễn ra: 10h00 ngày 14/10 đến 23h59 ngày 18/10/2015.

- Nội dung: Trong thời gian hoạt động, khi người chơi tích lũy được 09 lần đạt danh hiệu Đệ Nhất Anh Hùng sẽ nhận được các phần thưởng như sau:

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Kính Phóng To-Siêu (3 ngày) 03 Ngày 1 Khóa
2 Túi Đá Quý Vĩnh viễn 1 Khóa
3 Túi Quà Chí Tôn Vĩnh Viễn 1 Khóa
4 Độ Thân Mật Mê Hồn Vĩnh Viễn 3 Khóa

Hoạt động 7: Đánh Ghép thắng 09 lần

- Thời gian diễn ra: 10h00 ngày 14/10 đến 23h59 ngày 18/10/2015.

- Nội dung: Trong thời gian hoạt động, khi người chơi tích lũy được 09 lần Thắng đánh ghép sẽ nhận được các phần thưởng như sau.

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Kính Phóng To-Siêu (3 ngày) 03 Ngày 1 Khóa
2 Thẻ Quỷ Đế Vĩnh Viễn 1 Khóa
3 Sổ Thẻ Hiếm 07 Ngày 1 Khóa
4 Túi Đá Quý Vĩnh viễn 1 Khóa
5 Hoàng Kim Chùy (30 ngày) 30 Ngày 1 Khóa
6 Hoàng Trung Thân Mật +10 07 Ngày 3 Khóa
7 Quà Chọn Quan Ấn (7 ngày) 07 Ngày 1 Khóa
8 Lôi Chú*Kim Quang Trượng (+10) (7 ngày) 07 Ngày 1 Khóa

Hoạt động 8: Tích lũy 09 lần đạt cấp S bản đồ thi đấu

- Thời gian diễn ra: 10h00 ngày 14/10 đến 23h59 ngày 18/10/2015.

- Nội dung:Trong thời gian hoạt động, khi người chơi tích lũy được 09 lần đạt cấp S trong các bản đồ đấu trường sẽ nhận được các phần thưởng như sau.

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Túi Chọn Vũ Khí Băng Tuyết (15 ngày) 15 Ngày 1 Khóa
2 Đổng Quân*Hắc Ám Giáp (+10) (7 ngày) 07 Ngày 1 Khóa
3 Đổng Quân*Dị Ma Thủ (+10) (7 ngày) 07 Ngày 1 Khóa
4 Đổng Quân*Dị Ma Chiến Ngoa (+10) (7 ngày) 07 Ngày 1 Khóa
5 Đổng Quân*Dị Ma Yêu Triền (+10) (7 ngày) 07 Ngày 1 Khóa
6 Đổng Quân*Mỹ Nhân Liên (+10)(7 ngày) 07 Ngày 1 Khóa
7 Đổng Quân*Mãnh Tướng Hồn(+10)(7 ngày) 07 Ngày 1 Khóa

Hoạt động 9: Tích lũy 09 lần thắng Thánh Móc Đại Chiến (Chỉ áp dụng phiên bản 3D).

- Thời gian diễn ra: 10h00 ngày 14/10 đến 23h59 ngày 18/10/2015.

- Nội dung:Trong thời gian hoạt động, khi người chơi tích lũy được 09 lần thắng Thánh Móc Đại Chiến sẽ nhận được các phần thưởng như sau.

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Thảo Phạt Lệnh 15 Ngày 1 Khóa
2 Ngọc Thân Mật Vĩnh viễn 3 Khóa
3 Đổng Trác Thân Mật +10 07 Ngày 3 Khóa
4 Cóc Thần Phong Ba (7 ngày) 07 Ngày 1 Khóa

Hoạt động 10: Tích lũy 09 lần thắng Hoa Dung Chiến 7vs7 (Chỉ áp dụng phiên bản 3D).

- Thời gian diễn ra: 10h00 ngày 14/10 đến 23h59 ngày 18/10/2015.

