Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

THU THẬP Thiệp 8/3 Vàng

Thời gian sự kiện

 • Bắt đầu: 06:00 ngày 24/02/2017
 • Kết thúc: 23:59 ngày 24/03/2017
 • Đối tượng tham gia: Nhân vật 3Q Củ Hành từ cấp 2 trở lên.

Nguyên liệu sự kiện

Vật phẩmNguồn
3Q Củ Hành
Thiệp 8/3 Vàng
 • Nguồn gốc: Các tướng quân tham gia sự kiện Hoa Hồng Vàng sẽ nhận được.
 • Công dụng:
  • Dùng để đổi phần thưởng trong Nhiệm vụ Sự kiện.
  • Thu thập Thiệp 8/3 Vàng nhận được các Hộp Quà Mỹ Nhân.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất Tím.
3Q Củ Hành
Hộp Quà Mỹ Nhân-Trắng
 • Nguồn gốc: Tích lũy 10 Thiệp 8/3 Vàng nhận thưởng.
 • Công dụng: Dùng nhận được phần thưởng hấp dẫn.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, có thể hủy, phẩm chất Trắng. Hạn dùng 30 ngày.
3Q Củ Hành
Hộp Quà Mỹ Nhân-Lục
 • Nguồn gốc: Tích lũy 100 Thiệp 8/3 Vàng nhận thưởng.
 • Công dụng: Dùng nhận được phần thưởng hấp dẫn.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, có thể hủy, phẩm chất Lục. Hạn dùng 30 ngày.
3Q Củ Hành
Hộp Quà Mỹ Nhân-Lam
 • Nguồn gốc: Tích lũy 200 Thiệp 8/3 Vàng nhận thưởng.
 • Công dụng: Dùng nhận được phần thưởng hấp dẫn.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, có thể hủy, phẩm chất Lam. Hạn dùng 30 ngày.
3Q Củ Hành
Hộp Quà Mỹ Nhân-Tím
 • Nguồn gốc: Tích lũy 400 Thiệp 8/3 Vàng nhận thưởng.
 • Công dụng: Dùng nhận được phần thưởng hấp dẫn.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, có thể hủy, phẩm chất Tím. Hạn dùng 30 ngày.
3Q Củ Hành
Hộp Quà Mỹ Nhân-Cam
 • Nguồn gốc: Tích lũy 600 Thiệp 8/3 Vàng nhận thưởng.
 • Công dụng: Dùng nhận được phần thưởng hấp dẫn.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể phân hủy, phẩm chất Cam. Hạn dùng 30 ngày.
3Q Củ Hành
Hộp Quà Mỹ Nhân-Hoàng Kim
 • Nguồn gốc: Tích lũy 800 Thiệp 8/3 Vàng nhận thưởng
 • Công dụng: Dùng nhận được phần thưởng hấp dẫn.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể phân hủy, phẩm chất Hoàng Kim. Hạn dùng 30 ngày.
3Q Củ Hành
Hộp Quà Mỹ Nhân-Ám Kim
 • Nguồn gốc:
  • Tiêu hao 1000 Thiệp 8/3 Vàng nhận thưởng.
  • Tiêu hao 1 Chứng Nhận Tối Đa Sự Kiện Tháng 3 + 1000 Thiệp 8/3 Vàng nhận thưởng.
 • Công dụng: Dùng nhận được phần thưởng hấp dẫn.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể phân hủy, phẩm chất Ám Kim. Hạn dùng 30 ngày.
3Q Củ Hành
Chứng Nhận Tối Đa Sự Kiện Tháng 3
 • Nguồn gốc: Tiêu hao 1000 Thiệp 8/3 Vàng nhận thưởng lần 1.
 • Công dụng: Có thể tiếp tục tham gia hoạt động Thiệp 8/3 Vàng thêm một lần nữa.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy, Phẩm chất Hoàng Kim Hạn dùng 30 ngày.

