Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

Hoạt Động Cuối Tuần

25/08/2017 – 31/08/2017

  • Đạt yêu cầu, phần thưởng sẽ tự động chuyển vào hành trang.
  • Mỗi tài khoản chỉ nhận thưởng một lần duy nhất.

Đăng nhập nhận thưởng dành cho Tướng Quân cấp 28 (Tiên Nhân) trở lên từ 08h00 ngày 25/08 - 23h59 ngày 27/08 (Chỉ áp dụng phiên bản 3D)

Nội dung: Trong thời gian hoạt động, khi đăng nhập lần đầu Tướng Quân cấp 28 (Tiên Nhân) trở lên sẽ được:

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1

Bong Bóng Vương Miện (1 ngày)

1 Ngày

1

Khóa

2

Luyện Hóa Tinh Nguyên

Vĩnh viễn

3

Khóa

3

Đá Tinh Luyện-Ám Kim

Vĩnh viễn

3

Khóa

4

Đá May Mắn

Vĩnh viễn

5

Khóa

5

Thẻ Thủ Hộ

Vĩnh viễn

5

Khóa

6

Thảo Phạt Lệnh

15 Ngày

20

Khóa

Hoạt động 2: Đăng nhập nhận thưởng 08h00 - 23h59 ngày 25/08 (Chỉ áp dụng phiên bản 3D)

Nội dung: Trong thời gian hoạt động, khi đăng nhập lần đầu chơi người chơi sẽ được:


SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Hộp Đá Tinh Luyện-Cam (7 ngày) 7 Ngày 1 Khóa
2 Đá May Mắn Vĩnh viễn 2 Khóa
3 Thẻ Thủ Hộ Vĩnh viễn 2 Khóa
4 Ngọc Thân Mật Vĩnh viễn 3 Khóa
5

Túi Ưu Đãi Thẻ Binh Sĩ-Trung (3 ngày)

(Thẻ Binh Sĩ-Trung giảm giá còn 200 Củ)
3 Ngày 1 Khóa

Hoạt động 3: Hoàn thành 5 lần bản đồ Thánh Móc Đại Chiến nhận thưởng (Chỉ áp dụng phiên bản 3D)

Nội dung: Trong thời gian hoạt động, từ 08h00 25/08 – 23h59 ngày 27/08,  khi người chơi hoàn thành 5 lần bản đồ Thánh Móc Đại Chiến sẽ nhận được các phần thưởng sau:

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1

Đá Tinh Luyện-Vàng

Vĩnh viễn

3

Khóa

2

Đá May Mắn

Vĩnh viễn

3

Khóa

3

Thẻ Thủ Hộ

Vĩnh viễn

3

Khóa

4

Cạnh Kỹ Chi Hồn (180 ngày)

180 Ngày

1

Khóa

Hoạt động 4: Hoàn thành 5 lần bản đồ Đối Ấm Luận Anh Hùng nhận thưởng (Chỉ áp dụng phiên bản 3D)

Nội dung:Trong thời gian hoạt động, từ 08h00 25/08 – 23h59 ngày 27/08,  khi người chơi hoàn thành 5 lần bản đồ Đối Ẩm sẽ nhận được các phần thưởng sau:

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1

Đá Tinh Luyện-Vàng

Vĩnh viễn

3

Khóa

2

Đá May Mắn

Vĩnh viễn

3

Khóa

3

Thẻ Thủ Hộ

Vĩnh viễn

3

Khóa

4

Cạnh Kỹ Chi Hồn (180 ngày)

180 Ngày

1

Khóa

Hoạt động 5: Chiến thắng 10 trận Tam Quốc Vô Song (Chỉ áp dụng phiên bản 3D)

Nội dung: Trong thời gian hoạt động, từ 08h00 25/08 – 23h59 ngày 31/08,  khi người chơi tích lũy thắng 10 trận Tam Quốc Vô Song sẽ nhận được các phần thưởng sau

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1

Sơn Hà Lệnh Bài

90 Ngày

10

Khóa

2

Ngọc Trai Lấp Lánh (60 Ngày)

60 Ngày

50

Khóa

3

Chìa Trăng (30 ngày)