- Nội dung:Trong thời gian hoạt động, khi người chơi tích lũy được 09 lần thắng Hoa Dung Chiến 7vs7 sẽ nhận được các phần thưởng như sau.

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Thảo Phạt Lệnh 15 Ngày 1 Khóa
2 Ngọc Thân Mật Vĩnh viễn 3 Khóa
3 Điêu Thuyền Thân Mật +10 07 Ngày 3 Khóa
4 Hỏa*Dung Nham Dực (7 ngày) 07 Ngày 1 Khóa

Hoạt động 11: Tích lũy 09 lần thắng Củ Hành IMBA 10vs10 (Chỉ áp dụng phiên bản 3D).

- Thời gian diễn ra: 10h00 ngày 14/10 đến 23h59 ngày 18/10/2015.

- Nội dung:Trong thời gian hoạt động, khi người chơi tích lũy được 09 lần thắng Củ Hành IMBA 10vs10 sẽ nhận được các phần thưởng như sau.

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Thảo Phạt Lệnh 15 Ngày 1 Khóa
2 Ngọc Thân Mật Vĩnh viễn 3 Khóa
3 Lữ Bố Thân Mật +10 07 Ngày 3 Khóa
4 Dục Hỏa Cuồng Sư (7 ngày) 07 Ngày 1 Khóa

Hoạt động 12: Tích lũy Tự Hủy Quái 49 lần (Chỉ áp dụng phiên bản 3D).

- Thời gian diễn ra: 10h00 ngày 14/10 đến 23h59 ngày 18/10/2015.

- Nội dung:Trong thời gian hoạt động, khi người chơi tham gia bản đồ Củ Hành IMBA tích lũy Tự Hủy Quái 49 lần sẽ nhận được các phần thưởng như sau.

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Túi Đá Quý Vĩnh Viễn 1 Khóa
2 Tích Lũy Hoàn-Lam Vĩnh Viễn 1 Khóa
3 Hấp Dẫn Đơn-Lam Vĩnh Viễn 1 Khóa
4 Độ Thân Mật Mê Hồn Vĩnh Viễn 3 Khóa

Hoạt động 13: Tích lũy Diệt Quái 499 lần (Chỉ áp dụng phiên bản 3D).

- Thời gian diễn ra: 10h00 ngày 14/10 đến 23h59 ngày 18/10/2015.

- Nội dung:Trong thời gian hoạt động, khi người chơi tham gia bản đồ Củ Hành IMBA tích lũy tiêu diệt quái 499 lần sẽ nhận được các phần thưởng như sau.

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Túi Đá Quý Vĩnh Viễn 1 Khóa
2 Tích Lũy Hoàn-Lam Vĩnh Viễn 1 Khóa
3 Hấp Dẫn Đơn-Lam Vĩnh Viễn 1 Khóa
4 Độ Thân Mật Mê Hồn Vĩnh Viễn 3 Khóa

Hoạt động 14: Tích lũy Phá Trụ 9 Lần (Chỉ áp dụng phiên bản 3D).

- Thời gian diễn ra: 10h00 ngày 14/10 đến 23h59 ngày 18/10/2015.

- Nội dung:Trong thời gian hoạt động, khi người chơi tham gia bản đồ Củ Hành IMBA tích lũy Phá Trụ 9 Lần sẽ nhận được các phần thưởng như sau.

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Túi Đá Quý Vĩnh Viễn 1 Khóa
2 Tích Lũy Hoàn-Lam Vĩnh Viễn 1 Khóa
3 Hấp Dẫn Đơn-Lam Vĩnh Viễn 1 Khóa
4 Độ Thân Mật Mê Hồn Vĩnh Viễn 3 Khóa

Hoạt động 15: Tích lũy Tiền Vàng 99.999 (Chỉ áp dụng phiên bản 3D).