Tích lũy 10 Thiệp 8/3 Vàng

Chắc chắn nhận được vật phẩm sau
Nhận được vật phẩm
3Q Củ Hành
Hộp Quà Mỹ Nhân-Trắng*1
(30 ngày, khóa)
Mở Hộp Quà Mỹ Nhân-Trắng nhận được
Nhận được các phần thưởng bên dưới
Tên Vật PhẩmSố LượngThời HạnTính ChấtHình Ảnh
Tích Lũy Hoàn-Lam 1 Vĩnh Viễn Khóa
Túi Đá Quý 1 Vĩnh Viễn Khóa
Ngọc Thân Mật 5 Vĩnh Viễn Khóa
Và 1 phần thưởng ngẫu nhiên
Tên Vật PhẩmSố LượngThời HạnTính ChấtHình Ảnh
Hỏa Thần Miêu (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Lôi Công Miêu 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Thủy Linh Miêu 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Tâm Phật Miêu 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
U Linh Miêu 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Trang Bị Tinh Nguyên-Cực Phẩm 1 Vĩnh Viễn Khóa
Trang Bị Tinh Nguyên-Cao 1 Vĩnh Viễn Khóa
Trang Bị Tinh Nguyên 1 Vĩnh Viễn Khóa

Lần 1: Tích lũy 100 Thiệp 8/3 Vàng nhận được

Lần 2: Có 1 Chứng Nhận Tối Đa Sự Kiện Tháng 3 trong hành trang + Tích lũy đủ 100 Thiệp 8/3 Vàng nhận được

Chắc chắn nhận được vật phẩm sau
Nhận được vật phẩm
3Q Củ Hành
Hộp Quà Mỹ Nhân-Lục*1
(30 ngày, khóa)
Mở Hộp Quà Mỹ Nhân-Lục nhận được
Nhận được các phần thưởng bên dưới
SttTên Vật PhẩmSố LượngThời HạnTính ChấtHình Ảnh
1 Tích Lũy Hoàn-Lam 2 Vĩnh Viễn Khóa 3Q Củ Hành
2 Thẻ Kho Báu Viêm Đế 2 Vĩnh Viễn Khóa 3Q Củ Hành
3 Bao Củ Hành-Cam 1 2 Vĩnh Viễn Khóa 3Q Củ Hành
4 Ngọc Thân Mật 10 Vĩnh Viễn Khóa 3Q Củ Hành
Và 1 phần thưởng ngẫu nhiên
Tên Vật PhẩmSố LượngThời HạnTính ChấtHình Ảnh
Dục Hỏa Cuồng Sư (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Quỷ Mã Thần Tích (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Vạn Thú Vương (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Quỷ Mã Vô Tung (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Thỏ Manh Nha-Túi (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Thỏ Khoan Thai-Túi (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Thỏ Trái Cây-Túi (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa

Tích lũy 200 Thiệp 8/3 Vàng nhận được

Lần 2: Có 1 Chứng Nhận Tối Đa Sự Kiện Tháng 3 trong hành trang + Tích lũy đủ 200 Thiệp 8/3 Vàng nhận được

Chắc chắn nhận được vật phẩm sau
Nhận được vật phẩm
3Q Củ Hành
Hộp Quà Mỹ Nhân-Lam*1
(30 ngày, khóa)
Mở Hộp Quà Mỹ Nhân-Lam nhận được
Nhận được các phần thưởng bên dưới
Tên Vật PhẩmSố LượngThời HạnTính ChấtHình Ảnh
Tích Lũy Hoàn-Tím 1 Vĩnh viễn Khóa
Bao Củ Hành-Hoàng Kim 3 2 Vĩnh viễn Khóa
Bao Củ Hành-Cam 3 3 Vĩnh Viễn Khóa
Ngọc Thân Mật 10 Vĩnh Viễn Khóa
Và 1 phần thưởng ngẫu nhiên
Kiếm Ánh Sáng (Vĩnh Viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Song Kiếm Ánh Sáng (Vĩnh Viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Chân Long Chích Vũ Kiếm (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Đấu Thần Chấn Thiên Kích (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Thiên Chu Kiếm*Chân Long Thuẫn (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Ngọc Lưu Cung (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Liệt Không Chu Tước Trảo (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Điện Nhẫn (Vĩnh Viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Phá Phong (Vĩnh Viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Nhược Hồn (Vĩnh Viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Dạ Nha (Vĩnh Viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Điện Phệ (Vĩnh Viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa

Tích lũy 400 Thiệp 8/3 Vàng

Lần 2: Có 1 Chứng Nhận Tối Đa Sự Kiện Tháng 3 trong hành trang + Tích lũy đủ 400 Thiệp 8/3 Vàng nhận được

