Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

HOẠT ĐỘNG 3: HOA HỒNG TRẮNG

Thời gian và đối tượng tham gia

  • Bắt đầu: 6h00 ngày 28/02/2014.
  • Kết thúc: 23h59 ngày 27/03/2014.
  • Đối tượng: Tất cả người chơi 3Q Củ Hành.

Cách thức tham gia

- Bước 1: Thu thập Hoa Hồng Trắng.

- Bước 2: Mua Giấy Gói Hoa Thường.

- Bước 3: Nhận thưởng theo công thức bên dưới:

Công thức nhận thưởng
1 Hoa Hồng Trắng + 1 Giấy Gói Hoa Thường = Phần thưởng

Nguồn gốc vật phẩm

SttVật phẩmMinh họaNguồn gốcGhi chú
1 Giỏ Hoa-Lớn  

- Đạt cấp B trở lên khi tham gia gia Bản đồ Đấu Trường (Tam Quốc Vô Song, Tam Quốc Chí, Quan Độ 10vs10, Thi Đấu Với Máy 5vs5), Chiến Trường (Đại Loạn Chiến), Bản đồ Vượt Ải (Tào Tháo Lưu Vong, Trần Lưu Khởi Binh, Hổ Lao Quan Chiến, Hạ Phì Chiến), Khiêu Chiến BOSS (Quản Hợi, Trương Giác, Viêm Đế, Hoa Hùng, Đổng Trác, Lữ Bố, Nghiêm Bạch Hổ) nhận được Giỏ Hoa-Lớn.

- Mở Giỏ Hoa-Lớn nhận được 2 Hoa Hồng Vàng, 2 Hoa Hồng Trắng và 2 Bao Củ Hành Giải Đấu3 Tỷ.

Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất: Tím
2 Giỏ Hoa-Nhỏ  

- Đạt cấp B trở lên khi treo máy Bản đồ Vượt Ải (Chiến Hoàng Cân, Hoàng Cân Xâm Lược) sẽ nhận được Giỏ Hoa-Nhỏ.

- Mở Giỏ Hoa-Nhỏ nhận được 1 Hoa Hồng Vàng, 1 Hoa Hồng Trắng và 1 Bao Củ Hành Giải Đấu3 Tỷ.

Không Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất: Tím
3 Hoa Hồng Trắng  

- Có từ Giỏ Hoa-Lớn, Giỏ Hoa-Nhỏ

 

- Mua từ Củ Hành Shop giá 2 Củ.

Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất : Tím
4 Giấy Gói Hoa Thường  

- Mua từ Củ Hành Shop giá 4 Củ.

- Nhận từ Nhiệm Vụ Ngày Lễ, nhận 10 cái/ngày.

Không Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất: Tím
5 Hộp Trang Điểm  

- Nhận được khi tham gia hoạt động Hoa Hồng Trắng.

Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất: Tím

(*) Tất cả các nguyên liệu đều có hạn sử dụng trong 30 ngày.

(**) Sau 6h00 ngày 28/3/2014 sẽ không thể sử dụng Giấy Gói Hoa Thường  kết hợp với Hoa Hồng Trắng để nhận thưởng.

Phần thưởng

Phần thưởng chắc chắn nhận được
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Hộp Trang Điểm   1 30 ngày Khóa
Phần thưởng ngẫu nhiên
Ngẫu nhiên nhận một trong số các phần thưởng có trong danh sách
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Kim Ngọc Mãn Đường (30 ngày)   1 30 ngày Khóa
2 Viêm Ma Vũ (30 ngày)   1 30 ngày Khóa
3 Thú Ảo (30 ngày)   1 30 ngày Khóa
4 Cúc Hoa Tiên Tử (Sức) (30 ngày)   1 30 ngày Khóa
5 Phiếu Giảm Giá Cửa Hàng 1 - Khóa
6 Cúc Hoa Tiên Tử (Bài) (30 ngày)   1 30 ngày Khóa
7 Cúc Hoa Tiên Tử (Đài) (30 ngày)   1 30 ngày Khóa
8 Quản Hợi Khiêu Chiến Lệnh 1 Mặc định Khóa
9 Đá Tinh Luyện-Lam   1 Mặc định Khóa
10 Loa Nhỏ- Vàng 1 Mặc định Khóa
11 Kính Phóng To-Siêu (3 ngày) 1 Mặc định Khóa
12 Kính Thu Nhỏ (3 ngày) 1 Mặc định Khóa
13 Đá Tinh Luyện-Lục 1 Mặc định Khóa
14 Hội viên VIP (3 ngày) 1 Mặc định Khóa
15 Bình Lam   1 Mặc định Khóa
16 Hoa Tươi   1 Mặc định Khóa
17 Thẻ Tích Lũy x 2 ( 10 bàn ) 1 Mặc định Khóa
18 Thẻ Kinh Nghiệm x2 (10 bàn) 1 Mặc định Khóa
19 Đá Tinh Luyện-Trắng 1 Mặc định Khóa
20 Thẻ Binh Pháp Đại Thẩm 1 Mặc định Khóa
21 Thẻ Long Nhi 1 Mặc định Khóa
22 Bình Lục   1 Mặc định Khóa
23 Cành Tùng 1 Mặc định Khóa
24 Da Nhẹ 1 Mặc định Khóa
25 Ngân Khoáng Thạch 1 Mặc định Khóa
26 Đồng Khoáng Thạch 1 Mặc định Khóa
27 Cành Liễu 1 Mặc định Khóa
28 Da Nhỏ 1 Mặc định Khóa
29 Kinh Nghiệm Hoàn-Trắng 1 Mặc định Khóa
30 Trứng Gà   1 Mặc định Khóa
31 Thẻ Nguyên Bảo 1 Mặc định Khóa
Phần thưởng tiêu hao 270 Hộp Trang Điểm

Người chơi vào nhiệm vụ Ngày Lễ, chọ tiêu hao 270 Hộp Trang Điểm sẽ nhận được 1 Hoa Sen. Chỉ đổi 01 lần duy nhất.

SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Hoa Sen   1 30 ngày Khóa