- Thời gian diễn ra: 10h00 ngày 14/10 đến 23h59 ngày 18/10/2015.

- Nội dung:Trong thời gian hoạt động, khi người chơi tham gia bản đồ Củ Hành IMBA tích lũy Tiền Vàng 99.999 sẽ nhận được các phần thưởng như sau.

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Túi Đá Quý Vĩnh Viễn 1 Khóa
2 Tích Lũy Hoàn-Lam Vĩnh Viễn 1 Khóa
3 Hấp Dẫn Đơn-Lam Vĩnh Viễn 1 Khóa
4 Độ Thân Mật Mê Hồn Vĩnh Viễn 3 Khóa

Hoạt động 16: Tích lũy đạt trợ công 49 lần (Chỉ áp dụng phiên bản 3D).

- Thời gian diễn ra: 10h00 ngày 14/10 đến 23h59 ngày 18/10/2015.

- Nội dung:Trong thời gian hoạt động, khi người chơi tham gia bản đồ Củ Hành IMBA tích lũy đạt trợ công 49 lần sẽ nhận được các phần thưởng như sau.

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Túi Đá Quý Vĩnh Viễn 1 Khóa
2 Tích Lũy Hoàn-Lam Vĩnh Viễn 1 Khóa
3 Hấp Dẫn Đơn-Lam Vĩnh Viễn 1 Khóa
4 Độ Thân Mật Mê Hồn Vĩnh Viễn 3 Khóa

Hoạt động 17: Tích lũy 09 lần thắng Khiêu Chiến Boss Viêm Đế

- Thời gian diễn ra: 10h00 ngày 14/10 đến 23h59 ngày 18/10/2015.

- Nội dung:Trong thời gian hoạt động, khi người chơi tích lũy 09 lần thắng Khiêu Chiến Boss Viêm Đế sẽ nhận được các phần thưởng như sau.

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Trang Bị Tinh Nguyên Chương 1 Vĩnh viễn 3 Khóa
2 Thẻ Kinh Nghiệm x3 (10 bàn) Vĩnh viễn 1 Khóa
3 Hấp Dẫn Đơn-Lam Vĩnh viễn 1 Khóa
4 Yêu Hồ Đồ Ma Lệnh (1 ngày) 01 ngày 1 Khóa

Hoạt động 18: Tích lũy 09 lần thắng Khiêu Chiến Boss Lữ Bố.

- Thời gian diễn ra: 10h00 ngày 14/10 đến 23h59 ngày 18/10/2015.

- Nội dung:Trong thời gian hoạt động, khi người chơi tích lũy 09 lần thắng Khiêu Chiến Boss Lữ Bố sẽ nhận được các phần thưởng như sau.

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Trang Bị Tinh Nguyên Chương 2 Vĩnh viễn 3 Khóa
2 Thẻ Tích Lũy x3 (10 bàn) Vĩnh viễn 1 Khóa
3 Kinh Nghiệm Hoàn-Tím Vĩnh viễn 1 Khóa
4 Hán Lăng-Khiêu Chiến Lệnh (1 ngày) 01 ngày 1 Khóa

Hoạt động 19: Tăng điểm từ 10h00 ngày 14/10 đến 23h59 ngày 18/10/2015

  • Thời gian tăng điểm:
    • Từ 10h00 ngày 14/10/2015 đến 23h59 ngày 18/10/2015
  • Trong thời gian hoạt động, khi tham gia chơi người chơi sẽ được:
 Hoạt động Tích LũyKinh NghiệmBinh SĩQuân LươngXác suất rớt bảo
+100%
(X2 so với bình thường)
+100%
(X2 so với bình thường)
+100%
(X2 so với bình thường)
+100%
(X2 so với bình thường)
+100%
(X2 so với bình thường)

Hướng dẫn tham gia hoạt động 999

Để tham gia hoạt động, quý Tướng Quân chọn Nhiệm Vụ -> Hoạt Động Ngày -> Phúc Lợi