Chắc chắn nhận được  vật phẩm sau
Nhận được  vật phẩm
3Q Củ Hành
Hộp Quà Mỹ Nhân-Tím*1
(30 ngày, khóa)
Mở Hộp Quà Mỹ Nhân-Tím nhận được
Nhận được các phần thưởng bên dưới
Tên Vật PhẩmSố lượngThời hạnTính chấtHình Ảnh
Tích Lũy Hoàn-Tím 2 Vĩnh Viễn Khóa 3Q Củ Hành
Bao Củ Hành-Hoàng Kim 2 5 Vĩnh Viễn Khóa 3Q Củ Hành
Bao Củ Hành-Cam 2 5 Vĩnh Viễn Khóa
Ngọc Thân Mật 20 Vĩnh Viễn Khóa 3Q Củ Hành
Và 1 phần thưởng ngẫu nhiên
Thanh Long (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Chu Tước (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Bạch Hổ (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Huyền Vũ (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Hán Thiên Chước Địa (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Hủy Thiên Diệt Địa (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Đổng Quân*Mỹ Nhân Liên  1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Đổng Quân*Mãnh Tướng Hồn  1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Đổng Quân*Hắc Ám Giáp  1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Đổng Quân*Dị Ma Thủ  1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Đổng Quân*Dị Ma Chiến Ngoa  1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Đổng Quân*Dị Ma Yêu Triền  1 Vĩnh Viễn Không Khóa

Tích lũy 600 Thiệp 8/3 Vàng nhận được

Lần 2: Có 1 Chứng Nhận Tối Đa Sự Kiện Tháng 3 trong hành trang + Tích lũy đủ 600 Thiệp 8/3 Vàng nhận được

Chắc chắn nhận được vật phẩm sau
Nhận được vật phẩm
3Q Củ Hành
Hộp Quà Mỹ Nhân-Cam*1
(30 ngày, khóa)
Mở Hộp Quà Mỹ Nhân-Cam nhận được
Nhận được các phần thưởng bên dưới
Tên Vật PhẩmSố lượngThời hạnTính chấtHình Ảnh
Tích Lũy Hoàn-Tím 5 Vĩnh Viễn Khóa
Đá May Mắn 10 Vĩnh Viễn Khóa
Thẻ Thủ Hộ 10 Vĩnh Viễn Khóa
Thẻ Kho Báu Lữ Bố 5 Vĩnh Viễn Khóa
Ngọc Thân Mật 20 15 Ngày Khóa
Và 1 phần thưởng ngẫu nhiên
Mộng Ma*Phệ Hồn Liễm (Vĩnh Viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Thánh Linh*Long Vũ Kiếm (Vĩnh Viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Song Long*Tiếu Thiên Nhẫn 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Hồng Hoang*Phá Toái Kích 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Tứ Diệm*Thiên Ma Thiểm 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Đổng Quân*Lục Thần Bút (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Đổng Quân*Vạn Tượng Song Sát (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Đổng Quân*Ô Bàn Phủ (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Đổng Quân*Tử Kim Cung (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Đổng Quân*Tử Lang Nha (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Chân Viêm*Hỷ Khí Dương Dương (vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Chân Viêm*Kim Ngọc Mãn Đường (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Chân Viêm*Cát Tường Như Ý (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Chân Viêm*Ngũ Phúc Lâm Môn (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Chân Viêm*Niên Thú Trảo (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa

Tích lũy 800 Thiệp 8/3 Vàng nhận được

Lần 2: Có 1 Chứng Nhận Tối Đa Sự Kiện Tháng 3 trong hành trang + Tích lũy đủ 800 Thiệp 8/3 Vàng nhận được

