Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

HOẠT ĐỘNG 2: THU THẬP THIỆP MỪNG 8/3

Thời gian và đối tượng tham gia

  • Bắt đầu: 6h00 ngày 28/02/2014.
  • Kết thúc: 23h59 ngày 27/03/2014.
  • Đối tượng: Tất cả người chơi 3Q Củ Hành.

Cách thức tham gia

- Bước 1: Tham gia hoạt động Hoa Hồng Vàng

- Bước 2: Tích lũy Thiệp Mừng 8/3

- Bước 3: Nhận thưởng theo các mốc tích lũy đạt được.

Nguồn gốc vật phẩm

SttVật phẩmHình ảnhNguồn gốcGhi chú
1 Thiệp Mừng 8-3

Nhận được từ hoạt động Hoa Hồng Vàng.

Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất: Tím.

2 Hộp Quà Mỹ Nhân-Lục    

Nhiệm vụ Tích lũy 100 Thiệp Mừng 8-3 nhận thưởng.

 

Khóa, Không xếp chồng, không thể phân giải, không thể phân hủy, phẩm chất: Lục.

3 Hộp Quà Mỹ Nhân-Lam

Nhiệm vụ Tích lũy 200 Thiệp Mừng 8-3 nhận thưởng.

 

Khóa, Không xếp chồng, không thể phân giải, không thể phân hủy, phẩm chất: Lam.

4 Hộp Quà Mỹ Nhân-Tím    

Nhiệm vụ Tích lũy 400 Thiệp Mừng 8-3 nhận thưởng.

 

Khóa, Không xếp chồng, không thể phân giải, không thể phân hủy, phẩm chất: Tím.

5 Hộp Quà Mỹ Nhân-Cam  

Nhiệm vụ Tích lũy 600 Thiệp Mừng 8-3 nhận thưởng.

 

Khóa, Không xếp chồng, không thể phân giải, không thể phân hủy, phẩm chất: Cam.

6 Hộp Quà Mỹ Nhân-Hoàng Kim  

 

Nhiệm vụ Tích lũy 800 Thiệp Mừng 8-3 nhận thưởng.

 

Khóa, Không xếp chồng, không thể phân giải, không thể phân hủy, phẩm chất: Hoàng Kim.

7 Hộp Quà Mỹ Nhân-Ám Kim  

Nhiệm vụ Tiêu hao 1000 Thiệp Mừng 8-3 nhận thưởng.

Khóa, Không xếp chồng, không thể phân giải, không thể phân hủy, phẩm chất: Ám Kim. 

8 Chứng Nhận Tối Đa Sự Kiện Tháng 3

 

Nhiệm vụ Tiêu hao 1000 Thiệp Mừng 8-3 nhận thưởng.

 

Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy, Phẩm chất: Vàng

(*) Tất cả các nguyên liệu đều có hạn sử dụng trong 30 ngày.

Tích lũy 100 Thiệp Mừng 8-3 thưởng Hộp Quà Mỹ Nhân- Lục

Tích lũy 100 Thiệp Mừng 8-3 nhận thưởng

- Vào Nhiệm vụ Ngày Lễ, chọn nhiệm vụ “Đạt mốc 100 Thiệp Mừng 8-3 nhận thưởng”, phần thưởng sẽ chuyển vào hành trang, 100 Thiệp Mừng 8-3 không mất đi.

SttPhần thưởngMinh họaGhi chú
1 10.000 Điểm Tích Lũy   Nhận ngay
2 Hộp Quà Mỹ Nhân-Lục   Nhận ngay
Nhận thưởng Hộp Quà Mỹ Nhân- Lục
Ngẫu nhiên nhận được một trong số các phần thưởng bên dưới
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Chư Cát Thần Vũ (30 ngày)   01 30 Ngày Vật phẩm khóa
2 Gai Hỏa Long (30 ngày)   01 30 Ngày Vật phẩm khóa

Tích lũy 200 Thiệp Mừng 8-3 thưởng Hộp Quà Mỹ Nhân- Lam

Tích lũy 200 Thiệp Mừng 8-3 nhận thưởng

- Vào Nhiệm vụ Ngày Lễ, chọn nhiệm vụ “Đạt mốc 200 Thiệp Mừng 8-3 nhận thưởng”, phần thưởng sẽ chuyển vào hành trang, 200 Thiệp Mừng 8-3 không mất đi.

