Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

THU THẬP HOA HỒNG BẠC

Thời gian sự kiện

 • Bắt đầu: 06:00 ngày 24/02/2017
 • Kết thúc: 23:59 ngày 24/03/2017
 • Đối tượng tham gia: Nhân vật 3Q Củ Hành từ cấp 2 trở lên.

Nguyên liệu sự kiện

Vật phẩmGhi chú
3Q Củ Hành
Hoa Hồng Bạc
 • Nguồn gốc nhận được từ:
  • Túi Sự Kiện Tháng 3-Lớn.
  • Túi Sự Kiện Tháng 3 -Nhỏ.
  • Mua tại Cửa Hàng giá 2 Củ
 • Công dụng: Sử dụng kết hợp Giấy Gói Bạc từ Cửa hàng nhận được Thiệp 8/3 Bạc và nhận được quà tặng hấp dẫn.
 • Tính chất: Không Khóa, xếp chồng 5000 cái, có thể phân giải, có thể hủy. Phẩm chất Tím.
3Q Củ Hành
Hoa Hướng Dương
 • Nguồn gốc: Quà 400 Hoa Hồng Bạc 1.
 • Công dụng: Sử dụng kết hợp với 400 Hoa Hồng Bạc  nhận được Quà 400 Hoa Hồng Bạc 2
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy, Phẩm chất : Tím. Hạn dùng 30 ngày.

Phần thưởng khi tiêu hao 400 Hoa Hồng Bạc

Chắc chắn nhận được
3Q Củ Hành
Quà 400 Hoa Hồng Bạc 1*1
(30 ngày, khóa)

Mở Quà 400 Hoa Hồng Bạc 1 mặc định nhận được

Nhận được tất cả phần thưởng bên dưới
3Q Củ Hành
Tích Lũy Hoàn-Lục*7
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Hoa Hướng Dương*1
(30 Ngày, Khóa)
3Q Củ Hành
Lợi Sỉ Ám Nha (7 ngày)*1
(7 ngày, khóa)
3Q Củ Hành
Sí Ma Dực (7 ngày)*1
(7 ngày, khóa)

Phần thưởng khi tiêu hao 400 Hoa Hồng Bạc + 1 Hoa Hướng Dương nhận được

Chắc chắn nhận được
3Q Củ Hành
Quà 400 Hoa Hồng Bạc 2*1
(30 ngày, khóa)

Mở Quà 400 Hoa Hồng Bạc 2 mặc định nhận được

Nhận được tất cả phần thưởng bên dưới
3Q Củ Hành
Tích Lũy Hoàn-Lục*15
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Tràng Pháo*1
(30 Ngày, Khóa)
3Q Củ Hành
Thảm Bay Ba Tư (7 ngày)*1
(7 ngày, khóa)
3Q Củ Hành
Cánh Hắc Long (7 ngày)*1
(7 ngày, khóa)