Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

HOẠT ĐỘNG 1: HOA HỒNG VÀNG

Thời gian và đối tượng tham gia

  • Bắt đầu: 6h00 ngày 28/02/2014.
  • Kết thúc: 23h59 ngày 27/03/2014.
  • Đối tượng: Tất cả người chơi 3Q Củ Hành.

Cách thức tham gia

- Bước 1: Thu thập Hoa Hồng Vàng.

- Bước 2: Mua Giấy Gói Hoa Đặc Biệt

- Bước 3: Nhận thưởng theo công thức bên dưới:

Công thức nhận thưởng
1 Hoa Hồng Vàng + 1 Giấy Gói Hoa Đặc Biệt= Phần thưởng

Nguồn gốc vật phẩm

SttVật phẩmMinh họaNguồn gốcGhi chú
1 Giỏ Hoa-Lớn  

- Đạt cấp B trở lên khi tham gia Bản đồ Đấu Trường (Tam Quốc Vô Song, Tam Quốc Chí, Quan Độ 10vs10, Thi Đấu Với Máy 5vs5), Chiến Trường (Đại Loạn Chiến), Bản đồ Vượt Ải (Tào Tháo Lưu Vong, Trần Lưu Khởi Binh, Hổ Lao Quan Chiến, Hạ Phì Chiến), Khiêu Chiến BOSS (Quản Hợi, Trương Giác, Viêm Đế, Hoa Hùng, Đổng Trác, Lữ Bố, Nghiêm Bạch Hổ) nhận được Giỏ Hoa-Lớn.

- Mở Giỏ Hoa-Lớn nhận được 2 Hoa Hồng Vàng, 2 Hoa Hồng Trắng và 2 Bao Củ Hành Giải Đấu3 Tỷ.

Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất: Tím
2 Giỏ Hoa-Nhỏ  

- Đạt cấp B trở lên khi treo máy Bản đồ Vượt Ải (Chiến Hoàng Cân, Hoàng Cân Xâm Lược) sẽ nhận được Giỏ Hoa-Nhỏ.

- Mở Giỏ Hoa-Nhỏ nhận được 1 Hoa Hồng Vàng, 1 Hoa Hồng Trắng và 1 Bao Củ Hành Giải Đấu3 Tỷ.

Không Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất: Tím
3 Hoa Hồng Vàng  

- Có từ Giỏ Hoa-Lớn, Giỏ Hoa-Nhỏ

 

- Mua từ Củ Hành Shop giá 2 Củ.

Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất : Tím
4 Giấy Gói Hoa Đặc Biệt  

- Mua từ Củ Hành Shop giá 20 Củ.

Không Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất: Tím
5 Thiệp Mừng 8/3  

- Nhận được khi tham gia hoạt động Hoa Hồng Vàng.

Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất: Tím

(*) Tất cả các nguyên liệu đều có hạn sử dụng trong 30 ngày.

(**) Sau 6h00 ngày 28/3/2014 sẽ không thể sử dụng Giấy Gói Hoa Đặc Biệt kết hợp với Hoa Hồng Vàng để nhận thưởng.