SttPhần thưởngMinh họaGhi chú
1 20.000 Điểm Tích Lũy   Nhận ngay
2 Hộp Quà Mỹ Nhân- Lam   Nhận ngay
Nhận thưởng Hộp Quà Mỹ Nhân- Lam
Phần thưởng 100% nhận được từ Hộp Quà Mỹ Nhân- Lam
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Lãng Mạn Màu Hồng (Đài)   01 180 Ngày Không Khóa
2 Màu Hồng Tình Yêu (Bài)   01 180 Ngày Không Khóa
3 Manh (Sức)   01 180 Ngày Không Khóa
Ngẫu nhiên nhận được một trong số các phần thưởng bên dưới
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Hoàng Cân*Hao Kim Câu (vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
2 Hoàng Cân*Ô Kim Trượng (vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
3 Hoàng Cân*Ô Long Thiệt (vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
4 Hoàng Cân*Tử Đàn Kích (vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
5 Hoàng Cân*Ánh Nguyệt Song Kích (vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
6 Hoàng Cân*Hao Kim Câu (180 ngày)   1 180 ngày Không Khóa
7 Hoàng Cân*Ô Kim Trượng (180 ngày)   1 180 ngày Không Khóa
8 Hoàng Cân*Ánh Nguyệt Song Kích (180 ngày)   1 180 ngày Không Khóa
9 Hoàng Cân*Tử Đàn Kích (180 ngày)   1 180 ngày Không Khóa
10 Hoàng Cân*Ô Long Thiệt (180 ngày)   1 180 ngày Không Khóa
11 Viêm Ma Dực (180 ngày)   1 180 ngày Không Khóa
12 Cóc Lão Đại (180 ngày)   1 180 ngày Không Khóa

Tích lũy 400 Thiệp Mừng 8-3 thưởng Hộp Quà Mỹ Nhân- Tím

Tích lũy 400 Thiệp Mừng 8-3 nhận thưởng

- Vào Nhiệm vụ Ngày Lễ, chọn nhiệm vụ “Đạt mốc 400 Thiệp Mừng 8-3 nhận thưởng”, phần thưởng sẽ chuyển vào hành trang, 400 Thiệp Mừng 8-3 không mất đi.

SttPhần thưởngMinh họaGhi chú
 1 Hộp Quà Mỹ Nhân-Tím   Khóa 
2 40.000 Điểm Tích Lũy  - Nhận ngay
Nhận thưởng Hộp Quà Mỹ Nhân- Tím
Ngẫu nhiên nhận được một trong số các phần thưởng bên dưới
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Hoàng Cân*Địa Công Liên (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
2 Hoàng Cân*Nhẫn Nhân Công (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
3 Hoàng Cân*Thiên Công Khải (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
4 Hoàng Cân*Thiên Mệnh Thủ (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
5 Hoàng Cân*Thiên Mệnh Ngoa (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
6 Hoàng Cân*Thiên Mệnh Đai (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
7 Đại Thiên Sứ Mini (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
8 Hỏa Thần Thú (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa

Tích lũy 600 Thiệp Mừng 8-3 thưởng Hộp Quà Mỹ Nhân- Cam

Tích lũy 600 Thiệp Mừng 8-3 nhận thưởng

- Vào Nhiệm vụ Ngày Lễ, chọn nhiệm vụ “Đạt mốc 600 Thiệp Mừng 8-3 nhận thưởng”, phần thưởng sẽ chuyển vào hành trang, 600 Thiệp Mừng 8-3 không mất đi.