30 Ngày

5

Khóa

4 Mảnh Truyền Thuyết (60 ngày) 60 Ngày 10 Khóa
5

Cạnh Kỹ Chi Hồn (180 ngày)

180 Ngày

10

Khóa

Hoạt động 6: Tích lũy thắng 10 trận Quân Đoàn Xuất Chinh nhận thưởng (Chỉ áp dụng phiên bản 3D)

Nội dung:Trong thời gian hoạt động, từ 08h00 25/08 – 23h59 ngày 31/08,  khi người chơi tích lũy thắng 10 trận Quân Đoàn Xuất Chinh sẽ nhận được các phần thưởng sau:

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1

Sơn Hà Lệnh Bài

90 Ngày

10

Khóa

2

Thẻ Binh Sĩ

Vĩnh viễn

10

Khóa

3

Luyện Hóa Tinh Nguyên

Vĩnh viễn

3

Khóa

4 Đá Tinh Luyện-Ám Kim Vĩnh viễn 10 Khóa
5

Trang Bị Tinh Nguyên-Cao

Vĩnh viễn

10

Khóa

Hoạt động 7:Tăng điểm giờ vàng ngày 08h00 25/08/2017 – 23h59 ngày 27/08/2017 (Chỉ áp dụng phiên bản 3D)

Nội dung:

Trong thời gian hoạt động, khi tham gia chơi người chơi sẽ được:

Tăng 50% Rớt Bảo sau mỗi trận đấu

Tăng 50% Điểm Tích Lũy sau mỗi trận đấu

Tăng 50% Điểm Kinh Nghiệm sau mỗi trận đấu

Tăng 50% Binh Sĩ sau mỗi trận đấu

Tăng 50% Quân Lương sau mỗi trận đấu

 

Hoạt động 8: Tăng điểm giờ vàng ngày 08h00 25/08/2017 – 23h59 ngày 27/08/2017 (Chỉ áp dụng phiên bản 3D)

Nội dung:

Trong thời gian hoạt động, từ 09h - 11h00’ mỗi ngày, khi tham gia chơi người chơi sẽ được:

Tăng 100% Rớt Bảo sau mỗi trận đấu

Tăng 100% Điểm Tích Lũy sau mỗi trận đấu

Tăng 100% Điểm Kinh Nghiệm sau mỗi trận đấu

Tăng 100% Binh Sĩ sau mỗi trận đấu

Tăng 100% Quân Lương sau mỗi trận đấu

Trong thời gian hoạt động, từ 14h - 16h00’ mỗi ngày, khi tham gia chơi  người chơi sẽ được:

Tăng 100% Rớt Bảo sau mỗi trận đấu

Tăng 100% Điểm Tích Lũy sau mỗi trận đấu

Tăng 100% Điểm Kinh Nghiệm sau mỗi trận đấu

Tăng 100% Binh Sĩ sau mỗi trận đấu

Tăng 100% Quân Lương sau mỗi trận đấu

Trong thời gian hoạt động, từ 19h - 22h00’ mỗi ngày, khi tham gia chơi  người chơi sẽ được:

Tăng 100% Rớt Bảo sau mỗi trận đấu

Tăng 100% Điểm Tích Lũy sau mỗi trận đấu

Tăng 100% Điểm Kinh Nghiệm sau mỗi trận đấu

Tăng 100% Binh Sĩ sau mỗi trận đấu

Tăng 100% Quân Lương sau mỗi trận đấu

Hoạt động 8: Miễn phí lật thẻ (Chỉ áp dụng phiên bản 3D)

Nội dung: Từ 8h00 ngày 25/08/2017 đến 23h59 ngày 27/08/2017, khi tham gia chơi tại bản đồ Quan Độ Chiến (10vs10)  và Tam Quốc Chí (5vs5vs5) sẽ được miễn phí lật thẻ không tốn binh sĩ.

Hoạt động 9: Nhân đôi Lực Chiến 25/08/2017 – 27/08/2017 (Chỉ áp dụng phiên bản 3D)

Trong thời gian hoạt động, khi tham gia chơi người chơi sẽ được:

Tăng 100% Lực Chiến nhận được sau mỗi trận đánh ghép