Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

Thời gian: 25/08 - 23h59 Ngày 04/09

Nội dung: Trong thời gian hoạt động tiến hành đua top xếp hạng level Phong Ma.

Top 50 người chơi đạt level Phong Ma cao nhất sẽ nhận được thưởng

(Kết quả xếp hạng cuối cùng sẽ được lấy vào 23h59 ngày 04/09).

Trường hợp người chơi có level bằng nhau sẽ xét điểm exp phong ma để xếp hạng.