SttPhần thưởngMinh họaGhi chú
 1 Hộp Quà Mỹ Nhân-Cam  
2 60.000 Điểm Tích Lũy   Nhận ngay
Nhận thưởng Hộp Quà Mỹ Nhân- Cam
Phần thưởng 100% nhận được từ Hộp Quà Mỹ Nhân Cam
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Rùa Thác Thác   01 Vĩnh viễn Không khóa
Ngẫu nhiên nhận được một trong số các phần thưởng bên dưới
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Viêm Long Khô Cốt (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
2 Bí Thiểm Vô Song (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
3 Lôi Đình Phong Kiếm (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
4 Điện Quang Thần Kích (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
5 Thương Long Thuẫn Phủ (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
6 Chân Viêm*Hỷ Khí Dương Dương (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
7 Chân Viêm*Kim Ngọc Mãn Đường (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
8 Chân Viêm*Cát Tường Như Ý (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
9 Chân Viêm*Ngũ Phúc Lâm Môn (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
10 Chân Viêm*Niên Thú Trảo (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
11 Chân Viêm*Hỷ Khí Dương Dương (180 ngày)   1 180 ngày Không Khóa
12 Chân Viêm*Kim Ngọc Mãn Đường (180 ngày)   1 180 ngày Không Khóa
13 Chân Viêm*Cát Tường Như Ý (180 ngày)   1 180 ngày Không Khóa
14 Chân Viêm*Ngũ Phúc Lâm Môn (180 ngày)   1 180 ngày Không Khóa
15 Chân Viêm*Niên Thú Trảo (180 ngày)   1 180 ngày Không Khóa

Tích lũy 800 Thiệp Mừng 8-3 thưởng Hộp Quà Mỹ Nhân- Hoàng Kim

Tích lũy 800 Thiệp Mừng 8-3 nhận thưởng

- Vào Nhiệm vụ Ngày Lễ, chọn nhiệm vụ “Đạt mốc 800 Thiệp Mừng 8-3 nhận thưởng”, phần thưởng sẽ chuyển vào hành trang, 800 Thiệp Mừng 8-3 không mất đi.

SttPhần thưởngMinh họaGhi chú
Hộp Quà Mỹ Nhân- Hoàng Kim    
2 80.000 Điểm Tích Lũy   Nhận ngay
Nhận thưởng Hộp Quà Mỹ Nhân- Hoàng Kim
Ngẫu nhiên nhận được một trong số các phần thưởng bên dưới
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Dục Sương Kiếm (180 ngày)   1 180 ngày Không Khóa
2 Ngâm Long Song Hàn (180 ngày)   1 180 ngày Không Khóa
3 Băng Giám Kích (180 ngày)   1 180 ngày Không Khóa
4 Băng Tuyết Thán (180 ngày)   1 180 ngày Không Khóa
5 Hàn Ngọc Trảo (180 ngày)   1 180 ngày Không Khóa
6 Thanh Long (180 ngày)   1 180 ngày Không Khóa
7 Thần Tướng*Đoạt Thiên Vũ (180 ngày)   1 180 ngày Không Khóa
8 Kim Kiên Vẫn Thiết Liên (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
9 Nhẫn Kim Kiên Vẫn Thiết (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
10 Túi Gấm Tình Nhân   1 180 ngày Không Khóa
11 Túi Vô Địch Chiến Quỷ   1 Mặc định Không Khóa
12 Sách Vũ Khí Truyền Thuyết 1 Mặc định Không Khóa
13 Cánh Hắc Long (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
14 Thái Vân Lộc (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa

Tích lũy 1000 Thiệp Mừng 8-3 thưởng Hộp Quà Mỹ Nhân- Ám Kim

Tích lũy 1000 Thiệp Mừng 8-3 nhận thưởng

- Vào Nhiệm vụ Ngày Lễ, chọn nhiệm vụ “ Đạt mốc 1000 Thiệp Mừng 8-3 nhận thưởng”, phần thưởng sẽ chuyển vào hành trang, 1000 Thiệp Mừng 8-3 sẽ mất đi.

