Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

THU THẬP BÁNH CHỪNG ĐẶC BIỆT

Thời gian sự kiện

 • Bắt đầu: 06:00 ngày 19/01/2017
 • Kết thúc: 23:59 ngày 23/02/2017
 • Đối tượng tham gia: Nhân vật 3Q Củ Hành từ cấp 2 trở lên.

Nguyên liệu sự kiện

Vật phẩmGhi chú
3Q Củ Hành
Bánh Chưng Đặc Biệt
 • Nguồn gốc nhận được từ:
  • Mở Túi Sự Kiện Tháng 12-Lớn
  • Mở Túi Sự Kiện Tháng 12-Nhỏ
  • Mua tại Cửa Hàng giá 2 Củ
 • Công dụng: Sử dụng kết hợp Mâm Bánh Đặc Biệt từ Cửa Hàng nhận được Thiệp Xuân Đặc Biệt  và nhận được quà tặng hấp dẫn.
 • Tính chất: Không Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, có thể hủy. Phẩm chất Tím. 
3Q Củ Hành
Hoa Mai
 • Nguồn gốc: Quà 400 Bánh Chưng Đặc Biệt 1.
 • Công dụng: Sử dụng kết hợp với 400 Bánh Chưng Đặc Biệt nhận được Quà 400 Bánh Chưng Đặc Biệt 2
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy, Phẩm chất : Tím. Hạn dùng 30 ngày.

Phần thưởng khi tiêu hao 400 Bánh Chưng Đặc Biệt

Chắc chắn nhận được
3Q Củ Hành
Quà 400 Bánh Chưng Đặc Biệt 1*1
(30 ngày, khóa)

Mở Quà 400 Bánh Chưng Đặc Biệt 1 mặc định nhận được

Nhận được tất cả phần thưởng bên dưới
3Q Củ Hành
Tích Lũy Hoàn-Lục*8
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Hoa Mai*1
(30 Ngày, Khóa)

Niên Thú (7 ngày)*1
(7 ngày, khóa)
3Q Củ Hành
Huyết Hồng Thiên Sứ (7 ngày)*1
(7 ngày, khóa)

Phần thưởng khi tiêu hao 400 Bánh Chưng Đặc Biệt + 1 Hoa Mai nhận được

Chắc chắn nhận được
3Q Củ Hành
Quà 400 Bánh Chưng Đặc Biệt 2*1
(30 ngày, khóa)

Mở Quà 400 Bánh Chưng Đặc Biệt 2 mặc định nhận được

Nhận được tất cả phần thưởng bên dưới
3Q Củ Hành
Tích Lũy Hoàn-Lục*16
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Câu Đối Tết*1
(30 Ngày, Khóa)

Lợn Rừng Vàng (7 ngày)*1
(7 ngày, khóa)

Cánh Vàng (7 ngày)*1
(7 ngày, khóa)