Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

THU THẬP CẦN CÂU BẠC

Thời gian sự kiện

 • Bắt đầu: 06:00 ngày 28/03/2016
 • Kết thúc: 23:59 ngày 28/04/2016
 • Đối tượng tham gia: Nhân vật 3Q Củ Hành từ cấp 2 trở lên.

Nguyên liệu sự kiện

Vật phẩmGhi chú
3Q Củ Hành
Cần Câu Bạc
 • Nguồn gốc nhận được từ:
  • Túi Sự Kiện Tháng 4-Lớn.
  • Túi Sự Kiện Tháng 4 -Nhỏ.
  • Mua tại Cửa Hàng giá 2 Củ
 • Công dụng: Sử dụng kết hợp Mồi Câu Bạc từ Cửa hàng nhận được Cá Chép Bạc và nhận được quà tặng hấp dẫn.
 • Tính chất: Không Khóa, xếp chồng 5000 cái, có thể phân giải, có thể hủy. Phẩm chất Tím.
3Q Củ Hành
Cá Chẽm
 • Nguồn gốc: Quà 400 Cần Câu Bạc 1.
 • Công dụng: Sử dụng kết hợp với 400 Cần Câu Bạc nhận được Quà 400 Cần Câu Bạc 2
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy, Phẩm chất : Tím. Hạn dùng 30 ngày.

Phần thưởng khi tiêu hao 400 Cần Câu Bạc

Chắc chắn nhận được
3Q Củ Hành
Quà 400 Cần Câu Bạc 1*1
(30 ngày, khóa)

Mở Quà 400 Cần Câu Bạc 1 mặc định nhận được

Nhận được tất cả phần thưởng bên dưới
3Q Củ Hành
Tích Lũy Hoàn-Lục*7
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Cá Chẽm*1
(30 Ngày, Khóa)
3Q Củ Hành
Quỷ Diện Bộ Hành Giả (7 ngày)*1
(7 ngày, khóa)
3Q Củ Hành
Chuồn Chuồn Hồng Nhật (7 ngày)*1
(7 ngày, khóa)

Phần thưởng khi tiêu hao 400 Cần Câu Bạc + 1 Cá Chẽm nhận được

Chắc chắn nhận được
3Q Củ Hành
Quà 400 Cần Câu Bạc 2*1
(30 ngày, khóa)

Mở Quà 400 Cần Câu Bạc 2 mặc định nhận được

Nhận được tất cả phần thưởng bên dưới
3Q Củ Hành
Tích Lũy Hoàn-Lục*15
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Cá Trê*1
(30 Ngày, Khóa)
3Q Củ Hành
Quán Tài Đồng Tượng (7 ngày)*1
(7 ngày, khóa)
3Q Củ Hành
Phi Hồng Vũ (7 ngày)*1
(7 ngày, khóa)