SttPhần thưởngMinh họaGhi chú
1 Chứng Nhận Tối Đa Sự Kiện   Khóa 
 2 Hộp Quà Mỹ Nhân-Ám Kim Khóa 
3 100.000 Điểm Tích Lũy   Nhận ngay
Nhận thưởng Hộp Quà Mỹ Nhân- Ám Kim
Phần thưởng 100% nhận được trong túi quà
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Hoa Lan   1 30 ngày Khóa
2 Tuyệt Thế Giai Nhân (Đài) (30 ngày)   1 30 ngày Không Khóa
3 Tuyệt Thế Giai Nhân (Bài) (30 ngày)   1 30 ngày Không Khóa
4 Tuyệt Thế Giai Nhân (Sức) (30 ngày)   1 30 ngày Không Khóa
5 Hoa Tươi   50 Mặc định Không Khóa
Ngẫu nhiên nhận được một trong số các phần thưởng bên dưới
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Dục Sương Kiếm (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
2 Ngâm Long Song Hàn (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
3 Băng Giám Kích (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
4 Băng Tuyết Thán (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
5 Hàn Ngọc Trảo (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
6 Thanh Long (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
7 Thần Tướng*Đoạt Thiên Vũ (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
8 Băng Tuyết Thán Đồ 5   1 Vĩnh viễn Không Khóa
9 Đổng Quân*Lục Thần Bút (Vĩnh viễn) 1   1 Vĩnh viễn Không Khóa
10 Đổng Quân*Vạn Tượng Song Sát (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
11 Đổng Quân*Ô Bàn Phủ (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
12 Đổng Quân*Tử Kim Cung (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
13 Đổng Quân*Tử Lang Nha (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
14 Khu Viêm Kiếm (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
15 Khốn Long Phủ*Khốn Long Tỏa (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
16 Phá Thiên Phủ (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
17 Si Kiêu Cung (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
18 Phá Hổ Đảm (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa

Nhận thưởng tham gia sự kiện lần 2

Nhận thưởng Chứng Nhận Tối Đa Sự Kiện + 100 Thiệp Mừng 8-3

- Khi trong hành trang có Chứng Nhận Tối Đa Sự Kiện, Nhiệm vụ Tích lũy 100 Thiệp Mừng 8-3 nhận được:

100% nhận thưởng
SttPhần thưởngMinh họaGhi chú
 1 Hộp Quà Mỹ Nhân-Lục  
2 10.000 Điểm Tích Lũy   Nhận ngay
Nhận thưởng Hộp Quà Mỹ Nhân- Lục lần 2
Ngẫu nhiên nhận được một trong số các phần thưởng bên dưới
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Chư Cát Thần Vũ (30 ngày)   01 30 Ngày Vật phẩm khóa
2 Gai Hỏa Long (30 ngày)   01 30 Ngày Vật phẩm khóa
Nhận thưởng Chứng Nhận Tối Đa Sự Kiện + 200 Thiệp Mừng 8-3

- Khi trong hành trang có Chứng Nhận Tối Đa Sự Kiện, Nhiệm vụ Tích lũy 200 Thiệp Mừng 8-3 nhận được:

100% nhận thưởng
SttPhần thưởngMinh họaGhi chú
 1 Hộp Quà Mỹ Nhân-Lam  
2 20.000 Điểm Tích Lũy   Nhận ngay
Nhận thưởng Hộp Quà Mỹ Nhân- Lam lần 2
Phần thưởng 100% nhận được từ Hộp Quà Mỹ Nhân- Lam
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Lãng Mạn Màu Hồng (Đài)   01 180 Ngày Không Khóa
2 Màu Hồng Tình Yêu (Bài)   01 180 Ngày Không Khóa
3 Manh (Sức)   01 180 Ngày Không Khóa
Ngẫu nhiên nhận được một trong số các phần thưởng bên dưới
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Hoàng Cân*Hao Kim Câu (vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
2 Hoàng Cân*Ô Kim Trượng (vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
3 Hoàng Cân*Ô Long Thiệt (vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
4 Hoàng Cân*Tử Đàn Kích (vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
5 Hoàng Cân*Ánh Nguyệt Song Kích (vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
6 Hoàng Cân*Hao Kim Câu (180 ngày)   1 180 ngày Không Khóa
7 Hoàng Cân*Ô Kim Trượng (180 ngày)   1 180 ngày Không Khóa
8 Hoàng Cân*Ánh Nguyệt Song Kích (180 ngày)   1 180 ngày Không Khóa
9 Hoàng Cân*Tử Đàn Kích (180 ngày)   1 180 ngày Không Khóa
10 Hoàng Cân*Ô Long Thiệt (180 ngày)   1 180 ngày Không Khóa
11 Viêm Ma Dực (180 ngày)   1 180 ngày Không Khóa
12 Cóc Lão Đại (180 ngày)   1 180 ngày Không Khóa
Nhận thưởng Chứng Nhận Tối Đa Sự Kiện + 400 Thiệp Mừng 8-3

- Khi trong hành trang có Chứng Nhận Tối Đa Sự Kiện, Nhiệm vụ Tích lũy 400 Thiệp Mừng 8-3 nhận được:

100% nhận thưởng
SttPhần thưởngMinh họaGhi chú
 1 Hộp Quà Mỹ Nhân-Tím  
2 40.000 Điểm Tích Lũy   Nhận ngay
Nhận thưởng Hộp Quà Mỹ Nhân- Tím lần 2
Ngẫu nhiên nhận được một trong số các phần thưởng bên dưới
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Hoàng Cân*Địa Công Liên (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
2 Hoàng Cân*Nhẫn Nhân Công (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
3 Hoàng Cân*Thiên Công Khải (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
4 Hoàng Cân*Thiên Mệnh Thủ (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
5 Hoàng Cân*Thiên Mệnh Ngoa (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
6 Hoàng Cân*Thiên Mệnh Đai (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
7 Đại Thiên Sứ Mini (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
8 Hỏa Thần Thú (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
Nhận thưởng Chứng Nhận Tối Đa Sự Kiện + 600 Thiệp Mừng 8-3

- Khi trong hành trang có Chứng Nhận Tối Đa Sự Kiện, Nhiệm vụ Tích lũy 600 Thiệp Mừng 8-3 nhận được:

100% nhận thưởng
SttPhần thưởngMinh họaGhi chú
Hộp Quà Mỹ Nhân- Cam  
2 60.000 Điểm Tích Lũy   Nhận ngay
Nhận thưởng Hộp Quà Mỹ Nhân- Cam lần 2
Phần thưởng 100% nhận được từ Hộp Quà Mỹ Nhân Cam
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Rùa Thác Thác   01 Vĩnh viễn Không khóa
Ngẫu nhiên nhận được một trong số các phần thưởng bên dưới
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Viêm Long Khô Cốt (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
2 Bí Thiểm Vô Song (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
3 Lôi Đình Phong Kiếm (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
4 Điện Quang Thần Kích (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
5 Thương Long Thuẫn Phủ (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
6 Chân Viêm*Hỷ Khí Dương Dương (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
7 Chân Viêm*Kim Ngọc Mãn Đường (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
8 Chân Viêm*Cát Tường Như Ý (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
9 Chân Viêm*Ngũ Phúc Lâm Môn (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
10 Chân Viêm*Niên Thú Trảo (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
11 Chân Viêm*Hỷ Khí Dương Dương (180 ngày)   1 180 ngày Không Khóa
12 Chân Viêm*Kim Ngọc Mãn Đường (180 ngày)   1 180 ngày Không Khóa
13 Chân Viêm*Cát Tường Như Ý (180 ngày)   1 180 ngày Không Khóa
14 Chân Viêm*Ngũ Phúc Lâm Môn (180 ngày)   1 180 ngày Không Khóa
15 Chân Viêm*Niên Thú Trảo (180 ngày)   1 180 ngày Không Khóa
Nhận thưởng Chứng Nhận Tối Đa Sự Kiện + 800 Thiệp Mừng 8-3

- Khi trong hành trang có Chứng Nhận Tối Đa Sự Kiện, Nhiệm vụ Tích lũy 800 Thiệp Mừng 8-3 nhận được:

100% nhận thưởng
SttPhần thưởngMinh họaGhi chú
 1 Hộp Quà Mỹ Nhân- Hoàng Kim  
2 60.000 Điểm Tích Lũy   Nhận ngay
Nhận thưởng Hộp Quà Mỹ Nhân- Hoàng Kim lần 2
Ngẫu nhiên nhận được một trong số các phần thưởng bên dưới
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Dục Sương Kiếm (180 ngày)   1 180 ngày Không Khóa
2 Ngâm Long Song Hàn (180 ngày)   1 180 ngày Không Khóa
3 Băng Giám Kích (180 ngày)   1 180 ngày Không Khóa
4 Băng Tuyết Thán (180 ngày)   1 180 ngày Không Khóa
5 Hàn Ngọc Trảo (180 ngày)   1 180 ngày Không Khóa
6 Thanh Long (180 ngày)   1 180 ngày Không Khóa
7 Thần Tướng*Đoạt Thiên Vũ (180 ngày)   1 180 ngày Không Khóa
8 Kim Kiên Vẫn Thiết Liên (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
9 Nhẫn Kim Kiên Vẫn Thiết (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
10 Túi Gấm Tình Nhân   1 180 ngày Không Khóa
11 Túi Vô Địch Chiến Quỷ   1 Mặc định Không Khóa
12 Sách Vũ Khí Truyền Thuyết 1 Mặc định Không Khóa
13 Cánh Hắc Long (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
14 Thái Vân Lộc (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
Nhận thưởng Chứng Nhận Tối Đa Sự Kiện + 1000 Thiệp Mừng 8-3