Chắc chắn nhận được vật phẩm sau
Nhận được vật phẩm
3Q Củ Hành
Hộp Quà Mỹ Nhân-Hoàng Kim*1
(30 ngày, khóa)
Mở Hộp Quà Mỹ Nhân-Hoàng Kim nhận được
Nhận được các phần thưởng bên dưới
Tên Vật PhẩmSố lượngThời hạnTính chấtHình Ảnh
Tích Lũy Hoàn-Tím 10 Vĩnh Viễn Khóa
Đá May Mắn 15 Vĩnh Viễn Khóa
Thẻ Thủ Hộ 15 Vĩnh Viễn Khóa
Thẻ Kho Báu Tử Hoàng 5 Vĩnh Viễn Khóa
Ngọc Thân Mật 20 15 Ngày Khóa
Và 1 phần thưởng ngẫu nhiên
Chí Tôn Ma Tê (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Phệ Thần Dực (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Thái Điệp Phiên Phiên (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Lôi Chú*Kim Quang Trượng (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Lôi Chú*Kim Quang Đối Phiến (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Lôi Chú*Kim Quang Lân (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Lôi Chú*Kim Quang Thạch (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Lôi Chú*Kim Quang Thiểm (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Kim*Thiên Thánh Vũ (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Mộc*Viên Mộc Tôn (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Thủy*Nộ Đào Dũng (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Hỏa*Dung Nham Dực (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Thổ*Quỷ Môn Quan (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Kim Kiên Vẫn Thiết Liên (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Nhẫn Kim Kiên Vẫn Thiết (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Ma Tuyền Linh Thạch Liên (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Nhẫn Ma Tuyền Linh Thạch (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Văn Thái (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Jiraiya (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Cóc Lão Đại (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa

Tiêu hao 1000 Thiệp 8/3 Vàng nhận được

Lần 2: Có 1 Chứng Nhận Tối Đa Sự Kiện Tháng 3 trong hành trang + Tích lũy đủ 1000 Thiệp 8/3 Vàng nhận được

Chắc chắn nhận được cả 2 vật phẩm sau
Nhận được vật phẩm
3Q Củ Hành
Hộp Quà Mỹ Nhân-Ám Kim*1
(30 ngày, khóa)
Mở Hộp Quà Mỹ Nhân-Ám Kim nhận được
Nhận được các phần thưởng bên dưới
Tên Vật PhẩmSố lượngThời hạnTính chấtHình ảnh
Tích Lũy Hoàn-Cam 1 Vĩnh Viễn Khóa
Chứng Nhận Tối Đa Sự Kiện Tháng 3 1 30 ngày Khóa 3Q Củ Hành
Hoa Tulip 1 30 ngày Khóa 3Q Củ Hành
Đá Tinh Luyện-Ám Kim 10 Vĩnh Viễn Khóa
Đá May Mắn 20 Vĩnh Viễn Khóa
Thẻ Thủ Hộ 20 Vĩnh Viễn Khóa
Thẻ Kho Báu Yêu Hồ 5 Vĩnh Viễn Khóa
Thẻ Kho Báu Hán Lăng 5 Vĩnh Viễn Khóa
Thẻ Kho Báu Quan Độ 5 Vĩnh Viễn Khóa
Ngọc Thân Mật 20 Vĩnh Viễn Khóa
Ngẫu nhiên nhận được 1 phần thưởng bên dưới
STTTên ItemHình ảnhSố lượngThời hạnTính chất
1 Tinh Vẫn*Đồ Long Đao 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
2 Tinh Vẫn*Huyền Thiên Song Nhẫn 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
3 Tinh Vẫn*Hỗn Độn Kích 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
4 Tinh Vẫn*Nữ Thần Lệ 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
5 Tinh Vẫn*Nghịch Long Trảo 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
6 Nộ Hỏa*Thiên Sư 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
7 Quỷ Mã Thất Tinh Tráo (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
8 Cửu Vĩ Linh Linh 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
9 Toái Thần*Hoàng Thiên Kích 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
10 Toái Thần*Kim Loan Ảnh 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
11 Toái Thần*Phụng Vô Tật 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
12 Toái Thần*Phụng Cầu Hoàng 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
13 Toái Thần*Hoàng Thiên Quyết 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
14 Băng Tuyết Thán (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
15 Dục Sương Kiếm (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
16 Băng Giám Kích (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
17 Ngâm Long Song Hàn (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
18 Hàn Ngọc Trảo (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
19 Định Hải Thần Châm 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
20 Tề Thiên*Xích Diệm Kim Tinh 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
21 Dục Hỏa Phượng Hoàng 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
22 Thôn Phệ (Vĩnh Viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
23 Lôi Thiết (Vĩnh Viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
24 Phá Không (Vĩnh Viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
25 Nhập Hồn (Vĩnh Viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
26 Dạ Khúc (Vĩnh Viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
27 Si Kiêu Cung (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
28 Khu Viêm Kiếm (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
29 Khốn Long Phủ*Khốn Long Tỏa (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
30 Phá Thiên Phủ (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
31 Phá Hổ Đảm (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa