Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

HOẠT ĐỘNG 6: GHÉP CHỮ CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2014

4 BƯỚC THAM GIA

Thời gian và đối tượng tham gia

  • Bắt đầu: 6h00 ngày 27/12/2013.
  • Kết thúc: 23h59 ngày 16/1/2014.
  • Đối tượng: Tất cả người chơi 3Q Củ Hành.

Cách thức tham gia

- Bước 1: tham gia bản đồ Thi Đấu, Vượt Ải Phó Bản, Khiêu Chiến Boss Quản Hợi, Trương Giác, Viêm Đế, Hoa Hùng, Đổng Trác, Lữ Bố điểm B trở lên sẽ nhận được 1 Túi Thảo Dược

- Bước 2: Mở Túi Thảo Dược nhận được Túi Chúc Phúc Năm Mới.

- Bước 3: Mở 1 Túi Chúc Phúc Năm Mới ngẫu nhiên nhận được 1 trong 5 món: [Chúc], [Mừng], [Năm], [Mới], [2014]

Nguồn gốc vật phẩm

SttVật phẩmHình ảnhNguồn gốcGhi chú
1 Túi Thảo Dược

- Đạt cấp B trở lên khi tham gia bản đồ Thi Đấu, Vượt Ải Phó Bản, Khiêu Chiến Boss Quản Hợi, Trương Giác, Viêm Đế, Hoa Hùng, Đổng Trác, Lữ Bố.

- Mở Túi Thảo Dược nhận được 1 Nguyên Liệu Rượu Hảo Hạng, 1 Nguyên Liệu Rượu Thường và 1 Túi Chúc Phúc Năm Mới.

Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất: Tím
2 Túi Chúc Phúc Năm Mới

- Từ Túi Thảo Dược.

Không Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất: Tím.
3 Chữ [CHÚC]

- Từ Túi Thảo Dược.

Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất: Tím
4 Chữ [MỪNG]

- Từ Túi Thảo Dược.

Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất: Tím
5 Chữ [NĂM]

- Từ Túi Thảo Dược.

Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất : Tím
6 Chữ [MỚI]

- Từ Túi Thảo Dược.

Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất: Tím
7 [2014]

- Từ Túi Thảo Dược.

Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất: Tím
8 Túi Chúc Phúc Năm Mới 2

- Nhiệm vụ đổi 2 chữ: [NĂM] + [MỚI]

Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất: Tím
9 Túi Chúc Phúc Năm Mới 4

- Nhiệm vụ đổi 4 chữ: [CHÚC] + [MỪNG] + [NĂM] + [MỚI] + 10 Hủ Rượu Bạc

Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất: Tím
10 Túi Chúc Phúc Năm Mới 5

- Nhiệm vụ đổi 5 chữ: [CHÚC] + [MỪNG] + [NĂM] + [MỚI] + [2014] 01 Hủ Rượu Vàng

Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất: Tím

Phần thưởng khi tiêu hao 2 chữ Năm-Mới

- Vào Nhiệm Vụ Ngày Lễ: “Tiêu hao 2 vật phẩm chữ [Năm] + chữ [MỚI]”. Nhấp chọn nhận để nhận phần thưởng.

SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Túi Chúc Phúc Năm Mới 2 01 Mặc định Vật phẩm khóa
Phần thưởng có trong Túi Chúc Phúc Năm Mới 2
Phần thưởng ngẫu nhiên nhận được trong Túi Chúc Phúc Năm Mới 2
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Tích Lũy Hoàn-Lục   01 Mặc định Vật phẩm khóa
1 Thẻ kinh nghiệm x2 (10 trận)   01 Mặc định Vật phẩm khóa
2 Thẻ tích lũy x 2 (10 trận)   01 Mặc định Vật phẩm khóa
3 Tích Lũy Hoàn-Trắng   01 Mặc định Vật phẩm khóa

Phần thưởng khi tiêu hao 4 chữ Chúc-Mừng-Năm-Mới + 10 Hũ Rượu Bạc:

- Vào Nhiệm Vụ Ngày Lễ: “Tiêu hao 4 vật phẩm chữ [CHÚC] + chữ [MỪNG] + chữ [Năm] + chữ [MỚI] nhận được Túi Chúc Phúc Năm Mới 4", nhấp chọn nhận để nhận phần thưởng.

SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 1.500 Điểm Tích Lũy        
2 Túi Chúc Phúc Năm Mới 4 01 Mặc định Vật phẩm khóa
Phần thưởng có trong Túi Chúc Phúc Năm Mới 4
Phần thưởng ngẫu nhiên nhận được trong Túi Chúc Phúc Năm Mới 4
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Thẻ Kho Báu Quần Hùng   1 Mặc định Khóa
1 Thẻ Bảo Tàng Quân Đổng Trác 1 Mặc định Khóa
2 Thẻ Kho Báu Viêm Đế 1 Mặc định Khóa
3 Thẻ Kho Báu Hoàng Cân 1 Mặc định Khóa
4 Bình Lục 1 Mặc định Khóa
5 Hoa Tươi 1 Mặc định Khóa

Phần thưởng khi tiêu hao 5 chữ Chúc-Mừng-Năm-Mới-2014 + 1 Hũ Rượu Vàng:

- Vào Nhiệm Vụ Ngày Lễ: “Tiêu hao 5 vật phẩm chữ [CHÚC] + chữ [MỪNG] + chữ [Năm] + chữ [MỚI] + [2014] nhận được Túi Chúc Phúc Năm Mới 5”, nhấp chọn nhận để nhận phần thưởng.

SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 2.000 Điểm Tích Lũy        
2 Túi Chúc Phúc Năm Mới 5 01 Mặc định Khóa
Phần thưởng có trong Túi Chúc Phúc Năm Mới 5
Phần thưởng ngẫu nhiên nhận được trong Túi Chúc Phúc Năm Mới 5
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Túi Gấm Tình Nhân 1 Mặc định Không Khóa
1 Bao Củ Hành-Hoàng Kim 1   1 Mặc định Khóa
4 Túi Tử Kim 1 Mặc định Khóa
4 Túi Gấm Kim 1 Mặc định Khóa
5 Túi Bách Bảo 1 Mặc định Khóa
6 Bao Củ Hành-Cam 1 1 Mặc định Khóa
7 Bình Lam 1 Mặc định Khóa
8 Hoa Tươi 5 Mặc định Khóa

Hình ảnh phần thưởng

Túi Gấm Tình Nhân

Nhẫn Tình Nhân Vĩnh Viễn

Tình Nhân Liên Vĩnh Viễn

Tình Nhân Lữ Vĩnh Viễn

Tình Nhân Thường Vĩnh Viễn

Tình Nhân Triền Vĩnh Viễn

Tình Nhân Uyển Vĩnh Viễn