- Khi trong hành trang có Chứng Nhận Tối Đa Sự Kiện, Nhiệm vụ Tích lũy 1000 Thiệp Mừng 8-3 nhận được:

100% nhận thưởng
SttPhần thưởngMinh họaGhi chú
 1 Hộp Quà Mỹ Nhân- Ám Kim  
2 60.000 Điểm Tích Lũy   Nhận ngay
Nhận thưởng Hộp Quà Mỹ Nhân- Ám Kim lần 2
Phần thưởng 100% nhận được trong túi quà
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Hoa Lan   1 30 ngày Khóa
2 Tuyệt Thế Giai Nhân (Đài) (30 ngày)   1 30 ngày Không Khóa
3 Tuyệt Thế Giai Nhân (Bài) (30 ngày)   1 30 ngày Không Khóa
4 Tuyệt Thế Giai Nhân (Sức) (30 ngày)   1 30 ngày Không Khóa
5 Hoa Tươi   50 Mặc định Không Khóa
Ngẫu nhiên nhận được một trong số các phần thưởng bên dưới
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Dục Sương Kiếm (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
2 Ngâm Long Song Hàn (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
3 Băng Giám Kích (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
4 Băng Tuyết Thán (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
5 Hàn Ngọc Trảo (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
6 Thanh Long (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
7 Thần Tướng*Đoạt Thiên Vũ (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
8 Băng Tuyết Thán Đồ 5   1 Vĩnh viễn Không Khóa
9 Đổng Quân*Lục Thần Bút (Vĩnh viễn) 1   1 Vĩnh viễn Không Khóa
10 Đổng Quân*Vạn Tượng Song Sát (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
11 Đổng Quân*Ô Bàn Phủ (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
12 Đổng Quân*Tử Kim Cung (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
13 Đổng Quân*Tử Lang Nha (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
14 Khu Viêm Kiếm (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
15 Khốn Long Phủ*Khốn Long Tỏa (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
16 Phá Thiên Phủ (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
17 Si Kiêu Cung (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
18 Phá Hổ Đảm (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
Hình ảnh phần thưởng

Thanh Long Vĩnh Viễn

Thần Tướng*Đoạt Thiên Vũ (Vĩnh viễn)

Dục Sương Kiếm

Ngâm Long Song Hàn

Băng Giám Kích

Băng Tuyết Thán

Hàn Ngọc Trảo

Đổng Quân Lục Thần Bút

Đổng Quân Ô Bàn Phủ

Đổng Quân Tử Kim Cung

Đổng Quân Tử Lang Nha

Đổng Quân Vạn Tượng Song Sát

Khu Viêm Kiếm

Khốn Long Phủ Khốn Long Tỏa

Phá Thiên Phủ

Si Kiêu Cung (Vĩnh viễn)

Phá Hổ Đàm

Hoàng Cân * Ô Kim Trượng

Hoàng Cân * Ánh Nguyệt Song Kích

Hoàng Cân * Tử Đàn Kích

Hoàng Cân * Ô Long Thiệt

Hoàng Cân * Hao Kim Câu

Hoàng Cân*Địa Công Liên (Vĩnh viễn)

Hoàng Cân*Nhẫn Nhân Công (Vĩnh viễn)

Hoàng Cân*Thiên Công Khải (Vĩnh viễn)

Hoàng Cân*Thiên Mệnh Đai (Vĩnh viễn)

Hoàng Cân*Thiên Mệnh Ngoa (Vĩnh viễn)

Hoàng Cân*Thiên Mệnh Thủ (Vĩnh viễn)