Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

CẬP NHẬT CỬA HÀNG 3Q CỦ HÀNH TỪ 25/08/2017

CHƯA BIẾT CÁCH NẠP CỦ? HÃY NHẤN VÀO ĐÂY!

XEM HƯỚNG DẪN MUA SẮM TRONG 3Q CỦ HÀNH TẠI ĐÂY!

VẬT PHẨM MỚI

Vị Trí: Cửa Hàng>> HOT >>HOT

Vật phẩmHình ảnhGhi Chú
Nước Mắt Người Cá
Sử dụng sẽ tăng thêm 100 EXP Phong Ma

HOẠT ĐỘNG HOT (25/08 – 31/08/2017)

Vị Trí: Cửa Hàng>HOT>>Hoạt động

Vật phẩmHình ảnh

Kỳ Huyền Bảo Hạp

Mua ngẫu nhiên nhận được Luyện Hóa Tinh Nguyên

Kỳ Huyền Bảo Hạp

Mua ngẫu nhiên nhận được Trang Bị Tinh Nguyên

VẬT PHẨM KHUYẾN MÃI(25/08 – 31/08/2017)

Vị Trí: Cửa Hàng>HOT>>Khuyến Mãi

Vật phẩmGhi Chú

Túi Ưu Đãi Phong Ma
(Mỗi người có thể mua 1 túi)

Mở nhận được 50 Nước Mắt Người Cá

Chân Đế Vương Thần Trượng (Vĩnh viễn)

Long Phách Thôn Cốt Đao (Vĩnh viễn)

Hồn Quy Vũ (Vĩnh viễn)

Tam Vĩ Thừa Hoàng (Vĩnh viễn)

Thẻ Thần Tiên (Tặng đạo cụ ám kim)

Thẻ Song Kiếm Ánh Sáng

Thẻ Đại Thánh