Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

HOẠT ĐỘNG 4: THU THẬP HOA HỒNG VÀNG

Thời gian và đối tượng tham gia

  • Bắt đầu: 6h00 ngày 28/02/2014.
  • Kết thúc: 23h59 ngày 27/03/2014.
  • Đối tượng: Tất cả người chơi 3Q Củ Hành.

Cách thức tham gia

- Bước 1: Thu thập Hoa Hồng Vàng theo 02 cách:

  • Cách 1: Có từ Giỏ Hoa-Lớn hoặc Giỏ Hoa-Nhỏ.
  • Cách 2: Mua từ Củ Hành Shop giá 02 Củ.

- Bước 2: Nhận thưởng theo các mốc tích lũy đạt được.

Vật phẩm liên quan

SttVật phẩmMinh họaNguồn gốcGhi chú
1 Giỏ Hoa-Lớn  

- Đạt cấp B trở lên khi tham gia Bản đồ Đấu Trường (Tam Quốc Vô Song, Tam Quốc Chí, Quan Độ 10vs10, Thi Đấu Với Máy 5vs5), Chiến Trường (Đại Loạn Chiến), Bản đồ Vượt Ải (Tào Tháo Lưu Vong, Trần Lưu Khởi Binh, Hổ Lao Quan Chiến, Hạ Phì Chiến), Khiêu Chiến BOSS (Quản Hợi, Trương Giác, Viêm Đế, Hoa Hùng, Đổng Trác, Lữ Bố, Nghiêm Bạch Hổ).

- Mở Giỏ Hoa-Lớn nhận được 2 Hoa Hồng Vàng, 2 Hoa Hồng Trắng và 2 Bao Củ Hành Giải Đấu3 Tỷ.

Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất: Tím
2 Giỏ Hoa-Nhỏ  

- Đạt cấp B trở lên khi treo máy Bản đồ Vượt Ải (Chiến Hoàng Cân, Hoàng Cân Xâm Lược).

- Mở Giỏ Hoa-Nhỏ nhận được 1 Hoa Hồng Vàng, 1 Hoa Hồng Trắng và 1 Bao Củ Hành Giải Đấu3 Tỷ.

Không Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất: Tím
3 Hoa Hồng Vàng  

- Có từ Giỏ Hoa-Lớn, Giỏ Hoa-Nhỏ

 

- Mua từ Củ Hành Shop giá 2 Củ.

Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất : Tím

(*) Tất cả các nguyên liệu đều có hạn sử dụng trong 30 ngày.

Tiêu hao 400 Hoa Hồng Vàng nhận thưởng

- Vào nhiệm vụ “Tiêu hao 400 Hoa Hồng Vàng... ” trong Nhiệm Vụ Ngày Lễ để nhận phần thưởng, phần thưởng được chuyển vào hành trang, 400 Hoa Hồng Vàng bị mất đi. Chỉ được nhận 1 lần trong suốt sự kiện.

Phần thưởng 100% nhận được
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
 1 8000 Điểm Tích Lũy        
2 Gấu Teddy   30 ngày  Khóa
3 Thỏ Trái Cây-Túi (7 ngày)   1 7 ngày Khóa
4 Chấn Thiên Mã (7 ngày)   1 7 ngày Khóa

Tiêu hao 400 Hoa Hồng Vàng và 1 Gấu Teddy nhận thưởng

- Vào nhiệm vụ “Tiêu hao 400 Hoa Hồng Vàng và 1 Gấu Teddy” trong Nhiệm Vụ Ngày Lễ để nhận phần thưởng, phần thưởng được chuyển vào hành trang, 400 Hoa Hồng Vàng và 1 Gấu Teddy bị mất đi. Chỉ nhận được 1 lần.

Phần thưởng 100% nhận được
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 16.000 Điểm Tích Lũy  - -  -  -
2 Hoa Huệ   1 30 ngày Khóa
3 Phi Hồng Vũ (7 ngày)   1 7 ngày Khóa
4 Thảm Bay Ba Tư (7 ngày)   1 7 ngày Khóa

Hình ảnh phần thưởng

Phi Hồng Vũ (7 ngày)

Thảm Bay Ba Tư