Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

HOẠT ĐỘNG 6: LẬP ĐỘI TRI KỶ SĂN 3 TỶ

Thời gian và đối tượng tham gia

  • Bắt đầu: 6h00 ngày 28/02/2014.
  • Kết thúc: 23h59 ngày 27/03/2014.
  • Đối tượng: Tất cả người chơi 3Q Củ Hành.

Cách thức tham gia

- Bước 1: Người chơi khi tham gia Bản đồ Đấu Trường (Tam Quốc Vô Song, Tam Quốc Chí, Quan Độ 10vs10, Thi Đấu Với Máy 5vs5), Chiến Trường (Đại Loạn Chiến), Bản đồ Vượt Ải (Tào Tháo Lưu Vong, Trần Lưu Khởi Binh, Hổ Lao Quan Chiến, Hạ Phì Chiến), Khiêu Chiến BOSS (Quản Hợi, Trương Giác, Viêm Đế, Hoa Hùng, Đổng Trác, Lữ Bố, Nghiêm Bạch Hổ) điểm B trở lên sẽ nhận được 1 Giỏ Hoa-Lớn. Mở Giỏ Hoa-Lớn nhận được 2 Hoa Hồng Vàng, 2 Hoa Hồng Trắng và 2 Bao Củ Hành Giải Đấu 3 Tỷ.

Người chơi khi treo máy Bản đồ Vượt Ải (Chiến Hoàng Cân, Hoàng Cân Xâm Lược) điểm B trở lên sẽ nhận được 1 Giỏ Hoa-Nhỏ. Mở Giỏ Hoa-Nhỏ nhận được 1 Hoa Hồng Vàng, 1 Hoa Hồng Trắng và 1 Bao Củ Hành Giải Đấu 3 Tỷ.

- Bước 2: Người chơi mở Bao Củ Hành Giải Đấu 3 Tỷ ngẫu nhiên nhận được 1 trong 6 chữ: [Chào]-[Mừng]-[Giải]-[Đấu]-[3 Tỷ]-[2014].

- Bước 3: Nhận thưởng khi ghép thành các câu ý nghĩa. 5 chữ [Chào]-[Mừng]-[Giải]-[Đấu]-[2014] - hoặc [Chào]-[Mừng]-[Giải]-[Đấu]-[3 Tỷ]-[2014] và 1 Giấy Gói Hoa Đặc Biệt.

Nguồn gốc vật phẩm

SttVật phẩmHình ảnhNguồn gốcGhi chú
1 Bao Củ Hành Giải Đấu 3 Tỷ  

- Có từ Giỏ Hoa-Lớn và Giỏ Hoa-Nhỏ.

Không Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất: Tím.

2 Chữ [Chào]  

- Từ Bao Củ Hành Giải Đấu 3 Tỷ.

Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất: Tím
3 Chữ [Mừng]  

- Từ Bao Củ Hành Giải Đấu 3 Tỷ.

Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất: Tím
4 Chữ [Giải]  

- Từ Bao Củ Hành Giải Đấu 3 Tỷ.

Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất : Tím
5 Chữ [Đấu]  

- Từ Bao Củ Hành Giải Đấu 3 Tỷ.

Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất: Tím
6 Chữ [3 Tỷ]  

- Từ Bao Củ Hành Giải Đấu 3 Tỷ.

Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất: Tím
7 [2014]  

- Từ Bao Củ Hành Giải Đấu 3 Tỷ.

Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất: Tím
8 Bao Củ Hành Phát Tài

- Nhiệm vụ đổi 5 chữ: [Chào] + [Mừng] + [Giải ] + [Đấu] + [2014]

Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất: Tím
9 Rương Củ Hành Phát Tài

- Nhiệm vụ đổi 6 chữ: [Chào] + [Mừng] + [Giải ] + [Đấu] + [3 Tỷ] + [2014] + 01 Giấy Gói Hoa Đặc Biệt.

Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất: Tím

(*) Tất cả các nguyên liệu đều có hạn sử dụng trong 30 ngày.

Phần thưởng khi tiêu hao hao 5 chữ [Chào]-[Mừng]-[Giải]-[Đấu]-[2014]:

- Vào Nhiệm Vụ Ngày Lễ: “Tiêu hao 5 chữ [Chào]-[Mừng]-[Giải]-[Đấu]-[2014]:”. Nhấp chọn nhận để nhận phần thưởng.

SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Bao Củ Hành Phát Tài 01 Mặc định Vật phẩm khóa
Phần thưởng có trong Bao Củ Hành Phát Tài
Phần thưởng ngẫu nhiên nhận được trong Bao Củ Hành Phát Tài
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Tích Lũy Hoàn-Lục   01 Mặc định Vật phẩm khóa
2 Thẻ kinh nghiệm x2 (10 trận)   01 Mặc định Vật phẩm khóa
3 Thẻ tích lũy x 2 (10 trận)   01 Mặc định Vật phẩm khóa
4 Hấp Dẫn Đơn-Lục   01 Mặc định Vật phẩm khóa

Phần thưởng khi tiêu hao 6 chữ [Chào]-[Mừng]-[Giải]-[Đấu]-[3 Tỷ]-[2014] + 1 Giấy Gói Hoa Đặc Biệt:

- Vào Nhiệm Vụ Ngày Lễ: “Tiêu Hao 6 chữ [Chào]-[Mừng]-[Giải]-[Đấu]-[3 Tỷ]-[2014] + 1 Giấy Gói Hoa Đặc Biệt", nhấp chọn nhận để nhận phần thưởng.

SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Tích Lũy Hoàn-Trắng   01   Mặc định Vật phẩm khóa 
2 Rương Củ Hành Phát Tài 01 Mặc định Vật phẩm khóa
Phần thưởng có trong Rương Củ Hành Phát Tài
Phần thưởng ngẫu nhiên nhận được trong Rương Củ Hành Phát Tài
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Củ Hành Song Ngư    1 60 ngày   Khóa
2 Túi Gấm Tình Nhân   Mặc định  Không khóa 
3 Thẻ Kho Báu Quần Hùng   1 Mặc định Khóa
4 Thẻ Bảo Tàng Quân Đổng Trác 1 Mặc định Khóa
5 Bao Củ Hành-Hoàng Kim 1   1 Mặc định Khóa
6 Túi Tử Kim    1 Mặc định Khóa
7 Túi Gấm Kim    1 Mặc định Khóa
8 Túi Bách Bảo    1 Mặc định Khóa
9 Bao Củ Hành-Cam 1    1 Mặc định Khóa
10 Tích Lũy Hoàn-Lam    1 Mặc định Khóa
11 Đá Tinh Luyện-Cam   1 Mặc định Khóa
12 Hoa Tươi 5 Mặc định Khóa

Hình ảnh phần thưởng

Túi Gấm Tình Nhân

Nhẫn Tình Nhân Vĩnh Viễn

Tình Nhân Liên Vĩnh Viễn

Tình Nhân Lữ Vĩnh Viễn

Tình Nhân Thường Vĩnh Viễn

Tình Nhân Triền Vĩnh Viễn

Tình Nhân Uyển Vĩnh Viễn

Phần thưởng nhận được trong Thẻ Kho Báu Quần Hùng (ngẫu nhiên)

Thẻ Bảo Tàng Quân Đổng Trác

Bao Củ Hành Hoàng Kim -1


Túi Gấm Kim

Túi Bách Bảo

Bao Củ Hành Cam 1