Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

HOẠT ĐỘNG 2: HŨ RƯỢU BẠC

4 BƯỚC THAM GIA

Thời gian và đối tượng tham gia

  • Bắt đầu: 6h00 ngày 27/12/2013.
  • Kết thúc: 23h59 ngày 16/1/2014.
  • Đối tượng: Tất cả người chơi 3Q Củ Hành.

Cách thức tham gia

- Bước 1: Thu thập Nguyên Liệu Rượu Thường

- Bước 2: Tìm Hũ Rượu Bạc

- Bước 3: Nhận thưởng theo công thức bên dưới:

Công thức nhận thưởng
1 Nguyên Liệu Rượu Thường + 1 Hũ Rượu Bạc = Phần thưởng

Nguồn gốc vật phẩm

SttVật phẩmHình ảnhNguồn gốcGhi chú
1 Túi Thảo Dược

- Đạt cấp B trở lên khi tham gia bản đồ Thi Đấu, Vượt Ải Phó Bản, Khiêu Chiến Boss Quản Hợi, Trương Giác, Viêm Đế, Hoa Hùng, Đổng Trác, Lữ Bố.

- Mở Túi Thảo Dược nhận được 1 Nguyên Liệu Rượu Hảo Hạng, 1 Nguyên Liệu Rượu Thường và 1 Túi Chúc Phúc Năm Mới.

Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất: Tím
2 Nguyên Liệu Rượu Thường

- Có từ Túi Thảo Dược.

Không Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất: Tím

- Mua từ Củ Hành Shop giá 02 Củ.

3 Hũ Rượu Bạc

Nhận Hũ Rượu Bạc miễn phí tại Nhiệm vụ Ngày Lễ, mỗi ngày chỉ nhận 10 Hũ Rượu Bạc.

Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất : Tím

- Mua từ Củ Hành Shop giá 4 Củ.

(*) Sau 6h00 ngày 17/1/2013 sẽ không thể sử dụng Hũ Rượu Bạc kết hợp với Nguyên Liệu Rượu Thường để nhận thưởng.

Phần thưởng

Phần thưởng ngẫu nhiên
Ngẫu nhiên nhận một trong số các phần thưởng có trong danh sách
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Kẹo Mút (30 ngày)   1 30 ngày Khóa
2 Chiêu Phong Dẫn Điệp (30 ngày)   1 30 ngày Khóa
3 Doan Ngọ Long Châu (30 ngày)   1 30 ngày Khóa
4 Nón Rơm Tóc Đỏ (Sức) (30 ngày)   1 30 ngày Khóa
5 Phiếu Giảm Giá Cửa Hàng   1 Mặc định Khóa
6 Vua Hải Tặc (Bài) (30 ngày)   1 30 ngày Khóa
7 Hải Tặc (Đài) (30 ngày)   1 30 ngày Khóa
8 Quản Hợi Khiêu Chiến Lệnh 1 Mặc định Khóa
9 Đá Tinh Luyện-Lục 1 Mặc định Khóa
10 Loa Nhỏ- Vàng 1 Mặc định Khóa
11 Kính Phóng To-Siêu (3 ngày) 1 Mặc định Khóa
12 Kính Thu Nhỏ (3 ngày) 1 Mặc định Khóa
13 Tích Lũy Hoàn-Trắng 1 Mặc định Khóa
14 Hội viên VIP (3 ngày) 1 Mặc định Khóa
15 Hoa Tươi   1 Mặc định Khóa
16 Thẻ Tích Lũy x 2 ( 10 bàn ) 1 Mặc định Khóa
17 Thẻ Kinh Nghiệm x2 (10 bàn) 1 Mặc định Khóa
18 Đá Tinh Luyện-Trắng 1 Mặc định Khóa
19 Thẻ Tiên Nhân   1 Mặc định Khóa
20 Thẻ Nhị Hắc Tử   1 Mặc định Khóa
21 Bình Lục   1 Mặc định Khóa
22 Cành Tùng 1 Mặc định Khóa
23 Da Nhẹ 1 Mặc định Khóa
24 Ngân Khoáng Thạch 1 Mặc định Khóa
25 Đồng Khoáng Thạch 1 Mặc định Khóa
26 Cành Liễu 1 Mặc định Khóa
27 Da Nhỏ 1 Mặc định Khóa
28 Kinh Nghiệm Hoàn-Trắng 1 Mặc định Khóa
29 Trứng Gà   1 Mặc định Khóa
30 Thẻ Nguyên Bảo 1 Mặc định Khóa

Hình ảnh phần thưởng

Chiêu Phong Dẫn Điệp