Phần thưởng

Phần thưởng 100% nhận được
Người chơi nhận tất cả phần thưởng bên dưới
SttVật phẩmMinh họaSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Tích Lũy Hoàn-Trắng 01 Mặc định Vật phẩm khóa
2 Thiệp Mừng 8-3   01 30 ngày Vật phẩm khóa
Phần thưởng ngẫu nhiên
Ngẫu nhiên nhận một trong số các phần thưởng
SttVật phẩmMinh họaSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Túi Trang Phục Đổng Quân 1 Vĩnh viễn Không khóa
2 Chân Viêm*Hỷ Khí Dương Dương (vĩnh viễn)    1  Mặc định  Không khóa
3 Chân Viêm*Kim Ngọc Mãn Đường (Vĩnh viễn)    1  Mặc định  Không khóa
4 Chân Viêm*Cát Tường Như Ý (Vĩnh viễn)    1  Mặc định  Không khóa
5 Chân Viêm*Ngũ Phúc Lâm Môn (Vĩnh viễn)    1  Mặc định  Không khóa
6 Chân Viêm*Niên Thú Trảo (Vĩnh viễn)    1  Mặc định  Không khóa
7 Sách Tạo Thái Thú Cẩm Y    1  Mặc định  Không khóa
8 Sách Tạo Thái Thú Thủ    1  Mặc định  Không khóa
9 Sách Tạo Thái Thú Chiến Ngoa    1  Mặc định  Không khóa
10 Sách Tạo Thái Thú Đai    1  Mặc định  Không khóa
11 Sách Tạo Nhẫn Thái Thú    1  Mặc định  Không khóa
12 Sách Tạo Thái Thú Liên    1  Mặc định  Không khóa
13 Long Ảnh Kiếm*Bá Long Thuẫn (Vĩnh viễn)    1  Vĩnh viễn  Không khóa
14 Túi Gấm Tình Nhân   1 Vĩnh viễn Không Khóa
15 Túi Thượng Cổ 1 Vĩnh viễn Không Khóa
16 Điêu Thuyền Quan Ấn (Vĩnh viễn) Vĩnh viễn Không Khóa
17 Lôi Đình Nộ (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
18 Long Ngâm Phủ*Long Lân Thuẫn (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
19 Lôi Quang Kích (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
20 Viêm Long Cốt Cung (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
21 Bí Ảnh*Không Thiểm (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
22 Bạch Kim Chùy (7 ngày)    1 Vĩnh viễn Khóa
23 Tích Lũy Hoàn-Tím 1 Mặc định Không Khóa
24 Thẻ Kho Báu Quần Hùng   1 Mặc định Khóa
25 Thẻ Kho Báu Lữ Bố 1 Mặc định Khóa
26 Bao Củ Hành-Hoàng Kim 1   1 Mặc định Khóa
27 Hấp Dẫn Đơn-Tím 1 Vĩnh viễn Không Khóa
28 Hộp Băng Tuyết Bảo Đồ    1  Mặc định  Khóa
29 Đá Tinh Luyện-Vàng 1 Mặc định Không Khóa
30 Thẻ Bảo Tàng Quân Đổng Trác 1 Mặc định Khóa
31 Nghiêm Bạch Hổ-Khiêu Chiến Lệnh 1 Mặc định Không khóa
32 Hội Viên VIP (30 ngày) 1 Mặc định Không Khóa
33 Hoàng Kim Chùy (7 ngày)    1 Mặc định Không Khóa
34 Đá tinh luyện-Cam 1 Mặc định Không Khóa
35 Lữ Bố-Khiêu Chiến Lệnh 1 Mặc định Không Khóa
36 Trang Sách Vũ Khí Truyền Thuyết   1 Mặc định Không Khóa
37 Túi Gấm Băng Tuyết Thán Đồ   1 Mặc định Khóa
38 Điêu Thuyền Quan Ấn (7 ngày)   1 Mặc định Không Khóa
39 Tích Lũy Hoàn-Lam 1 Mặc định Không Khóa
40 Đổng Trác-Khiêu Chiến Lệnh 1 Mặc định Không Khóa
41 Túi Gấm Kim 1 Mặc định Khóa
42 Loa nhỏ-Đỏ 1 Mặc định Khóa
43 Túi Bách Bảo 1 Mặc định Khóa
44 Thẻ Kho Báu Viêm Đế 1 Mặc định Khóa
45 Bao Củ Hành-Cam 1 1 Mặc định Khóa
46 Bao Củ Hành-Cam 2 1 Mặc định Khóa
47 Bao Củ Hành-Cam 3 1 Mặc định Khóa
48 Bao Củ Hành-Cam 4 1 Mặc định Khóa
49 Bao Củ Hành-Cam 5 1 Mặc định Khóa
50 Đá May Mắn 1 Mặc định Không Khóa
51 Thẻ Thủ Hộ 1 Mặc định Không Khóa
52 Thẻ tích lũy x 2,5 (10 trận) 1 Mặc định Khóa
53 Hoa Hùng-Khiêu Chiến Lệnh 1 Mặc định Không Khóa
54 Đá tinh luyện-Tím 1 Mặc định Không Khóa
55 Kính Phóng To-Siêu 1 Mặc định Không khóa
56 Phiếu Giảm Giá Cửa Hàng 1 Mặc định Khóa
57 Viêm Đế-Khiêu Chiến Lệnh 1 Mặc định Không Khóa
58 Hấp Dẫn Đơn-Lam 1 Vĩnh viễn Không Khóa
59 Trương Giác-Khiêu Chiến Lệnh 1 Mặc định Không Khóa
60 Tích Lũy Hoàn-Lục   1 Mặc định Không Khóa
61 Quản Hợi Khiêu Chiến Lệnh 1 Mặc định Không Khóa
62 Thẻ kinh nghiệm x2 (10 trận) 1 Mặc định Khóa
63 Binh Sĩ 1 Mặc định Không Khóa
64 Quân Lương 1 Mặc định Không Khóa
65 Lệnh Bài Thần Binh 1 Không thời hạn Không Khóa
66 Thẻ Tích Lũy x2 (10 bàn)   1 Mặc định Không Khóa
67 Hoa Tươi 1 Mặc định Khóa

Hình ảnh phần thưởng

Long Ảnh Kiếm*Bá Long Thuẫn (Vĩnh viễn)

Chân Viêm Hỉ Khí Dương Dương

Chân Viêm Kim Ngọc Mãn Đường

Chân Viêm Cát Tường Như Ý

Chân Viêm Ngũ Phúc Lâm Môn

Chân Viêm Niên Thú Trảo

Điêu Thuyền Quan Ấn

Lôi Đình Nộ

Long Ngâm Phủ - Long Lân Thuẫn

Lôi Quang Kích

Viêm Long Cốt Cung

Bí Ảnh Không Thiểm

Phần thưởng trong Túi Gấm Kim

Phần thưởng ngẫu nhiên nhận thược khi mở Túi Trang Phục Đổng Quân: